Konferenca:
6. DDV konferenca

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Število razpoložljivih terminov: 1

Najbližji termin: 22.9.2020

Kraj: V živo prek spleta

Kotizacija: 149 € brez DDV

Čas trajanja: 9:00-14:15

Tema

Nenehne spremembe na DDV področju povzročajo turbulentno in negotovo stanje v praksi. Ker gre za posebno področje obdavčitve, je dogodek kot je DDV konferenca ključnega pomena, saj je posvečen izključno DDV obdavčitvi, tematike pa so skrbno izbrane in so odziv kompleksnejših problemov, s katerimi se davčni zavezanci v praksi srečujejo.

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • V živo prek spleta
 • 22.9.2020
 • mag. Aleksandra Heinzer, Marjan Maček, Andreja Kostelec, mag. Ivan Kranjec, Nataša Todorović, Frédéric Pansieri
 • 6. DDV konferenca (Ugodnosti za prijave do 18. 8. 2020: kotizacija 127 EUR + DDV(prva oseba),99 EUR + DDV(druga oseba), tretja oseba BREZPLAČNO (iz iste organizacije)
 • 149 € + DDV
Input:

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

Čeprav so letos začele veljati t. i. štiri hitre spremembe, se je nujno pripraviti že na nov paket sprememb, ki bo začel veljati 1. 1. 2021. Poleg predstavljenih DDV sprememb bo srečanje posvečeno tudi nekaterim zahtevnejšim DDV tematikam.

Da bi bili na tekočem, smo tokrat povabili tudi predstavnika Finančne uprave RS, ki bo predstavil najpogostejše ugotovitve nadzorov na DDV področju.

Vabilo

Iz programa srečanja:

1. SKLOP

9.00 – 9.10

Uvodni pozdrav mag. Aleksandra Heinzer

9.10 – 09.40

Vplivi (ne)zmožnosti plačil na obračun DDV

Predavatelj:
mag. Ivan Kranjec

 • Nezmožnost kupcev za plačilo.
  • Znižanje cene, dobropisi in naknadni popusti na podlagi dogovora,
  • obračunavanje DDV pri odloženih plačilih ali obročnih plačilih, DDV vidik zamudnih obresti,
  • storniranje računov (kaj pomeni »stornacija« in kdaj je sploh dovoljena),
  • aktualni praktični primeri in njihova DDV obravnava (npr. v času epidemije COVID-19 najemnik ne zmore plačati najemnine).
 • Insolventnost kupcev.
  • Kako ravnati, ko se zoper kupca začne stečaj/prisilna poravnava,
  • možnosti za popravek obračunanega DDV na računih, izstavljenih kupcem,
  • praktični prikaz popravka izstopnega DDV zaradi začetka insolvenčnega postopka pri kupcu.
 • Obračun DDV-O.
  • Roki za predlaganje obračunov in za plačilo po obračunih v času epidemije COVID-19,
  • zahteva za odlog in obročno plačilo davka po splošnih predpisih,
  • zahteva za odlog in obročno plačilo davka po posebnih predpisih, povezanih z epidemijo COVID-19,
  • zamudne obresti (v času odloga, ob plačilu obrokov, v primeru zamude).

 

09.40 -10.10

Verižni posli, ki vključujejo uvoze oziroma izvoze blaga.

Predavateljica:
Andreja Kostelec
 • Kdaj govorimo o verižnih poslih – primeri,
 • nova zakonodaja – dokazovanje dobave znotraj EU in ob izvozu blaga,
 • postopek 42 – verižni posel, novosti v letu 2020,
 • uvoz blaga in preprodaja v Sloveniji in EU – različne možnosti.

10.10 – 10.40

Nov paket DDV sprememb v 2021.

Predavateljica:
mag. Aleksandra Heinzer

 • Razširitev sistema VEM,
 • novosti za spletne prodaje iz tretjih držav v EU,
 • spremembe glede oprostitve plačila DDV za uvoz blaga manjših vrednosti.

10.40 – 11.10

ODMOR

 
 

 

 

2. SKLOP

11.10 – 11.40

Inšpekcijski nadzor na področju DDV in najpogostejše nepravilnosti.

Predavatelj:
Marjan Maček,
vodja sektorja za finančni nadzor FURS
 • Splošni okvir načrtovanja in določanja prioritet finančnih nadzorov,
 • kratek povzetek rezultatov nadzorov,
 • najpomembnejša tveganja s področja nadzora DDV, ki so del letnega načrtovanja in izvajanja inšpekcijskih nadzorov in najpogostejše nepravilnosti.

11.40 – 12.10

Kratka predstavitev prometnih davkov in DDV v Kanadi: družba Crowe Soberman LLP

Predavatelj:
Frédéric Pansieri

Predavanje je namenjeno vsem poslovnim subjektom, ki nameravajo poslovati s Kanado, da se seznanijo z najpomembnejšimi elementi kanadskega sistema prometnih davkov in DDV.

 • Pregled osnov kanadskega sistema prometnih davkov,
 • obvezna registracija tujih subjektov v Kanadi,
 • prodaje na daljavo kanadskim kupcem:
  • prodaja blaga
  • opravljanje storitev
  • različni primeri uvoza,
 • gradbeni posli in pogodbeni partnerji – kaj je treba vedeti v zvezi z gradbenimi posli na področju Kanade,
 • priložnosti in pasti pri poslovanju s Kanado.

(*v angleškem jeziku)

12.10 - 12.40

Osnove srbskega DDV sistema in obveznost identifikacije za namene DDV v Srbiji: družba Denex d.o.o.

Predavateljica:
Nataša Todorović
 • Osnove srbskega DDV sistema,
 • registracija slovenskih davčnih zavezancev za namene DDV v Srbiji,
 • vračilo DDV iz Srbije.

 

Kotizacija: 149 EUR + DDV

Ne zamudite dodatnih UGODNOSTI za prve prijave:

     • za prijave do 18. 8. 2020: kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba BREZPLAČNO (iz iste organizacije)

Kaj vam še prinaša prijava:

 • strokovno e-gradivo v obliki PP prosojnic (pdf),
 • možnost dobiti strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo tako pred (na mail:konference@dashofer.si) in med posvetom,
 • potrdilo o udeležbi.

Vaše dileme in vprašanja lahko posredujete vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>>konference@dashofer.si

Dodatne informacije: 01 434 55 29

Namen

Čeprav so letos začele veljati t. i. štiri hitre spremembe, se je nujno pripraviti že na nov paket sprememb, ki se bo začel uporabljati v letu 2021, in sicer se nanaša na spletne prodaje, ki so v praksi vse bolj pogoste. Poleg predstavljenih DDV sprememb bo srečanje posvečeno tudi nekaterim zahtevnejšim DDV tematikam. Veliko dilem še vedno povzročajo aktualni verižni posli, ki vključujejo izvoze in uvoze blaga, saj se administrativne obveznosti po posameznih članicah razlikujejo. Posledice Covida -19 so dosegle tudi področje DDV, zato bo zelo dobrodošel nasvet, kako ravnati v primeru insolventnosti in nezmožnosti plačila kupca. Da bi bili na tekočem, smo tokrat povabili tudi predstavnika Finančne uprave RS, ki bo predstavil najpogostejše ugotovitve nadzorov na DDV področju. Ker je pri poslovanju s tujimi trgi ključnega pomena poznavanje tamkajšnjih pravil plačevanja prometnega davka, oziroma DDV, smo tokrat povabili tudi dva tuja predavatelja, davčna strokovnjaka, ki bosta podala koristne informacije o obveznosti plačevanja DDV oziroma prometnega davka v Kanadi in Srbiji.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Predavatelji

mag. Aleksandra Heinzer

mag. Aleksandra Heinzer

je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Marjan Maček

Marjan Maček

je vodja sektorja za finančni nadzor na Generalnem finančnem uradu, Upravi za nadzor.

Andreja Kostelec

Andreja Kostelec

univ.dipl.ekon. od leta 2008 svetuje na področju posrednih davkov v mednarodni svetovalni družbi KPMG, prej pa je bila več kot 10 let zaposlena na Generalnem carinskem uradu. Dnevno svetuje slovenskim in tujim družbam pri kompleksnih vprašanjih s področja DDV in carin ter drugih posrednih davkov, zastopa družbe v postopkih inšpekcijskih pregledov, opravlja davčne skrbne preglede, pripravlja in vodi postopek samoprijave, pomaga pri implementaciji novih računovodskih programov. Je avtorica številnih člankov, seminarjev in soavtorica Priročnika DDV v praksi.

mag. Ivan Kranjec

mag. Ivan Kranjec

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno tematiko, predvsem na področju mednarodnega, statusnega in delovnega prava. Z omenjenih področij tudi redno objavlja strokovne članke in predava na seminarjih.

Nataša Todorović

Nataša Todorović

je diplomirana ekonomistka, pooblaščeni računovodja, davčna svetovalka z licenco, lastnica in direktorica družbe Denex d.o.o. iz Beograda, ki strankam ponuja računovodske storitve in storitve davčnega svetovanja. Je tudi članica Združenja davčnih svetovalcev Srbije in članica Odbora za neposredne davke pri Evropskem združenju davčnih svetovalcev (CFE) v Bruslju. Redno predava na seminarjih z davčno tematiko.

Frédéric Pansieri

Frédéric Pansieri

je partner kanadske družbe Crowe Soberman LLP. Ima več kot 20 let izkušenj s svetovanjem na področju prometnih davkov in davka na dodano vrednost, pri čemer je še posebej specializiran za področje mednarodnega poslovanja. V okviru svetovanja s področja neposredne obdavčitve nudi pomoč pri poslovanju tujih družb na področju Kanade, sicer pa redno svetuje lokalnim in tujim družbam, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, kot so mednarodna trgovina, proizvodnja, informacijska tehnologija, nepremičnine, zdravstvo in podobno. Več o njegovih izkušnjah si lahko preberete tukaj.

Reference

http://www.crowe.com/ca/crowesoberman

Kanadska družba Crowe Soberman LLP, ima več kot 20 let izkušenj s svetovanjem na področju prometnih davkov in davka na dodano vrednost, pri čemer je še posebej specializirana za področje mednarodnega poslovanja..  >>>

https://www.denex.co.rs/

Denex d.o.o. iz Beograda ponuja strankam računovodske storitve in storitve davčnega svetovanja. >>>

https://www.ddvasistenca.si/

DDV asistenca je strokovni portal, specializiran za področje davka na dodano vrednost. Na enem mestu vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete pri prepoznavanju DDV implikacij v različnih situacijah. >>>

https://www.dara.si/

Strokovni portal Davki in računovodstvo na enem mestu vsebuje vse strokovne informacije, ki jih potrebujete za učinkovito delo v računovodstvu. Z razlago pravne podlage, primeri iz prakse, opozorili in pojasnili vam strokovni avtorski kolektiv slovenskih strokovnjakov zagotavlja pravilno izvajanje določb davčno-računovodske zakonodaje v praksi. >>>

https://www.zakonodaja-online.si/

Strokovni portal Zakonodaja online je zakonodajni servis, ki vas obvešča o spremembah in dopolnitvah slovenske zakonodaje. Na enem mestu vam omogoča dostop do pomembnejših prečiščenih pravnih predpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, pojasnil, sodne prakse in komentarjev posameznih sprememb. >>>