Od projekta do objekta v letu 2017 - spremembe prostorske in gradbene zakonodaje

24.11.2017, Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno razpravo tri predpise, ki predstavljajo novo ureditev prostorskega načrtovanja in gradnje. Gre za povsem nov Zakon o urejanju prostora, ki združuje vse obstoječe zakone na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja, nov Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Na konferenci bomo spregovorili tudi o omenjenih krovnih zakonih ter o implikacijah, za katere se predvideva, da jih bo po uveljavitvi v letu 2017 potrebno upoštevati.

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želite seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso in sicer pristojnim udeležencem v procesu prostorskega urejanja in izdajanja gradbenih dovoljenj (Občinam in Upravnim enotam), projektantom, inženiringom, investitorjem (privatnim, javnim), kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom in vsem, ki jih urejanje prostora ter graditev objektov širše zadeva in zanima.

Vabimo vas, pridružite se nam 24. 11. 2017 v prijetnem ambientu hotela Radisson Blu Plaza v Ljubljani.

Kraj dogajanja
Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana****, dvorana Lencia
Bratislavska cesta
1000 Ljubljana

Termin konference
24. 11. 2017

Kraj konference
Ljubljana

Kotizacija
170 EUR + DDV (LAST MINUTE -10%: 153 EUR+DDV); ob prijavi tudi DARILO Založbe VD

99 EUR + DDV za dodatno osebo iz podjetja)

Kotizacija vsebuje
 • strokovno gradivo
 • okusno kosilo
 • odmor s pogostitvijo (kava, rogljiček)

 • Zadnja prosta mesta
  19  Program konference

  Gradbeništvo je  panoga, ki predstavlja zelo pomembno vlogo v zagotavljanju trajnostnega  razvoja. Spreminjanje zakonodaje ima zato za cilj in namen ureditev teh  področij na enostavnejši način, na podlagi celovitih gradbenih, okoljskih,  prostorskih in družbenih meril, tako za nove prostorske načrte in novogradnje  kot za že zgrajene objekte oziroma njihovo adaptacijo. Določena gradbena in z  gradbeništvom povezana praksa je že uveljavljena, veliko vidikov v zvezi z  novostmi in prilagajanjem nanje pa boste izvedeli v prispevkih strokovnjakov in  pravnikov.

  Konferenca je namenjena


  Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso in sicer projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni) kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, inštalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.  Potek konference:

  8:30 – 9:00 – Dobrodošlica ob jutranji kavi

  9:00 – 10:00 - Novosti v prostorski in gradbeni zakonodaji ter podzakonskih aktih za doseganje ustrezne in trajnostne gradnje  stavb

  • Spremembe gradbenega zakona (bistvene novosti, predstavitev poglavja o gradbenih proizvodih, v povezavi z obstoječo evropsko zakonodajo v zvezi s trženjem in vgradnjo)
  • Predstavitev prilog gradbenega zakona glede zahtevnosti objektov in pravilnika o projektni dokumentaciji
  • Zakonodaja za gradbene proizvode (Evropska uredba št. 305/2011, Zakon o gradbenih proizvodih) in postopki za zagotavljanje pomembnih lastnosti objektov
  • Vidiki trajnostne gradnje stavb (ekološka, ekonomska., tehnična in energetska kakovost) in smernice

  Predavateljica: mag. Emilija Bratovž


  10:00 – 10:15 -  Kratek odmor

  10:15 – 11:15 ZJN-3 na področju gradbenih poslov, Zelena javna naročila
  S 1. aprilom spremenjena zakonodaja na področju javnih naročil je (in še bo) prinesla nekatere vsebinske spremembe, med njimi tudi nekaj takšnih, ki bodo olajšali sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Prakse Državne revizijske komisije po ZJN-3 še ni veliko, pričakujemo pa, da se bo kar nekaj vprašanj ponovno odprlo ali uredilo drugače, kot smo bili vajeni doslej.

  • splošno in infrastrukturno področje, mejne vrednosti, nekatere izjeme pri uporabi, kratek pregled postopka - merila, opozorilo na kakšen prekršek ponudnika
  • javni podatki in poslovna tajnost, vpogled
  • razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje (ESPD obrazec)
  • sodelovanje s podizvajalci (možnost zamenjave)
  • dovoljene spremembe pogodbe v času izvajanja
  • zeleno javno naročanje: napoved (smernic) nove ureditve

  Predavateljica: mag. Ravnikar Šurk Miriam

  11:15 – 12:00 – Odmor s pogostitvijo

  12:00 – 13:30  Zahtevki podizvajalcev neposredno od investitorja
  V zadnjih letih se je povečalo število gradenj, kjer poleg glavnih izvajalcev sodelujejo tudi podizvajalci. Podizvajalci (običajno) nimajo sklenjene pogodbe z naročnikom (investitorjem), temveč z glavnim izvajalcem. Zato je pomembna ureditev možnosti plačila opravljenega dela izvajalca neposredno od investitorja. Posebej pa je urejen postopek in pravila ter zahtevki nominiranih podizvajalcev po Zakonu o javnih naročilih. Na tem področju se je izoblikovala že obširna sodna praksa, ki predstavlja vodilo ravnanja in postopkov v teh primerih.

  • neposredni zahtevek podizvajalca do investitorja po 631. členu Obligacijskega zakonika
  • zahtevki podizvajalcev po Zakonu o javnih naročilih
  • predstavitev aktualne sodne prakse

  Predavateljica: Dida Volk

  13:30 – 13:45 Odličnost v gradbeništvu
  Predavatelj: Janko Rozman

  13:45 – 14:30 Novosti in pričakovane spremembe zakonodaje
  Zakon o graditvi objektov- Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih

  • olajšani pogoji za nekatere vrste gradnje
  • opustitev obveznosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov
  • lažja pridobitev gradbenega dovoljenja (na podlagi bolj strnjene in manj obsežne dokumentacije)
  • uzakonitev možnosti skrajšanega postopka pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
  • določitev dvotirnega nadzora nad izvajanjem gradenj, za katere ni potrebno pridobiti gradbenih dovoljenj (gradbena inšpekcija in občinska inšpekcija)
  • integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja
  • večja vloga in odgovornost udeležencev
  • nadomestitev uporabnega dovoljenja s prijavo dokončanja gradnje
  • legalizacija neproblematičnih nedovoljenih gradenj
  • omogočanje manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja med gradnjo brez tveganja za neskladnost gradnje
  • odgovornost izvajalcev pri gradnji

  Predavatelj: mag. Boštjan J.Turk


  14.30 – 15:00 - Razprava

  Kotizacija: 170,00 EUR + DDV (LAST MINUTE -10%: 153 EUR+DDV)

  -  99 EUR + DDV za dodatno osebo iz organizacije


  Ob prijavi DARILO Založbe VD: 3-mesečno naročnino po izbiri na:

  Konferenca je namenjena

  Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni) kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, instalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

  Potek konference

  08.30 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
  09.00 - 09.10 Pozdrav organizatorja in otvoritev srečanja
  09.10 - 11.15 Predavanje I. del
  11.15 - 12.00 Odmor s pogostitvijo
  12.00 - 15.00 Predavanje in razprava II. del

  mag. Emilija Bratož univ.dipl.inž.

  mag. Emilija Bratož univ.dipl.inž.

  mag. Emilija Bratož, univ. dipl. inž. ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja razvojnih in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst  let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. V dejavnosti gradbeništva svetuje in izvaja seminarje na področju zakonodaje za graditev objektov, skladnost gradbenih proizvodov in tehničnih zahtev za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu. Je avtorica številnih člankov v strokovnih revijah in soavtorica priročnika Od projekta do objekta.
  Dida Volk

  Dida Volk

  Dida Volk, univ. dipl. prav., je sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani in avtorica več knjig. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in ima bogate izkušnje v izvršilnem pravu in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike.
  Mirjam Ravnikar Šurk univ. dipl. prav.

  Mirjam Ravnikar Šurk univ. dipl. prav.

  Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., se je po diplomi na ljubljanski Pravni fakulteti leta 1992 zaposlila v državnem sektorju, kjer je opravljala kar nekaj vodstvenih funkcij. Leta 1996 je uspešno opravila tudi državni pravosodni izpit. Vseskozi je njeno delo spremljalo tudi javno naročanje, saj je bila poraba javnih sredstev vezana na pravilnost izvajanja ustreznih postopkov. Po nekajletni zaposlitvi na Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije in na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije je bila leta 2009 imenovana za predsednico Državne revizijske komisije. Po odstopu leta 2012 je začela svetovalno poslovno pot. Strokovno je sodelovala pri pripravi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter pri noveli ZJN-2. Kot članica delovne skupine GZS je sooblikovala pripombe za ZJN-3.
  mag. Boštjan J. Turk

  mag. Boštjan J. Turk

  mag. Boštjan J. Turk je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni zastopnik REUTERS TV iz Londona in član Akademije za politične študije iz New Yorka. Poleg tega je habilitirani učitelj za področje gospodarskega, poslovnega in nepremičinskega prava in predavatelj na številnih dobro obiskanih seminarjih doma in v tujini.
  Janko Rozman

  Janko Rozman

  Janko Rozman, inž. gradb., inž. gradb., spec. manag. je sekretar strokovnih sekcij s področja gradbeništva na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in neodvisni energetski svetovalec Eko sklada. Svoje strokovne izkušnje si je najprej nabiral v gradbeni operativi, kjer je deloval 20 let, kasneje pa na področju učinkovite rabe energije in v podpornem obrtno-podjetniškem okolju.

  Konferenca bo potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.  Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
  Bratislavska cesta 8
  1000 Ljubljana

  Navodila za pot do lokacije

  Vnesite vaše mesto odhoda (brez šumnikov):


  On-line priročnik: Od projekta do objekta   

  Priprava, vodenje in organizacija gradnje
  On-line priročnik: Požarna varnost na delovnem mestu in doma - nasveti in smernice   

  On-line priročnik Požarna varnost na delovnem mestu  On-line priročnik: Zakon o javnem naročanju s komentarjem 
    

  On-line priročnik o Zakonu o javnem naročanju

  Oprostite, tega izdelka ni več mogoče naročiti.

  Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

  Z veseljem vam pomagamo.

  Input:

  Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih