Konferenca:
7. jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Info

Trenutno ni razpisane izvedbe seminarja. Če vas zanima izobraževanje na to temo, nam prosim pišite s pomočjo kontaktnega obrazca.0

Najbližji termin:

Kraj:

Kotizacija: brez DDV

Čas trajanja:

Tema

Tudi letošnja konferenca bo potekala v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena »z roko v roki« s tekočimi aktualnimi informacijami z davčnega, računovodskega in pravnega področja. Ker se zavedamo, da ste računovodje marsikdaj odgovorni tudi za vsa ostala področja poleg računovodskega, je program srečanja v celoti prilagojen širokim potrebam dela, ki ga opravljate računovodje v javnem sektorju. Vabljeni na 7. jesensko srečanje.

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

 Delovno pravni vidiki na področju javnega sektorja
(Predavateljica: Breda Koren)

 1. Pregled novosti, ki jih prinaša interventna zakonodaja na področju javnega sektorja

Kako bo z:

 • nadomestilom plače zaradi odrejene karantene,
 • možnostjo razporeditve delavcev,
 • dodatki za obremenitve?
 1. Možnosti organiziranja dela na domu in nadzor izvajanja dela na domu
 • obveznosti in delodajalca in delavca,
 • možnost delodajalčevega nadzora nad opravljanjem dela na domu,
 • nadomestilo za uporabo delavčevih sredstev,
 • ali potrebujemo notranji akti?

 

Spremembe in problematika pri poslovanju ter upravljanju s premoženjem v letu 2020
(Predavateljica: Evgenija Javornik)

 1. Letno načrtovanje ter presežki, primanjkljaji, spremembe FN
 • Sprememba finančnega načrta, predlagatelj sprememb, postopki,
 • presežki ali primanjkljaji preteklega leta,
 • uporaba presežka za investicije, investicijsko vzdrževanje, za materialne stroške tekočega leta,
 • soglasje za uporabo presežka.
 1. Spremembe za leto 2020 glede upravljanja s premoženjem in vpliv na knjiženje 2020.
 • Zakonske podlage v ZJF in v ZSPDSLS,
 • pravilnik o spremembah za letno poročanje,
 • knjiženje za leto 2020 za izvajanje dejavnosti upravljanja s premoženjem (oddaja v uporabo ali najem),
 • navodila MF o pojasnilih prihodkov od premoženja,
 • pogodbena in obligacijska razmerja za upravljanje in uporabo  premoženja v lasti NPU.
 1.  Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku

 

Dohodki iz zaposlitve skozi dohodninske določbe
(Predavateljica: mag. Sabina Lamut)

Dohodki iz zaposlitve vključujejo vsako izplačilo in boniteto, povezano z zaposlitvijo. Obdavčitev je povezana z vrsto dohodka, kot tudi ustrezno obravnavo glede na zakonske določbe. Nekateri dohodki so vedno del davčne osnove, med tem ko se nekateri vanjo ne vključujejo. Pravilna davčna obravnava pa pomeni dolgoročni prihranek tako zaposlenim, kot tudi delodajalcu.

Posebej bodo izpostavljene tudi možne ugodnosti s strani delodajalca in v katerih primerih so možna odstopanja ter kateri dohodki se ne vštevajo v davčno osnovo ter kakšna pravna podlaga je potrebna v navedenih primerih.

 • Dohodki iz zaposlitev in delitev skozi davčno obravnavo
 • ugodnosti in pazljivost pri obračunu dohodnine
 • stroški do katere višini in kdaj
 • odpravnine z vidika davčnih omejitev
 • sodne odločbe in kako postopati v primeru potrebnih popravkov.

 

 DDV aktualnosti v javnem sektorju - Covid -19 in DDV posledice
(Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer)

Covid -19 se je dotaknil tudi DDV področja. V javnem sektorju tako veljajo določene posebnosti pri nabave zaščitne opreme (ta je pod določenimi pogoji lahko oproščena plačila DDV), namesto izvajanja izobraževanj v živo pa so v ospredju tista v elektronski obliki, ki zahtevajo drugačno DDV obravnavo.

Seznanitev s tekočimi DDV spremembami bo udeležencu pomagala preprečiti odbitek DDV v previsokem znesku in ga vodila skozi pravilo obravnavo prejetih in izdanih računov za izobraževanje, ki je stalni spremljevalec javnega sektorja.

 

 • DDV posledice ukrepov Covid -19 (kdaj je nabava zaščitne opreme lahko oproščena plačila DDV in pod kakšnimi pogoji),
 • udeležba na seminarjih in drugih izobraževanjih preko spleta (kdaj je samoobdavčitev in po kateri stopnji),
 • izvajanje seminarjev in drugih izobraževanj preko spleta (kdaj je treba obračunati slovenski DDV in kdaj ne).

Izvajanje ukrepov covid-19 
(Predavatelj: mag. Stanislav Lotrič, Uprava RS za zaščito in reševanje)

Umetnost vzpostavljanja odličnosti odnosov - klasično in virtualno
(Predavateljica: mag. Irena Deželak)

 

 

 

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

 

Kotizacija: 149 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 20. 10.: 127 EUR+DDV (za eno osebo);   99  EUR+DDV za drugo osebo (iz iste organizacije); popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

Namen

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Ciljna skupina

Na konferenco vabimo zaposlene v javnem sektorju, predvsem računovodje in finančne delavce, ter računovodske servise, ki se kot zunanji strokovni sodelavci srečujejo z vprašanji poslovanja in vodenja računovodstva v javnem sektorju. Vabljeni tudi  računovodje,  ki prejemajo in izvajajo izobraževanja v javnem sektorju in vsem, ki želijo podrobneje razumeti obdavčitev dohodkov iz zaposlitve ter kakšen je vpliv na višino davčne obveznosti tako zaposlenega kot tudi delodajalca skozi praktične primere.

Imate vprašanje o tej konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji