Konferenca:
4. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju (170 EUR + DDV; 15% popust za naročnike portalov VD: 144,50 EUR + DDV; za dodatno osebo iz organizacije 50% popust: 85,00 EUR + DDV)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00 - 14:30

Konferenca je potekala : 12.4.2017
Kraj: Maribor

Tema

Program - 4. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju (170 EUR + DDV; 15% popust za naročnike portalov VD: 144,50 EUR + DDV; za dodatno osebo iz organizacije 50% popust: 85,00 EUR + DDV)

8:30 – 9:00   Dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 - 09.10 Pozdrav organizatorja in otvoritev srečanja

9:10 – 10:10 Kaj je potrebno opraviti na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju do 1.7.2017

Predstavili bomo dogovorjene vsebine s poudarki na aktivnostih, da bodo zaposlenim javnim uslužbencem zagotovljene dogovorjene pravice.

 • Vladi in sindikatom se je v okviru   Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)  uspelo dogovoriti o ukrepih za leto 2017 in nekaterih v letu 2018, predvsem pa tudi,  kako se bodo v prihodnjih dveh letih sproščali varčevalni ukrepi.
 • Vladna in sindikalna stran sta soglašali, da se bosta najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010, z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb.

Predavateljica:  ga. Ksenija Mihovar Globokar

10:10 – 11:00 Aktualno na področju delovnih razmerij s primeri dobre prakse

 • Varstvo delavčeve osebnosti, osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu.
 • Mobing in druge oblike nadlegovanja na delovnem mestu.
 • Omejitve zbiranja in obdelave osebnih podatkov.
 • Meje dopustnosti nadzora prostorov in komunikacijske opreme.

Predavatelj: Miha Šercer (v Ljubljani)

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik (v Mariboru)

11:00 – 11:20 -  Kratek odmor

11:20 – 12:15  Optimizacija in informatizacija poslovnih procesov v javni upravi

Predstavljena bo dobra praksa, kako v organih državne uprave vzpostaviti potrebne organizacijske ukrepe pri informatizaciji internih procesov in konkretne informacijske rešitve, ki podpirajo elektronsko izvedbo postopkov javnih naročil, sprejem in obdelavo e-računov.

 • Pomen informatizacije internih procesov.
 • Učinkovita izvedba postopka javnega naročila s področja informatike.
 • Transparentna realizacija IT pogodbe.

Predavateljica: mag. Suzana Muljavec Kahne (v Ljubljani)

Predavatelj: dr. Boštjan Kežmah (v Mariboru)

12:20 – 13:00 – Odmor s pogostitvijo

13:00 – 14:00 Obvladovanje stroškov kot pogoj namenske porabe proračunskih sredstev

Namenska poraba proračunskih in drugih javnih sredstev je predpisana v predpisih, ki obravnavajo financiranje javnega sektorja. Nekatere organizacije, ki so financirane z javnimi viri pa izvajajo tudi tako imenovane »tržne, pridobitne …« dejavnosti. Prihodki pridobljeni na trgu se lahko namenijo za financiranje tržnih dejavnosti in tudi za dodatno nagrajevanje izvajalcev teh aktivnosti. Pri tem je pomembno, da se rezultat pridobitne dejavnosti ugotovi nesporno. Pogosto prihaja do prelivanja proračunskih sredstev v privatni sektor. Tako ravnanje je opredeljeno kot napačno in kaznivo.

Na srečanju se bomo zato posvetili vsem predlaganim spremembam, ki so pomembne z vidika delodajalca, in sicer:

 • Proračunska in podobna javna sredstva kot vir financiranja.
 • Namenskost proračunskih sredstev.
 • Zagotovilo, da organi oblasti ne dodeljujejo pomoči, ki bi bile nezdružljive s skupnim trgom Evropske unije.
 • Preglednost finančnih odnosov.
 • Pravila ločenega evidentiranja dejavnosti.
 • Pravila računovodenja dejavnosti.

Predavatelj: Doc. dr. Branko Mayr

14:00 – 14:30 Osebna uspešnost – odgovornost je v naših rokah

Predavateljica: Saša Einsiedler

 

Kotizacija: 170,00 EUR + DDV.

- 15% naročniški popust za aktivne naročnike portalov založbe VD:

  kotizacija 144,50 EUR + DDV

-  85 EUR + DDV (50% popust) za dodatno osebo iz organizacije

Mnenja udeležencev - 4. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju (170 EUR + DDV; 15% popust za naročnike portalov VD: 144,50 EUR + DDV; za dodatno osebo iz organizacije 50% popust: 85,00 EUR + DDV)

Partnerji konference:

Seja


Javno naročanje


Učinkovita šola


Zakonodaja online