Konferenca:
3. Spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje: 9.30 - 14.30

Konferenca je potekala : 25.5.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - 3. Spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Nagovor državne sekretarke MJU mag. Tanje BogatajUtrinki s 3. srečanja zaposlenih v JSAktualne dileme, novosti  in kaj vse moramo postoriti še do 30. 6. 2016?
(ga. Majda Gominšek) 

 • Polletno poročilo
 • Izdelava finančnega načrta - kako v primeru začasnega financiranja, vloga predstojnika, kako financerju obrazložiti posamezne postavke, pridobitna/nepridobitna dejavnost, ...
 • Aktualne dileme in novosti na finančno-računovodskem področju v javnem sektorju:
  • obračun plač – novosti
  • novi razpisi – davčne olajšave zaradi novih zaposlitev
 • Sprememba pravilnika o davčnih blagajnah – tveganja DDV
  • Kje ne bo potrebno izdajati računov (šole – bazarji,…)

Pregledovanje ponudb po novem ZJN-3
(ga. Maja Prebil)

V fazi pregledovanja ponudb je po novem ZJN-3 kar nekaj sprememb, v praksi pa je to faza, kjer imajo naročniki pogosto največ težav. ZJN-3 je ukinil pojem popolna ponudba in ga nadomestil s pojmom dopustna ponudba. Podrobneje bodo v prispevku predstavljeni elementi, ki tvorijo dopustno ponudbo. ZJN-3 v tem delu prinaša bistvene novosti, ki naj bi skrajšale fazo pregledovanja ponudb in naročnikom omogočila hitrejšo oddajo javnega naročila.

 • Novosti in spremembe novega ZJN-3
 • Razlike v primerjavi z ZJN-2

Varstvo osebnih podatkov
(mag. Andrej Tomšič)

Na predavanju bomo poskušali približati ravnovesje med pravicami delodajalca in zaposlenih glede uporabe službenih sredstev v zasebne namene ter podati priporočila za ustrezno ureditev internih aktov na tem področju. Spregovorili bomo tudi o uredbi o varstvu podatkov, objavljeni v Uradnem listu EU, ki začne veljati 25.5.2016 in katere določbe se bodo morale uporabljati v vseh državah članicah.

 • Kje so meje med pravicami delodajalca in zaposlenih glede uporabe e-pošte, interneta, telefonov in drugih naprav na delovnem mestu
 • Dopustnost nadzora uporabe službenih sredstev v zasebne namene
 • Zakonodaja in sodna praksa
 • Priporočila za interne akte
 • Obveznosti varstva osebnih podatkov po novi odredbi

Aktualna vprašanja o delovnih razmerjih v javnem sektorju
(ga. Ksenija Mihovar Globokar)

 • Plače, napredovanja, delovna uspešnost
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih dohodkov (regres, prehrana, prevoz, jubilejne nagrade, odpravnine,...)
 • Sklepanje in prenehanje pogodb za določen čas v javnem sektorju
 • Dodatki v povezavi z ukrepi v letu 2016/2017


Vodja in sodelavec z leskom v očeh
(mag. Peter Babarovič)

Koncept vodenja sloni najprej na zmožnosti voditi samega sebe in nato na veščini vodenja sodelavcev. Ključ do uspešnega vodenja je, da znate kot magnet pritegniti ljudi, da izžarevate entuzijazem in navdušenje ter da slednje prenesete tudi na vaše sodelavce.

 • Ključni zakoni komunikacije, ki pozitivno vplivajo na celotno organizacijsko klimo in kulturo
 • Pristopi in veščine za različne ravni vodenja in komunikacije: navzgor, navzdol in horizontalno
 • Kaj določa naše vedenje in na kaj vse lahko vplivamo
 • Kako doseči konstruktivno vedenje
 • Kako spoznati vse svoje zmožnosti (pogosto so te veliko večje kot si predstavljamo)

Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

Cena:
- 150 EUR

In z malo sreče, če bo žreb ugoden, se bosta dva udeleženca/ki vrnila v službo s polletno naročnino enega izmed naslednjih strokovnih portalov:


Portal Javni sektor

On-line knjižnica strokovnih rešitev in nasvetov


Portal Javno naročanje

Je strokovni portal, ki je namenjen vsem, ki potrebujete aktualne in strokovne informacije v povezavi s poslovnimi razmerji med javnim sektorjem in gospodarstvom.


Portal Učinkovita šola

Učinkovita šola je strokovni portal, namenjen vodstvenemu, strokovnemu in administrativno-tehničnemu osebju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.


Portal zakonodaja-online.si

Online baza pravnih predpisov je na voljo vsem, ki iščejo visoko kvaliteto, celovite in aktualne informacije.

Mnenja udeležencev - 3. Spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Partnerji konference:

Seja


Javno naročanje


Učinkovita šola


Zakonodaja online

Partnerji - 3. Spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju