Delovna razmerja v teoriji in praksi

23.3.2018, Ljubljana

Namen konference je kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem skupnih služb in drugim vodstvenim delavcem predstaviti tematiko, tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. Na srečanju bomo izpostavili, kako se čim bolj približati zakonitemu in optimalnemu ravnanju na področju delovnih razmerij, spoštovanju delovnega časa, odmorov in počitka. Govorili bomo o prikritih oblikah zaposlitve in predstavili novosti, ki jih prinaša zakon o dohodnini na področju povračil stroškov pri napotitvah v druge članice EU. Spregovorili bomo tudi o priložnostih, ki jih imajo podjetja, pridobiti nepovratna sredstva za razvoj kadrov. Vljudno vabljeni.

Kraj dogajanja
Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana****, dvorana Lencia I
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Termin konference
23. 3. 2018

Kraj konference
Ljubljana

Kotizacija
177 EUR + DDV; druga oseba iz podjetja 50% popust (za prijave do 16. 3. 2018: 132,75 EUR + DDV - 25% popust; darilo - dostop do dveh člankov na strokovnem portalu DELOVNA RAZMERJA)

Kotizacija vsebuje
 • strokovno gradivo
 • okusno kosilo
 • dva odmora s pogostitvijo

 • Zadnja prosta mesta
  10


  Program konference


  9:10 – 10:30 Nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri spoštovanju delovnega časa, odmorov in počitka
  Prispevek naj bi delodajalce opozoril na nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih, da bodo lahko zakonito, hkrati pa uspešno prilagodili poslovanje.

  • Kršitve delovnopravne zakonodaje danes ne vplivajo le na pravice delavcev, velik učinek imajo na poslovanje delodajalcev.
  • Ena ali več kršitev delovnopravne zakonodaje lahko pomeni tudi prepoved kandidiranja na javnih naročilih, prepoved zaposlovanja tujcev, prepoved odpiranja novih podjetij…

  Zato je pomembno, da poslujete zakonito, da ne kršite določb ZDR-1, da v rokih izplačujete plače, da pravilno vodite evidence, da pisno odrejate nadurno delo, da delavcem zagotavljate počitke…

  Predavateljica: ga. Nataša Trček, glavna inšpektorica za delo


  10:30 – 11:00 Diskriminacija na delovnem mestu – kako jo prepoznati in preprečiti?

  Prikaz pravne ureditve s praktičnimi primeri, ki vključujejo sodno prakso EU in Slovenije;

  • Poudarki iz nedavno uveljavljenega Zakona o varstvu pred diskriminacijo;
  • Izjeme od prepovedi diskriminacije – ko je različno obravnavanje dopustno ali celo potrebno;
  • Izkušnje in ugotovitve naših inšpektorjev za delo na področju izvajanja prepovedi diskriminacije;
  • Kratka predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« in možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem.

  Predavateljica: Tanja Cmrečnjak Pelicon, Inšpektorat RS za delo


  11:15 – 11:30 Kratek odmor


  11:30 – 12:15 Podjetja imajo priložnost pridobiti nepovratna sredstva za razvoj kadrov

  Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije spodbuja razvoj kadrov prek različnih programov, ki omogočajo pridobitev sredstev za vlaganje v človeške vire. Na področju razvoja kadrov je velik poudarek na izmenjavi izkušenj in prenosu različnih znanj, predvsem pa na implementaciji dobrih primerov v prakso. Z razvojem upravljanja zaposlenih, torej razvojem kadrovskih področij v podjetjih, in s pridobivanjem dodatnih kompetenc zaposlenih bomo lahko uspešno odgovorili na zdajšnje in prihodnje izzive, ki jih prinašajo spremenjene razmere v družbi in na trgu dela.

  V prispevku bodo predstavljeni programi s področja razvoja kadrov in možnosti za pridobitev sredstev za razvoj zaposlenih.

  Predavateljica: Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada RS


  12:15 – 13:00 Odmor s pogostitvijo


  13:00 – 14:15 Spremembe glede povračil stroškov v zakonu o dohodnini, prikrite oblike delovnih razmerij in oblike dela zunaj zaposlovanja…

  Delo za nedoločen čas je v Sloveniji še vedno prevladujoča oblika zaposlitve, a hkrati se množijo tako imenovane netipične oblike dela.

  • Prikrite oblike zaposlitve – podjemne pogodbe, delo preko študentskega servisa in sodelovanje z s.p.
  • Kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati pri presoji
  • Ugotovitve v praksi
  • Spremembe glede povračil stroškov pri kratkotrajnih napotitvah v druge države članice EU v zakonu o dohodnini
  • Razmejitev med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino
  • Povračila stroškov v primeru različnih oblik poti v tujino
  • Druge novosti, ki jih prinaša zakon o dohodnini v letu 2018
  • Kratka predstavitev novosti na področju delovnih razmerij (minimalna plača, Izplačevanje delovne uspešnosti za starejše delavce, ...)

  Predavatelj: Dušan Jeraj, Taxgroup, svetovalne rešitve, d. o. o.


  14:15 – 15:15 Sodobni pristopi pri zaposlovanju kadrov in pomen čustvene inteligence

  Raziskave kažejo, da so čustveno inteligentne osebe na svojih delovnih mestih mnogo bolj učinkovite in imajo boljše odnose s sodelavci, kot osebe, ki teh veščin nimajo. Čustveno inteligentne osebe tudi lažje sprejemajo pomembne odločitve, znajo postavljati in dosegati realne cilje ter ob tem doživljajo občutke sreče in zadovoljstva.

  • zgradba čustvenih spretnosti
  • moč socialne inteligence v medsebojnih odnosih
  • lastnosti čustveno inteligentnih zaposlenih
  • most sodelovanja (dr. paul watzlawik)

  Predavateljica: mag. Irena Deželak, Academia Uspeha II., mednarodni coach


  KOTIZACIJA: 177 EUR + DDV (Ne spreglejte še UGODNE ponudbe za prijave do 16. 3. 2018)

  Konferenca je namenjena

  Konferenca je namenjena kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem splošnih služb, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

  Potek konference

  • 8:30 –9:00Dobrodošlica ob jutranji kavi
  • 9:10 – 10:30 Nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri spoštovanju delovnega časa, odmorov in počitka
  • 10:30 – 11:15Diskriminacija na delovnem mestu – kako jo prepoznati in preprečiti?
  • 11:15 – 11:30Kratek odmor
  • 11:30 – 12:15Podjetja imajo priložnost pridobiti nepovratna sredstva za razvoj kadrov
  • 12:15 – 13:00 – Odmor s pogostitvijo
  • 13:00 – 14:15 Spremembe glede povračil stroškov v zakonu o dohodnini, prikrite oblike delovnih razmerij in oblike dela zunaj zaposlovanja…
  • 14:15 – 15:15 Sodobni pristopi pri zaposlovanju kadrov in pomen čustvene inteligence

  Nataša Trček

  Nataša Trček

  Nataša Trček vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo od junija 2013. Pred tem ga je vodila že od novembra 2011 do aprila 2012, vmes pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer v direktoratu za socialne zadeve. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela pri centru za socialno delo Maribor, od leta 1994 do 2011 pa je bila  zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem obdobju je bila šest let vodja sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v letih 2009 in 2010 je vodila tudi pripravo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in je tako ena ključnih avtoric pokojninske reforme.

  Dušan Jeraj

  Dušan Jeraj

  Dušan Jeraj, univ. dipl. ekon., ima večletne izkušnje na področju davčnega svetovanja in v družbi TAXGROUP Davčno svetovanje d.o.o. Kot strokovni direktor pri svojem delu proučuje davčna vprašanja in svetuje strankam s področja direktnih davkov, tako davka od dohodkov pravnih oseb kot dohodnine. V dnevnem časopisju in strokovnih revijah ga lahko zasledimo kot avtorja številnih prispevkov na temo dohodnine in drugih davkov, kot avtorja knjig z davčno tematiko in tudi kot gosta kontaktnih oddaj in predavatelja. Na pravni fakulteti v Mariboru končuje podiplomski študij davčnega prava.
  Tanja Cmrečnjak Pelicon

  Tanja Cmrečnjak Pelicon

  univ. diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika oz. predstojnice inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij / Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information« - projekt je koordiniral  ZRC SAZU. Od februarja 2017 dela na projektu inšpektorata »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer promovira nesodno razreševanje delovnopravnih sporov ter izvaja posredovanje v sporih med delavci in delodajalci."
  mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon.

  mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon.

  je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Je dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE – Experience Educators of Europe. V okviru Family Lab International je pod mentorstvom Jesper Juula pridobila mednarodno licenco. Je predavateljica in nosilka več  študijskih predmetov na visoki šoli in fakulteti. Odlikujejo jo petindvajsetletne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, kar več kot spretno prenaša naprej.
  Irena Kuntarič Hribar

  Irena Kuntarič Hribar

  vodi Javni štipendijski, razvojni, pokojninski in invalidski sklad Republike Slovenije od junija 2017. Pred tem je bila vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je vodila skupino za pripravo novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in pripravo Politike štipendiranja (2015–2019). Vodila je tudi medresorsko delovno skupino Jamstva za mlade. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja, ki je svojo karierno pot začela v Službi za izobraževanje pri Gospodarski zbornici Slovenije in jo preko Centra za poslovno usposabljanje pri GZS nadaljevala na Univerzi na Primorskem kot vodja Službe za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti. Je članica Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževanje in članica Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih ter predsednica strokovne komisije Nacionalne koordinacijske točke slovenskega in evropskega ogrodja kvalifikacij.

  Konferenca bo potekala 23.3.2018 v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.  Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
  Bratislavska cesta 8
  1000 Ljubljana

  Oprostite, tega izdelka ni več mogoče naročiti.

  Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

  Z veseljem vam pomagamo.

  Input:

  Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih