Konferenca:
6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00-14:45

Konferenca je potekala : 15.10.2019
Kraj: Maribor

Tema

Program - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

 1. Obračun plač in dodatki (Predavateljica: Breda Koren)
 • Priporočila za obračun plač in aktualne spremembe Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS),
 • dodatki k plači, s poudarkom na dodatkih, ki niso povezani z delovnim časom.
 1. Zaključni račun z izbranimi primeri (Predavateljica: Fenja Borštnar)
 • Pripoznavanje prihodkov in odhodkov,
 • ločevanje na javno in tržno dejavnost ter
 • izkazovanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.
 1. Časovne razmejitve pri določenih in drugih uporabnikih EKN (Predavateljica: Fenja Borštnar)
 1. Notranja revizija v javnem sektorju (Predavateljica: Evgenija Javornik)
 • Usmeritve za državno notranje revidiranje,
 • najpogostejše ugotovitve pri letnem poročilu,
 • priporočila pri evidentiranju (javna in tržna dejavnost, sredstva v upravljanju, projekti, časovne razmejitve)
 • sredstva in obveznosti – pravilnost postopkov ugotavljanja,
 • ugotovitve za razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki,
 • priporočila s stališča računskega sodišča.
 1. Dohodnina ter prispevki v JS in drugih nepridobitnih subjektih (Predavatelj: mag. Dejan Petkovič)
 • Davki in prispevki pri plačilih tujcem (pravnim in fizičnim osebam),
 • stroški v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu in druge bonitete (novejše pojasnilo FURS),
 • davčni vidik dnevnic v javnem sektorju,
 • davčna tveganja pri sodelovanju z zunanjimi (neodvisnimi) sodelavci,
 • sodna praksa v primeru neizplačila plač.
 1. Kakšne barve si pa ti? Prepoznavanje vedenja po metodi DISK (Predavateljica: Saša Einsiedler)

Udeleženci lahkopredavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanjaiz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija:188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 18. 10.: priznamo 10% popusta (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba) - popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

TIS (iz iste organizacije); popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

Partnerji - 6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju