Konferenca:
6. DDV konferenca

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Info

Trenutno ni razpisane izvedbe seminarja. Če vas zanima izobraževanje na to temo, nam prosim pišite s pomočjo kontaktnega obrazca.0

Najbližji termin:

Kraj:

Kotizacija: brez DDV

Čas trajanja:

Tema

Nenehne spremembe na DDV področju povzročajo turbulentno in negotovo stanje v praksi. Ker gre za posebno področje obdavčitve, je dogodek kot je DDV konferenca ključnega pomena, saj je posvečen izključno DDV obdavčitvi, tematike pa so skrbno izbrane in so odziv kompleksnejših problemov, s katerimi se davčni zavezanci v praksi srečujejo.

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

Čeprav so letos začele veljati t. i. štiri hitre spremembe, se je nujno pripraviti že na nov paket sprememb, ki bo začel veljati 1. 1. 2021. Poleg predstavljenih DDV sprememb bo srečanje posvečeno tudi nekaterim zahtevnejšim DDV tematikam.

Da bi bili na tekočem, smo tokrat povabili tudi predstavnika Finančne uprave RS, ki bo predstavil najpogostejše ugotovitve nadzorov na DDV področju.

Vabilo

Iz programa srečanja:

1. SKLOP

9.00 – 9.10

Uvodni pozdrav mag. Aleksandra Heinzer

9.10 – 09.40

Vplivi (ne)zmožnosti plačil na obračun DDV

Predavatelj:
mag. Ivan Kranjec

 • Nezmožnost kupcev za plačilo.
  • Znižanje cene, dobropisi in naknadni popusti na podlagi dogovora,
  • obračunavanje DDV pri odloženih plačilih ali obročnih plačilih, DDV vidik zamudnih obresti,
  • storniranje računov (kaj pomeni »stornacija« in kdaj je sploh dovoljena),
  • aktualni praktični primeri in njihova DDV obravnava (npr. v času epidemije COVID-19 najemnik ne zmore plačati najemnine).
 • Insolventnost kupcev.
  • Kako ravnati, ko se zoper kupca začne stečaj/prisilna poravnava,
  • možnosti za popravek obračunanega DDV na računih, izstavljenih kupcem,
  • praktični prikaz popravka izstopnega DDV zaradi začetka insolvenčnega postopka pri kupcu.
 • Obračun DDV-O.
  • Roki za predlaganje obračunov in za plačilo po obračunih v času epidemije COVID-19,
  • zahteva za odlog in obročno plačilo davka po splošnih predpisih,
  • zahteva za odlog in obročno plačilo davka po posebnih predpisih, povezanih z epidemijo COVID-19,
  • zamudne obresti (v času odloga, ob plačilu obrokov, v primeru zamude).

 

09.40 -10.10

Verižni posli, ki vključujejo uvoze oziroma izvoze blaga.

Predavateljica:
Andreja Kostelec
 • Kdaj govorimo o verižnih poslih – primeri,
 • nova zakonodaja – dokazovanje dobave znotraj EU in ob izvozu blaga,
 • postopek 42 – verižni posel, novosti v letu 2020,
 • uvoz blaga in preprodaja v Sloveniji in EU – različne možnosti.

10.10 – 10.40

Nov paket DDV sprememb v 2021.

Predavateljica:
mag. Aleksandra Heinzer

 • Razširitev sistema VEM,
 • novosti za spletne prodaje iz tretjih držav v EU,
 • spremembe glede oprostitve plačila DDV za uvoz blaga manjših vrednosti.

10.40 – 11.10

ODMOR

 
 

 

 

2. SKLOP

11.10 – 11.40

Inšpekcijski nadzor na področju DDV in najpogostejše nepravilnosti.

Predavatelj:
Marjan Maček,
vodja sektorja za finančni nadzor FURS
 • Splošni okvir načrtovanja in določanja prioritet finančnih nadzorov,
 • kratek povzetek rezultatov nadzorov,
 • najpomembnejša tveganja s področja nadzora DDV, ki so del letnega načrtovanja in izvajanja inšpekcijskih nadzorov in najpogostejše nepravilnosti.

11.40 – 12.10

Kratka predstavitev prometnih davkov in DDV v Kanadi: družba Crowe Soberman LLP

Predavatelj:
Frédéric Pansieri

Predavanje je namenjeno vsem poslovnim subjektom, ki nameravajo poslovati s Kanado, da se seznanijo z najpomembnejšimi elementi kanadskega sistema prometnih davkov in DDV.

 • Pregled osnov kanadskega sistema prometnih davkov,
 • obvezna registracija tujih subjektov v Kanadi,
 • prodaje na daljavo kanadskim kupcem:
  • prodaja blaga
  • opravljanje storitev
  • različni primeri uvoza,
 • gradbeni posli in pogodbeni partnerji – kaj je treba vedeti v zvezi z gradbenimi posli na področju Kanade,
 • priložnosti in pasti pri poslovanju s Kanado.

(*v angleškem jeziku)

12.10 - 12.40

Osnove srbskega DDV sistema in obveznost identifikacije za namene DDV v Srbiji: družba Denex d.o.o.

Predavateljica:
Nataša Todorović
 • Osnove srbskega DDV sistema,
 • registracija slovenskih davčnih zavezancev za namene DDV v Srbiji,
 • vračilo DDV iz Srbije.

(*v angleškem jeziku)

 

Kotizacija: 149 EUR + DDV

 • Zadnja prosta mesta – ob prijavi 10% popust (134 EUR+DDV):

Kaj vam še prinaša prijava:

 • strokovno e-gradivo v obliki PP prosojnic (pdf),
 • možnost dobiti strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo tako pred (na mail:konference@dashofer.si) in med posvetom,
 • potrdilo o udeležbi.

Vaše dileme in vprašanja lahko posredujete vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>>konference@dashofer.si

Dodatne informacije: 01 434 55 29

Namen

Čeprav so letos začele veljati t. i. štiri hitre spremembe, se je nujno pripraviti že na nov paket sprememb, ki se bo začel uporabljati v letu 2021, in sicer se nanaša na spletne prodaje, ki so v praksi vse bolj pogoste. Poleg predstavljenih DDV sprememb bo srečanje posvečeno tudi nekaterim zahtevnejšim DDV tematikam. Veliko dilem še vedno povzročajo aktualni verižni posli, ki vključujejo izvoze in uvoze blaga, saj se administrativne obveznosti po posameznih članicah razlikujejo. Posledice Covida -19 so dosegle tudi področje DDV, zato bo zelo dobrodošel nasvet, kako ravnati v primeru insolventnosti in nezmožnosti plačila kupca. Da bi bili na tekočem, smo tokrat povabili tudi predstavnika Finančne uprave RS, ki bo predstavil najpogostejše ugotovitve nadzorov na DDV področju. Ker je pri poslovanju s tujimi trgi ključnega pomena poznavanje tamkajšnjih pravil plačevanja prometnega davka, oziroma DDV, smo tokrat povabili tudi dva tuja predavatelja, davčna strokovnjaka, ki bosta podala koristne informacije o obveznosti plačevanja DDV oziroma prometnega davka v Kanadi in Srbiji.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Predavatelji