Konferenca:
3. mednarodna DDV konferenca - popusti za prve prijave in 15% popust za aktivne naročnike produktov VD

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9.00 - 15.00

Konferenca je potekala : 24.5.2017
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - 3. mednarodna DDV konferenca - popusti za prve prijave in 15% popust za aktivne naročnike produktov VD


8:30 – 9:00   Dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 – 9.10  Pozdrav organizatorja in predsednice Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

I. del

9:10 – 10:00 Poslovanje znotraj Unije in DDV

 • pomen identifikacijske številke za namene DDV (težave v praksi in najnovejša sodna praksa)
 • predstavitev nekaterih davčnih stališč glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings – CBR)

Predavateljica:  mag. Aleksandra Heinzer

10:00 – 10:45 Nepravi trikotni posli

 • nepravi trikotni posel in primer reševanja napake
  • prikaz reševanja napake za vse udeležene, da je DDV še vedno nevtralen
 • dobava stroja in montaža  (primer montaže v državi izven EU)
  • prikaz razlik v rešitvi kot jo pozna Slovenija in kako je to izven EU (primer Švica)

 

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

10:45 – 11:00 -  Kratek odmor

11:00 – 12:00 DDV pri opravljanju poslov na Hrvaškem

 • DDV obveznosti slovenskih podjetij, ki opravljajo storitve v zvezi z nepremičninami, ki se nahajajo na Hrvaškem (s poudarkom na gradbenih storitvah)
 • najpogostejši primeri: slovensko podjetje ima slovenske podizvajalce
 • kako je v primeru verižnih poslov itd.

Predavateljica: mag. Mira Ognjan

12:00 – 13:00 – Odmor s pogostitvijo

Mreženje, čas za "vizitkanje"

II. del

13:00 – 13:45 DDV pri opravljanju poslov v Nemčiji

Video predstavitev in javljanje V ŽIVO.*

                 (*za vse, ki bi želeli, zagotovljen silmultan prevod)

 • splošna pravila, postopki, posebnosti in obveznosti na področju registracije za namene DDV v Nemčiji
 • opravljanje storitev slovenskih podjetij v Nemčiji (obrnjena davčna obveznost za tuje davčne zavezance)
 • posebnosti opravljanja gradbenih storitev v Nemčiji
 • obrazložitev DDV implikacij na konkretnih praktičnih primerih

Predavatelj: g. Matthias Winkler

BONUS PREDAVANJE: Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev v tujino – vsi udeleženci na konferenci prejmejo povezavo do spletnega seminarja

Kmalu se v Sloveniji prične uporabljati nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki določa pogoje, pod katerimi lahko fizične in pravne osebe iz Slovenije, začasno napotijo svoje zaposlene v tujino, in pod katerimi pogoji lahko tuja podjetja začasno napotijo delavce v Slovenijo. 

 • delovno-pravna zakonodaja in napoteni delavci pogoj za pridobitev A1 obrazca
 • postopek pridobitve A1 obrazca
 • razveljavitev/odprava A1 obrazca
 • vpliv ZČmkS na službena potovanja

Predavateljica: Irena Kamenščak

13:45 – 14:30 Davčni odtegljaj pri poslovanju s tujimi partnerji

 • katere vrste dohodkov so predmet odtegljaja
 • kako odtegljaj znižati oz. se mu izogniti
 • kako v Sloveniji uveljavljati v tujini plačan odtegljaj
 • praktični napotki za sestavljanje pogodb s tujimi poslovnimi partnerji

Predavatelj: mag. Ivan Kranjec

Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

Kotizacija: 239,00 EUR + DDV.

- 15% naročniški popust za aktivne naročnike portalov Založbe VD

- 10% popust  za dodatno osebo iz organizacije

 
159
199
239
Za prijave do:
12. 5. 2017
13. 5. - 19. 5. 2017
po 19. 5. 2017
 
Popusti za naročnike produktov založbe VD
135,15
169,15
203,15
 
* v EUR brez DDV

Mnenja udeležencev - 3. mednarodna DDV konferenca - popusti za prve prijave in 15% popust za aktivne naročnike produktov VD

Partnerji - 3. mednarodna DDV konferenca - popusti za prve prijave in 15% popust za aktivne naročnike produktov VD