Konferenca:
6. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Info

Trenutno ni razpisane izvedbe seminarja. Če vas zanima izobraževanje na to temo, nam prosim pišite s pomočjo kontaktnega obrazca.0

Najbližji termin:

Kraj:

Kotizacija: brez DDV

Čas trajanja:

Tema

Konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju.

Vabljeni na 6. jesensko srečanje.

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

 1. Obračun plač in dodatki (Predavateljica: Breda Koren)
 • Priporočila za obračun plač in aktualne spremembe Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS),
 • dodatki k plači, s poudarkom na dodatkih, ki niso povezani z delovnim časom.

 1. Zaključni račun z izbranimi primeri (Predavateljica: Fenja Borštnar)
 • Pripoznavanje prihodkov in odhodkov,
 • ločevanje na javno in tržno dejavnost ter
 • izkazovanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

 1. Časovne razmejitve pri določenih in drugih uporabnikih EKN (Predavateljica: Fenja Borštnar)

 1. Notranja revizija v javnem sektorju (Predavateljica: Evgenija Javornik)
 • Usmeritve za državno notranje revidiranje,
 • najpogostejše ugotovitve pri letnem poročilu,
 • priporočila pri evidentiranju (javna in tržna dejavnost, sredstva v upravljanju, projekti, časovne razmejitve)
 • sredstva in obveznosti – pravilnost postopkov ugotavljanja,
 • ugotovitve za razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki,
 • priporočila s stališča računskega sodišča.

 1. Dohodnina ter prispevki v JS in drugih nepridobitnih subjektih (Predavatelj: mag. Dejan Petkovič)
 • Davki in prispevki pri plačilih tujcem (pravnim in fizičnim osebam),
 • stroški v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu in druge bonitete (novejše pojasnilo FURS),
 • davčni vidik dnevnic v javnem sektorju,
 • davčna tveganja pri sodelovanju z zunanjimi (neodvisnimi) sodelavci,
 • sodna praksa v primeru neizplačila plač.

 1. Kakšne barve si pa ti? Prepoznavanje vedenja po metodi DISK (Predavateljica: Saša Einsiedler)

Udeleženci lahkopredavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanjaiz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija:188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 18. 10.: priznamo 10% popusta (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba) - popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

TIS (iz iste organizacije); popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

Kraj konference

Konferenca bo 23.10.2019 potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Konferenca bo 15.10.2019 potekala v Hotelu Draš, ki se nahaja na Pohorski ulici 57 v Mariboru.Hotel Draš
Pohorska ulica 57
2000 Maribor

Namen

Konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Ciljna skupina

Na konferenco vabimo zaposlene v javnem sektorju, predvsem računovodje in finančne delavce, ter računovodske servise, ki se kot zunanji strokovni sodelavci srečujejo z vprašanji poslovanja in vodenja računovodstva v javnem sektorju.

Imate vprašanje o tej konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji