Konferenca:
7 ključnih novosti po 1.1.2017 Najnovejše o sprejetih in napovedanih novostih v 2017 na davčno-računovodskem področju

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje:

Konferenca je potekala : 23.1.2017
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - 7 ključnih novosti po 1.1.2017 Najnovejše o sprejetih in napovedanih novostih v 2017 na davčno-računovodskem področju

Pregled novosti z davčno-računovodskega področja, ki smo jih pričeli na jesenskem »Koktajlu sprememb 2017«, zdaj nadaljujemo bolj poglobljeno, podprto z odgovori na vprašanja in dileme…
Z eno nogo smo še v letu 2016, saj nas še čaka oddaja poslovnih poročil za preteklo leto, po drugi strani pa se že spopadamo z novostmi, ki so stopile v veljavo s 1. 1. 2017.

Pripravite se! Ne čakajte na marec, pravočasno se pripravite in vplivajte na poslovni in davčni rezultat. V enem dnevu boste spoznali vse novosti v postavkah računovodskih izkazov in novosti mini davčne reforme, vplive teh novosti na poslovni rezultat ter na davčno osnovo (obračun DDPO).

Naš cilj je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – pregledali in opozorili bomo na tiste novosti, ki so pomembna za računovodsko službo in pravilno evidentiranje ter izpolnjevanje davčnih obveznosti... Ja, vse ni tako lahko, kot bi bilo lahko... .
Srečanje je zastavljeno tako, da bi vam čim bolj pomagali razrešiti spremembe in dileme, ki se vam ob spremembah porajajo. V redakcijo naše založbe smo že od vsega začetka najave in uvedbe zakonodajnih sprememb dobivali veliko vprašanj iz omenjene tematike, ki jih bodo predavateljice vpletle v predavanja. Udeleženci boste imeli možnost dobiti strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo tako pred, med in pa tudi po konferenci.

Podroben program konference


mag. Ingrid Zadel
 • Spremembe SRS in vpliv na davčni obračun za leto 2016
  (mag. Ingrid Zadel)

Že eno leto uporabljate nove SRS. Pa veste, kako novi SRS vplivajo na končno sliko računovodskih izkazov? Ali veste, kako bodo novosti SRS vplivale na davčno osnovo in DDPO?

Pri pripravi zaključnega računa in davčnega obračuna za leto 2016 je treba upoštevati določbe novih SRS 2016, novosti na področju davčno priznanih in nepriznanih prihodkov in odhodkov ter davčnih olajšav.

  • Določbe novih SRS 2016 glede metod vrednotenja sredstev in obveznosti ter njihov vpliv na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
  • Določbe novih SRS 2016 glede razkritij.
  • Določbe novih SRS 2016 glede oslabitev sredstev.
  • Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja.
  • Opredelitev davčnih prihodkov na osnovi novih SRS 2016 in izvzem prihodkov iz obdavčitve.
  • Opredelitev davčnih odhodkov in zmanjševanje odhodkov v skladu s SRS (2016), zaradi določb ZDDPO-2 in poviševanje davčnih odhodkov.
  • Spremembe davčne osnove zaradi spremembe računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj.
  • Olajšave za leto 2016.
  • Opredelitev davčne osnove.
Aleksandra Heinzer
mag. Aleksandra Heinzer, Koktajl sprememb 2017, 24. 11. 2016
 • Storitve v zvezi z nepremičninami po 1. 1. 2017
  (mag. Aleksandra Heinzer)

Na konferenci vas bomo opozorili na ključne spremembe, ki so na področju DDV začele veljati s 1.1.2017. Posebno pozornost bomo posvetili kriterijem, ki jih glede storitev v zvezi z nepremičninami prinaša Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev, opozorili pa vas bomo tudi na spremembe PZDDV.

  • Kriteriji, ki se začnejo uporabljati v letu 2017 in uporaba gradiv.
  • Kaj je nepremičnina in kako povezati storitev z njo.
  • Obveznosti, ki jih ima izvajalec, ko opravlja storitve na nepremičnini, ki se nahaja v tujini in pasti.
  • Prejemanje storitev na nepremičnini v Sloveniji od tujcev.
  • Določanje kraja opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami po novih kriterijih (kaj je nepremičnina, kako storitev povezati z njo, katera gradiva upoštevati).
  • Opozorila pri opravljanju storitev na nepremičnini v tujini in prejemanje tovrstnih storitev na nepremičnini v Sloveniji od tujcev.
  • Spremembe PZDDV, ki so začela veljati s 1.1.2017.
Simona Štravs
Simona Štravs, Koktajl sprememb 2017, 24. 11. 2016
 • Spremembe ZDDPO-2 ZDoh-2 in ZDavP-2 - kako izpolnjevati, ko je toliko sprememb pravilnikov; Novosti REK obrazcev
  (ga. Simona Štravs)

Veliko vemo že o spremembah v davčni zakonodaji, vendar ostaja vprašanje, kako izvajati zapisano v davčnem paketu podzakonskih aktov, ki so bili objavljeni tik pred novim letom.
Tako so bile objavljene spremembe:

  • Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
  • Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
  • Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
  • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka
  • Pravilnik o napovedi davka na darilo in še bi našteli.

Preleteli bomo predlagane novosti in zadrege v praksi.
Najpomembnejši poudarki:

  • Katere so spremembe Zakona o dohodnini, ni samo predlagana sprememba davčne lestvice in dvig olajšave, spremembe so tudi na področju obdavčitve dohodkov pri dejavnosti iz kmetijstva, spremembe se obetajo pri obdavčitvi rezidentov, ki hodijo na delo v tujino in druge novosti… .
  • Pri obdavčitvi dohodkov pravnih oseb – dvig stopnje.
  • Predlagane spremembe ZDavP-2 – ali je res manj administriranja?
  • Nižje zamudne obresti za nepravočasno izpolnjeno davčno obveznost.
  • Spremembe v davčno inšpekcijskih postopkih.
  • Kaj vsebuje pravilno izpolnjen nalog, na podlagi katerega naredimo obračun?
  • Zamik plačila prispevkov in kako je z REK obrazci.

Pregledali in opozorili bomo na tiste novosti, ki sopomembne za računovodsko služboinpravilno evidentiranjeter izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Da boste sledili zakonodajnim spremembam tudi med letom, podarimo vsem udeležencem letni dostop do našega novega On-line priročnika Zakonodajne spremembe za podjetja.

Praktični vodič po spremembah slovenske zakonodaje na enem mestu združuje komentarje in navodila strokovnjakov, ki vam bodo v pomoč pri izvajanju sprememb v vsakdanji praksi. Priročna zasnova on-line priročnika vam omogoča, da že danes izveste, kaj lahko pričakujete jutri na področju računovodstva, davkov, financ, obračunavanja plač in personalistike, prava in managementa, javnega naročanja, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter gradbeništva in nepremičnin. Poleg strokovnih člankov so vam na voljo tudi čistopisi pravnih predpisov z označenimi spremembami.
http://onbleg.dashofer.si/onb/

Vabimo vas, da nam nanaš e-mail naslovposredujetevprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.


Kotizacija za udeležbo znaša 150 EUR + DDV.
Posebne ugodnosti za prijave do ponedeljka, 16. januarja 2017:

 • 150 EUR + DDV za 2 osebi
 • 99 EUR + DDV za 1 osebo

Mnenja udeležencev - 7 ključnih novosti po 1.1.2017 Najnovejše o sprejetih in napovedanih novostih v 2017 na davčno-računovodskem področju