Konferenca:
7 ključnih novosti po 1. 1. 2018 - odgovorno in informirano v leto 2018 (naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo 15 % popust, za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo dodatni 10 % popust))

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: null

Konferenca je potekala : 25.1.2018
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - 7 ključnih novosti po 1. 1. 2018 - odgovorno in informirano v leto 2018 (naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo 15 % popust, za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo dodatni 10 % popust))

Pregled novosti z davčno-računovodskega področja, ki smo jih pričeli na jesenskem »Koktajlu sprememb 2018«,  nadaljujemo s srečanjem 25.1.2018 še bolj poglobljeno, podprto z odgovori na vprašanja in dileme… Govorili bomo o reformi davčnih predpisov in o zadnje objavljenih podzakonskih aktih. Spregovorili bomo, kaj mora računovodja vedeti o novi uredbi o varstvu osebnih podatkov, ki bo stopila v veljavo po maju 2018.

Naš cilj je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – pregledali in opozorili bomo na tiste novosti, ki so pomembne za računovodsko službo in  pravilno evidentiranje ter izpolnjevanje davčnih obveznosti...  In ker ni vse tako lahko, kot bi bilo lahko, bomo ponudili »prvo pomoč« (oz. zadnjo), pri pripravi davčnega obračuna.

Srečanje je zastavljeno tako, da bi vam čim bolj pomagali razrešiti dileme, ki se vam ob spremembah porajajo. V redakcijo naše založbe smo že od vsega začetka najave in uvedbe zakonodajnih sprememb dobivali veliko vprašanj iz omenjene tematike, ki jih bodo predavateljice vpletle v predavanja.

Udeleženci pa boste imeli možnost dobiti na konferenci strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo, ki ga lahko posredujete vnaprej na mail: konference@dashofer.si.


PROGRAM:

 • Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb – kaj prinašajo?
 • Kaj mora računovodja vedeti o novi uredbi o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki bo začela veljati maja 2018?

Pregledali in opozorili bomo na tiste novosti, ki so pomembne za računovodsko službo in  pravilno evidentiranje ter izpolnjevanje davčnih obveznosti.

 • Katere so  spremembe ZDDPO-2 in ZDoh -2, ki bodo vplivale na davčno  optimiranje -  podzakonskim akti in pravilniki
 • Povračila stroškov  prehrane, prevoza , prenočitev   napotenih delavcev  (evidence, ločevanje službene poti  od napotitev)
 • Dohodninska lestvica -  (smo presenečeni- kako ravnati)
 • Kriteriji - vstop in izstop -  ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov  (opozorila na pojasnila FURS )
 • Problematika določb   iz ZDoh-2 in ZDavP-2 glede objave pravilnikov - obvestila  FURS
 • Spremembe in   dopolnitve v  pravilnikov o davčnih obračunih tako DDPO kot DOHDEJ, davčnih odtegljajev (REK  obrazci)  
 • Vpis v register dejanskih lastnikov
 • Računovodski servisi – varovanje osebnih podatkov (smo usposobljeni?)

Predavateljica: Simona Štravs, Deps Consulting d.o.o., predsednica ZDSS.

 • Prva pomoč pri oddaji (ali zadnja) davčnega obračuna:  

pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti in pa opozorila na kriterije pri doseganju pogojev za ugotavljanje davčne osnove pri normirancih.

Predavateljica: Ida Kavčič, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, IK Svetovanje d.o.o. 

Vabimo vas, da to storite že vnaprej in posredujete vprašanje in izpostavite dilemo na mail: konference@dashofer.si .

KOTIZACIJA za udeležbo znaša 177 EUR + DDV (naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo 15 % popust, za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo dodatni 10 % popust). 

Ob prijavi DARILO Založbe VD: 3-mesečno naročnino na On-line priročnik: Davki enostavno in jasno