Delovna razmerja v teoriji in praksi

15.3.2018, Ljubljana

Namen konference je kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem skupnih služb in drugim vodstvenim delavcem predstaviti tematiko, tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. Na srečanju bomo izpostavili, kako se čim bolj približati zakonitemu in optimalnemu ravnanju na področju delovnih razmerij. Predstavili bomo novosti, ki jih prinaša predlog novele ZDR in posredovali bomo napotke, kako naj se organizacija pripravi na to, ko bo dejansko potrebno neposredno uporabljati novo Splošno uredbo o varstvu podatkov. Spregovorili bomo tudi, s katerim orodjem si pomagati pri iskanju želenih kandidatov. Vljudno vabljeni.


Kraj dogajanja
Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana****, dvorana Lencia I
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Termin konference
15. 3. 2018

Kraj konference
Ljubljana

Kotizacija
170 EUR + DDV (druga oseba iz podjetja 50% popust - 85 EUR + DDV)

Kotizacija vsebuje
 • strokovno gradivo
 • okusno kosilo
 • dva odmora s pogostitvijo (kava, rogljiček)

 • Zadnja prosta mesta
  7  Program konference

  8:30 – 9:00 – Dobrodošlica ob jutranji kavi
  9:10 – 10:10 Nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih in priporočila

  Prispevek naj bi delodajalce opozoril na nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih, da bodo lahko zakonito, hkrati pa uspešno prilagodili poslovanje.

  • Kako se čim bolj približati zakonitemu in optimalnemu ravnanju na področju delovnih razmerij s poudarkom na delovnem času in odmorih ter obveznih počitkih, plačilu za delo ter mobinga?
  • Kdaj inšpektorji svetujejo in kdaj kaznujejo?

  Predavateljica:  ga. Nataša Trček

  10:10 – 11:00 Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - kaj bo podjetja maja 2018 zadelo kot strela z jasnega, če se ne bodo pravočasno pripravila?
  14. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:

  • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov
  • izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na "domnevno privolitev", privolitev otrok;
  • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
  • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, med katere sodi segmentiranje in profiliranje posameznikov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
  • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.

  Predavateljica: dr. Nataša Pirc Musar

  11:00 – 11:20 -  Kratek odmor

  11:20 – 12:15  Kako do TOP kadrov s št. 1 orodjem za HRM LinkedIn

  Družbena omrežja med kadroviki v Evropi visoko kotirajo in med vsemi je na prvem mestu LinkedIn (agencije več kot 58 %, kadroviki v podjetjih več kot 52 %). Po zadnjih raziskavah 73 % kadrovikov v Sloveniji  uporablja vsaj en račun v družabnih omrežjih za poklicne namene.

  Kadroviki imajo preko LinkedIn dostop do: največje baze podatkov, ki tako omogoča najti in raziskati ter doseči prave talente in kandidate (tako aktivne iskalce kot tudi pasivne iskalce zaposlitve).  Le 20 % potencialnih kandidatov aktivno išče zaposlitev - vendar jih je 80 % zainteresiranih za pravo novo priložnost!

  • Družbena omrežja, najhitreje rastoči vir kakovostnih kadrov
  • LinkedIn - najboljše orodje sodobnega kadrovika
  • Vse se začne z vašo zgodbo
  • Zakaj je LinkedIn profil vašega podjetja  ključen?
  • 6 korakov za profesionalno kadrovanje na LinkedInu
  • LinkedIn Talent Solutions  - rešitve na največjem svetovnem strokovnem omrežju
  • Vaša blagovna znamka delodajalca na LinekdInu

   Predavateljica: mag. Brigita Lazar Lunder

  12:20 – 13:00 – Odmor s pogostitvijo

  13:00 – 14:00 Predlagane novosti Zakona o delovnih razmerjih

  Konec leta 2016 je bil v javno razpravo dan predlog novele ZDR-1, ki prinaša nekaj novosti na področju delovnih razmerij. Udeležence želimo vnaprej seznaniti s prihajajočimi spremembami, ki jih bodo morali po sprejetju in uveljavitvi novele ZDR-1 upoštevati pri urejanju delovnih razmerjih s svojimi delavci.

  Na srečanju se bomo zato posvetili vsem predlaganim spremembam, ki so pomembne z vidika delodajalca, in sicer:

  • spremembe v zvezi s sporazumnim prenehanjem delovnega razmerja,
  • sprememba opredelitve razloga nesposobnosti,
  • sprememba roka za izplačilo odpravnine in trenutka prenehanja delovnega razmerja delavcem, ki so ob izteku odpovednega roka na bolniški odsotnosti,
  • spremembe na področju sklepanja pogodb civilnega prava in celovita ureditev sankcij za kršitve na tem področju ter še številne druge spremembe.

  Predavateljica: Tanja Bohl

  14:00 – 15:00 Sodelovalno voditeljstvo za novo dobo

  Sodelovanje še nikdar ni bilo tako pomembno, kot je sedaj. Negotovost, silen tempo sprememb v okolju, razvoj tehnologij in tudi povečana usmerjenost ljudi v osebno rast ter iskanje smisla, vse to zelo vpliva tudi na način (so)delovanja v naših organizacijah. Ob tem se spreminja tudi način vodenja in vloga vodje. Njegova naloga je, da navdihuje ljudi okrog sebe, jim daje prostor ter priložnosti, da se razvijajo v voditelje.

  Sodelovalno voditeljstvo povezuje osebne vizije v skupno vizijo zaposlenih, združuje namene delovanja posameznikov v poslanstvo podjetja in v vseh krepi zavedanje o smiselnosti sodelovanja za doseganje osebnih in skupnih ciljev. Na predavanju boste spoznali:

  • poslovni sistemi -  od delovnih do ozaveščenih okolij,
  • potrebne razvojne korake za prehod v ozaveščena okolja,
  • vlogo vodje na tem potovanju.

  Predavateljica: mag. Sonja Klopčič

   

  KOTIZACIJA: 170 EUR + DDV

  Priznamo 15% naročniški popust za aktivne naročnike portalov založbe VD: 

    kotizacija 144,50 EUR + DDV

   85 EUR + DDV za dodatno osebo iz podjetja (50% popust)

   

   

  Konferenca je namenjena

  Konferenca je namenjena kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem splošnih služb, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

  Potek konference

  08.30 - 09.00 Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi
  09.00 - 09.10 Pozdrav organizatorja in otvoritev srečanja
  09.10 - 10.10 Nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih in priporočila
  10.10 - 11.00 Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - kaj bo podjetja maja 2018 zadelo kot strela z jasnega, če se ne bodo pravočasno pripravila?
  11.00 - 11.20 Kratek odmor za osvežitev in druženje
  11.20 - 12.20 Kako do TOP kadrov s št. 1 orodjem za HRM LinkedIn
  12.20 - 13.00 Odmor s pogostitvijo
  13.00 - 14.00 Predlagane novosti Zakona o delovnih razmerjih
  14.00 - 15.00 Sodelovalno voditeljstvo za novo dobo

  Nataša Trček

  Nataša Trček

  Nataša Trček vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo od junija 2013. Pred tem ga je vodila že od novembra 2011 do aprila 2012, vmes pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer v direktoratu za socialne zadeve. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela pri centru za socialno delo Maribor, od leta 1994 do 2011 pa je bila  zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem obdobju je bila šest let vodja sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v letih 2009 in 2010 je vodila tudi pripravo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in je tako ena ključnih avtoric pokojninske reforme.

  dr. Nataša Pirc Musar

  dr. Nataša Pirc Musar

  Dr. Nataša Pirc Musar je na ljubljanski Pravni fakulteti diplomirala leta 1992 in novembra 2015 doktorirala na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Po zaključku študija se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica TV Dnevnika. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na POP TV. Želja po novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je službo za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, aprila 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot direktorica Centra za izobraževanje in informiranje, od julija 2004 do 2014 pa je po izvolitvi v Državnem zboru dva mandata opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke. Oktobra 2009 je Nataša Pirc Musar postala podpredsednica Skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol), marca 2013 pa je bila izvoljena za predsednico tega organa.
  mag. Brigita Lazar Lunder

  mag. Brigita Lazar Lunder

  mag. Brigita Lazar Lunder, MBA je podjetnica in predavateljica, ki ima več kot 25 letne izkušnje v marketingu in prodaji za slovenske in tuje blagovne znamke. Vabljena predavateljica na mednarodnih konferencah in dogodkih (več kot 150). Avtorica številnih člankov o Linkedinu. Svetuje slovenskim in tujim podjetjem pri učinkoviti uporabi LinkedIna. Podjetnica, ki je z LinkedInom v zadnjih 5 letih pridobila večino poslovnih priložnosti (ZDA, Avstralija, Anglija, Nemčija, Slovenija in Adriatic regija). Njen LinkedIn profil je med top 1% na svetu. Ima osebni LinkedIn profil med top 1 % na svetu!
  Tanja Bohl

  Tanja Bohl

  Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.
  Sonja Klopčič

  Sonja Klopčič

  Mag. Sonja Klopčič, je pionirka podjetništva, zlata članica Združenja Manager, inovatorka, voditeljica, avtorica in predavateljica. Na svoji poslovni poti se je preizkusila kot razvijalka, generalna direktorica, direktorica razvoja kompetenc, predsednica uprave in krizna managerka. Zdaj se posveča razvoju voditeljstva v naprednih podjetjih. Piše blog o voditeljstvu www.i-leaders.net in je pobudnica skupnosti Internet of Leaders. Izdala je knjigi VODITELJSTVO: Vodenje in sodelovanje, moč in odgovornost ter THE ENERGY INSIDE LEADERSHIP: Stories of Collaboration and Change from the Heart of Europe. Več informacij: www.voditeljstvo.si.

  Konferenca bo 19.4.2017 potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.  Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
  Bratislavska cesta 8
  1000 Ljubljana

  Prijava na seminar

  Delovna razmerja v teoriji in praksi, 15.3.2018 Ljubljana

  Input:
  Do not fill this:
  Naročniški podatki
  Vrsta naročila:
  Podatki o udeležencih
  Brezplačne dodatne storitve
  Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01, 59/01 - popr., 73/04 - ZUP-C in 86/04 - ZVOP-1).
  Naročniki naših produktov (portalov, on-line priročnikov in on-line vestnikov) imajo ob prijavi na seminar popust. Status naročnika preverjamo ročno v postopku izdaje (pred)računa, zato je v potrditvenem sporočilu o prijavi vedno navedena redna oz. polna cena seminarja. Morebitni popusti se obračunajo naknadno.
  Število udeležencev: 1
  CENA: 170,00 EUR brez DDV

  Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

  Z veseljem vam pomagamo.

  Input:

  Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih