Konferenca:
4. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju (170 EUR + DDV; LAST MINUTE KOTIZACIJA za PRIJAVE DO do 10.10.2017: 144,50 EUR + DDV; za dodatno osebo iz organizacije: 95,00 EUR + DDV)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 8:30 - 14:30

Konferenca je potekala : 13.10.2017
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - 4. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju (170 EUR + DDV; LAST MINUTE KOTIZACIJA za PRIJAVE DO do 10.10.2017: 144,50 EUR + DDV; za dodatno osebo iz organizacije: 95,00 EUR + DDV)

Utrinki z lanskega srečanjaObračun plač bo v zadnji četrtini letošnjega leta spremenjen

Po dogovoru z dne 30.12.2016 so določeni javni uslužbenci že pridobili pravico do izplačila višje plače. Poleg tega bodo določeni javni uslužbenci pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1.12.2017. Upoštevati bo potrebno tudi sodbe, ki se nanašajo na posledice napačno določene plače v pogodbi o zaposlitvi.


DDV področje in praktična obravnava primerov

Tudi DDV področje je vedno aktualno.

 • Storitve, ki so tesno povezane z izobraževanjem – bo aktualna sodba Sodišča EU spremenila prakso?
 • Oproščene kulturne storitve – problemi v praksi, kako se jim izogniti ter katero dilemo razrešuje nova sodba Sodišča EU
 • Aktualna pojasnila FURS (knjižnične storitve; storitve, ki jih vrtec opravi za drug vrtec; izguba učbenikov itd)


Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer


Letno poročilo za leto 2017 s poudarkom na kontroli izkazovanja denarnih tokov / evidenčnih knjižbah

  Letno poročilo za leto 2017 s poudarkom na kontroli izkazovanja denarnih tokov / evidenčnih knjižbah bo namenjeno razčiščevanju nejasnosti pred zaključkom poslovnega leta 2017. Obravnavani bodo tudi presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega).

 • Priprave na letno poročilo (priprave na inventuro popis premoženja – ali je nujen in faze popisa)
 • Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu.  Kako in kdaj?


Predavateljica: Majda Gominšek


Finančni načrt in program dela za javne zavode (primer iz prakse)

 • kako pristopiti k pripravi finančnega načrta, vključenost odgovornih oseb pri pripravi načrta, vsebina in struktura finančnega načrta
 • povezanost med finančnim načrtom  in realizacijo načrta
 • programska podpora za pripravo načrta in spremljanje njegove realizacije
 • sprejemanje   finančnega načrta
 • rebalans finančnega načrt – kdaj je potreben?
 • Predavateljica: Anica Žgajnar

  Predavateljica: Anica Žgajnar


  Kako dosegati odličnost v našem vsakodnevnem delu

  • Zmagaj s časom.
  • Kako dobro upravljamo s svojim časom, pomeni, kako dobro znamo živeti.

  Predavateljica: Meta Grošelj


  Programu bomo dodali še nekaj aktualnosti in poskrbeli za prijetno vzdušje


  Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov vsaj teden dni pred dogodkom posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji na srečanju.


  Kotizacija: 170,00 EUR + DDV

  Ne spreglejte: za PRIJAVE na srečanje v LJUBLJANI LAST MINUTE ponudba- kotizacija 144,50 EUR +DDV (15% popust); za prijave na srečanje v MARIBORU do 14.10.2017 kotizacija 136,00 EUR+DDV

 • 95 EUR + DDV - popust za DODATNO OSEBO iz organizacije
 • Mnenja udeležencev - 4. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju (170 EUR + DDV; LAST MINUTE KOTIZACIJA za PRIJAVE DO do 10.10.2017: 144,50 EUR + DDV; za dodatno osebo iz organizacije: 95,00 EUR + DDV)