Konferenca:
6. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00-14:30

Konferenca je potekala : 10.4.2019
Kraj: Maribor

Tema

Program - 6. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

6. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Srečanje je namenjeno vsem zaposlenim v javnem sektorju, ki si želijo druženja s stanovskimi kolegi, pozitivne komunikacije ob razreševanju aktualnih vprašanj in dilem s področja delovnih razmerij, plač in povračil stroškov, specifike delovnega časa. Spregovorili bomo tudi o pogodbah, o najemih po novem in razjasnjevali, kaj mobing in trpinčenje na delovnem mestu je in kaj ni.

Vljudno vabljeni.


Pridružite se nam tudi letos, govorili bomo o aktualnih temah, ki zadevajo vaše delo.

V enem dnevu bomo pregledali kar nekaj uporabnih vsebin, tako da nikar ne zamudite te priložnosti.

Srečanje bo povezoval Boštjan ROMIH, TV voditelj in trener komunikacije in nastopanja.

9:05 - 10:00

Delovni čas in njegove specifike.


Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik

S problemi, povezanimi z delovnim časom, se srečuje vsak delodajalec. Ne nazadnje so pri nadzoru delovnih razmerij te kršitve med najpogostejšimi. Sistematično bodo predstavljena osnovna pravila o delovnem času ter specifika določenih poklicev v javnem sektorju.

 • Razmerje med Zakonom o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo.
 • Novosti na področju izrabe in izplačila letnega dopusta (nove sodbe SEU).
 • Kako moramo voditi evidenco delovnega časa?
 • Problematika izrabe delovnega časa v praksi in najpogostejše težave.
 • Praktični primeri možnih načinov določanja delovnega časa varovanim kategorijam delavcev (invalidi, starejši, starši).
 • Kateri delavci absolutno ne smejo opravljati nadurnega dela, kateri pa ob določenih pogojih?
 • Težave delodajalcev pri neenakomernem razporejanju delovnega časa delavcem.
 • Katere ure pomenijo nadure in katere višek ur ter kako je z beleženjem odsotnosti delavcev?
 • Delo s krajšim delovnim časom (starši, invalidi).

10:00 - 10:15

Kratek odmor

10:15 - 11:15

Najemi opredmetenih in neopredmetenih sredstev


Predavateljica:
Fenja Borštnar

Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, so nove standarde začele uporabljati za poslovno leto, ki se je začelo 01. januarja 2019.

Spremenil se je način računovodenja najemov, posledično so se spremenili Slovenski računovodski standardi - SRS 1, SRS 2 in SRS 6.

Prav tako se je konec leta 2018 spremenil Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava.

 • Kaj je najem – imate najem, pa ne veste
 • Izjeme
 • Presoja, ali je najem finančni ali poslovni
 • Finančni najem
 • Poslovni najem

11:15 - 12:00

Kaj trpinčenje na delovnem mestu je in kaj ni?


Predavateljica:
Tanja Cmrečnjak Pelicon


Predavateljica:
mag. Polona Grobelnik Jurjovič

Posameznik v povprečju preživi v delovnem okolju osem ur dnevno, pet dni v tednu. Za psihično kot tudi fizično zdravje je zato pomembno, da opravlja delovne aktivnosti v okolju, kjer je izpostavljen čim manjšemu negativnemu stresu. Prav zaradi tega mora biti delovno okolje zasnovano tako, da omogoča kakovostno in učinkovito delo posameznika. Ker pa smo si med sabo različni in komuniciramo različno, delovno okolje pa je nujnost, so konflikti na delovnem mestu nekaj običajnega. Pri tem je bistveno, da se te konflikte razrešuje hitro, učinkovito in konstruktivno. Takšno razreševanje je tudi ena od najboljših preventiv pred trpinčenjem na delovnem mestu.

 • Različni načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu.
 • Kaj je trpinčenje na delovnem mestu in kaj to ni?
 • Preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu – dobre prakse, slabe prakse.
 • Kratka predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« in možnosti posredovanja v konfliktih med delavci in delodajalci.

12:00 - 12:45

Odmor za pogostitev

12:45 - 14:00

Dileme s področja določanja plač in povračila stroškov


Predavateljica:
Breda Koren

 • Pravilno obračunavanje dodatkov, povezanih z delovnim časom (nadure, neenakomerno razporejen delovni čas, večizmensko delo, deljen delovni čas), drugih dodatkov in delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela
 • Upravičenost do povračila stroškov – kako se upošteva oddaljenost bivanja, prihod javnega uslužbenca iz več krajev, delovni čas in drugi primeri, ki vplivajo na povračilo stroškov prevoza
 • Preverjanje podatkov, ki jih poda javni uslužbenec, in posledice nepravilnosti

Kdaj skleniti pogodbo?

 • Katero vrsto pogodbe je smiselno skleniti?
 • Kdaj skleniti pogodbo in kdaj izdati naročilnico?
 • Dopustnost spremembe pogodbe – kdaj se lahko spreminja pogodba glede na ZJN-3?
 • Pogodba ali aneks v delovnih razmerjih?

GDPR in varstvo osebnih podatkov s poudarkom na osebnih podatkih v pogodbah

14:00 - 14:30

Odličnost v komunikaciji za boljše medosebne odnose


Predavatelj:
Boštjan Romih

Kotizacija: 179 EUR + DDV

NE ZAMUDITE UGODNOSTI ZA PRVE PRIJAVE!

 • za prijave do 10.3.: kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 23.3.: kotizacija 135 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 31.3.: kotizacija 135 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (akcijsko ponudbo PODALJŠUJEMO do 11.4.2019)

DARILO: podaljšujemo ugodnost za prijave do 11.4.2019 in vam podarjamo enega izmed spodaj navedenih video seminarjev:

 • video seminar: Finančni načrt za javni zavod (dostop preko portala Učinkovita šola)
 • video seminar: Nadure v državni upravi (USB)
 • video seminar DDV za občine (dostop preko portala Pravo in finance za občine)