Konferenca:
6. DDV konferenca

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Število razpoložljivih terminov: 1

Najbližji termin: 28.5.2020

Kraj: Ljubljana

Kotizacija: 230 € brez DDV

Čas trajanja: 9:00-14:15

Tema

Nenehne spremembe na DDV področju povzročajo turbulentno in negotovo stanje v praksi. Ker gre za posebno področje obdavčitve, je dogodek kot je DDV konferenca ključnega pomena, saj je posvečen izključno DDV obdavčitvi, tematike pa so skrbno izbrane in so odziv kompleksnejših problemov, s katerimi se davčni zavezanci v praksi srečujejo.

  Termini in prijava - 6. DDV konferenca

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • Ljubljana
 • 28.5.2020
 • mag. Aleksandra Heinzer, mag. Tanja Urbanija, Andreja Kostelec, mag. Ivan Kranjec, Nataša Todorović
 • 230 € + DDV
Input:

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program - 6. DDV konferenca

8:30 - 9:00

Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

9:00 - 9:45

Nov paket DDV sprememb v 2021


Predavateljica:
mag. Aleksandra Heinzer

 • Razširitev sistema VEM,
 • novosti za spletne prodaje iz tretjih držav v EU,
 • spremembe glede oprostitve plačila DDV za uvoz blaga manjših vrednosti.

9:45 - 10:30

Vlaganja (oprema in nepremičnine) in odbitek DDV


Predavateljica:
mag. Tanja Urbanija

 • Ali trčita skupaj SRS in DDV,
 • od katerih vlaganj in od kdaj moramo paziti na odbitek,
 • pri katerih vlaganjih rok teče na novo in pri katerih ne,
 • pri katerih vlaganjih rok ne teče na novo pa moramo paziti na odbitek.

10:30 - 10:45

Kratek odmor

10:45 - 11:30

Inšpekcijski nadzor na področju DDV in najpogostejše nepravilnosti

Predavatelj:
predstavnik FURS

11:30 - 12:15

Verižni posli, ki vključujejo uvoze oziroma izvoze blaga


Predavateljica:
Andreja Kostelec

 • Kdaj govorimo o verižnih poslih – primeri,
 • nova zakonodaja – dokazovanje dobave znotraj EU in ob izvozu blaga,
 • postopek 42 – verižni posel, novosti v letu 2020,
 • uvoz blaga in preprodaja v Sloveniji in EU – različne možnosti.

12:15 - 13:00

Odmor s pogostitvijo

13:00 - 13:30

Osnove srbskega DDV sistema in obveznost identifikacije za namene DDV v Srbiji: družba Denex d.o.o.


Predavateljica:
Nataša Todorović
video javljanje
V ŽIVO

 • Osnove srbskega DDV sistema,
 • registracija slovenskih davčnih zavezancev za namene DDV v Srbiji,
 • vračilo DDV iz Srbije.

13:30 - 14:15

DDV vidik transakcij z vozili


Predavatelj:
mag. Ivan Kranjec

 • Odbitek DDV od nabave vozil,
 • pridobitev vozila iz EU/Dobava vozila v EU,
 • uvoz vozila iz tretjih držav/Izvoz vozila v tretje države,
 • vloga statusa vozila (novo vozilo/rabljeno vozilo),
 • vloga statusa prodajalca in kupca (zavezanec/potrošnik),
 • uporaba posebne sheme za obdavčljive preprodajalce,
 • novejša pojasnila FURS na temo obdavčitve vozil z DDV,
 • DDV-PPS kot ena od oblik boja proti goljufijam, sistem EUCARIS in poenotenje preverjanja na ravni EU pa kot naslednji korak.

Namen - 6. DDV konferenca

Čeprav so letos začele veljati t. i. štiri hitre spremembe, se je nujno pripraviti že na nov paket sprememb, ki bo začel veljati 1. 1. 2021, in sicer se nanaša na spletne prodaje, ki so v praksi vse bolj pogoste. Poleg predstavljenih DDV sprememb bo srečanje posvečeno tudi nekaterim zahtevnejšim DDV tematikam. Veliko dilem povzroča odbitek DDV pri vlaganjih v osnovna sredstva, saj pravila v zvezi s tem niso jasno določena, prav tako so vedno aktualni verižni posli, ki vključujejo izvoze in uvoze blaga, saj se administrativne obveznosti po posameznih članicah razlikujejo. Ker raziskave kažejo, da je na področju trgovanja z vozili zaznati več DDV goljufij, morajo biti davčni zavezanci pri nabavah še posebej pozorni, zato vas bomo seznanili tudi z ukrepi, ki jih je v boju proti tem goljufijam sprejela Evropska Unija. Da bi bili na tekočem, smo tokrat povabili tudi predstavnika Finančne uprave RS, ki bo predstavil najpogostejše ugotovitve nadzorov na DDV področju.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Predavatelji - 6. DDV konferenca

mag. Aleksandra Heinzer

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

mag. Tanja Urbanija

mag. Tanja Urbanija

univ. dipl. oec., je davčna svetovalka z licenco ZDSS, ki svetuje predvsem na področju davka na dodano vrednost in davka od dohodkov pravnih oseb. Objavlja številne članke v strokovnih publikacijah in sodeluje kot predavateljica. Kot soavtorica je objavila knjigo DDV po vstopu Slovenije v EU in elektronski knjigi Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja, avtorskih honorarjev, bonitet, daril, najemnin, štipendij in študentskega dela ter knjigo Uvedba evra - vplivi na knjiženje, davke in informacijsko tehnologijo.

Andreja Kostelec

Andreja Kostelec

univ.dipl.ekon. od leta 2008 svetuje na področju posrednih davkov v mednarodni svetovalni družbi KPMG, prej pa je bila več kot 10 let zaposlena na Generalnem carinskem uradu. Dnevno svetuje slovenskim in tujim družbam pri kompleksnih vprašanjih s področja DDV in carin ter drugih posrednih davkov, zastopa družbe v postopkih inšpekcijskih pregledov, opravlja davčne skrbne preglede, pripravlja in vodi postopek samoprijave, pomaga pri implementaciji novih računovodskih programov. Je avtorica številnih člankov, seminarjev in soavtorica Priročnika DDV v praksi.

mag. Ivan Kranjec

mag. Ivan Kranjec

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno tematiko, predvsem na področju mednarodnega, statusnega in delovnega prava. Z omenjenih področij tudi redno objavlja strokovne članke in predava na seminarjih.

Nataša Todorović

Nataša Todorović

je diplomirana ekonomistka, pooblaščeni računovodja, davčna svetovalka z licenco, lastnica in direktorica družbe Denex d.o.o. iz Beograda, ki strankam ponuja računovodske storitve in storitve davčnega svetovanja. Je tudi članica Združenja davčnih svetovalcev Srbije in članica Odbora za neposredne davke pri Evropskem združenju davčnih svetovalcev (CFE) v Bruslju. Redno predava na seminarjih z davčno tematiko.