Konferenca:
7 ključnih novosti po 1. 1. 2019 - odgovorno in informirano v leto 2019

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00-14:30

Konferenca je potekala : 23.1.2019
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - 7 ključnih novosti po 1. 1. 2019 - odgovorno in informirano v leto 2019

Naš cilj je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – pregledali in opozorili bomo na tiste novosti, ki so pomembne za računovodsko službo in pravilno evidentiranje ter izpolnjevanje davčnih obveznosti...

Srečanje je zastavljeno tako, da bi vam čim bolj pomagali razrešiti dileme, ki se vam ob spremembah porajajo.

Podali bomo ključna opozorila pri davčnih obveznostih in izpostavili aktualno iz prakse pri obveznostih izplačevalcev za odmero dohodnine, izpolnjevanju pogojev pri izplačilih za poslovno uspešnost, o spremenjenih obrazcih pri napovedih dohodnine in obveznostih v prvih mesecih…

Na kratko bomo predstavili SRS 15 (2019) v petih korakih s praktičnimi primeri in SRS 1, 2 in 6 (2016), povezane z najemi.

Spregovorili bomo o DDV novostih v letu 2019, kje se lahko zatakne pri kuponih po novem, kje so pasti po 45. členu ZDDV-1 in tudi o odpravi administrativnih obveznosti in samoprijavi po novem.

Izpostavili bomo tudi pomen pridobitve podatkov za analize poslovnih partnerjev, ki je vedno zanimivo zaradi pomanjkljive likvidnosti in plačilne discipline ter kreditnega tveganja.

Udeleženci pa boste imeli možnost dobiti na konferenci strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo, ki ga lahko posredujete vnaprej na mail:konference@dashofer.si.

PROGRAM:

9.05-10.20
Spremembe SRS (2019)
Predavateljica: Ida Kavčič,univ.dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, IK Svetovanje d.o.o

Kratka predstavitev SRS 15 (2019) v petih korakih in s praktičnimi primeri:

 • opredelitev pogodbe s kupcem,
 • opredelitev izvršitvenih obvez,
 • določitev transakcijske cene,
 • razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze,
 • izpolnitev izvršitvenih obvez - pripoznavanje prihodkov,
 • katerih korakov ni potrebno izvesti mikro in majhnim organizacijam,
 • kako bomo ravnali ob prehodu 1.1.2019.

Spremembe SRS 1,2 in 6 (2016), povezane z najemi:

 • opredelitev najema,
 • pripoznanje pravice do uporabe in obveznosti iz najema,
 • pripoznavanje kratkoročnih najemov in najemov majhnih vrednosti,
 • izjeme za organizacije, ki po ZGD-1 dosegajo velikostne kriterije za majhne in mikro družbe,
 • kako bomo ravnali ob prehodu 1.1.2019.

Za lažje razumevanje je priporočljivo, da se slušatelji predhodno seznanijo z vsebino SRS 15 (2019) in spremembami SRS 1 (2016).

10.20-10.30
Klik do likvidnosti
Matjaž Gačnik, Hiveterminal

10.45-11.30
DDV novosti v letu 2019
Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Pakta svetovanje d.o.o.

 • kuponi po novem – kje se lahko zatakne?
 • izjava po 45. členu ZDDV-1 – kje so pasti?
 • odprava administrativnih obveznosti in samoprijava po novem

12.30 – 13.00
Izkoristite moč podatkov – »Portal AJPES«
Predavateljica: Andreja Kelhar Horvat, AJPES

Zaradi pomanjkljive likvidnosti in plačilne discipline ter kreditnega tveganja raste pomen analize poslovnih partnerjev in pomen, da podjetje samo določi in spremlja znake povečanja tveganja neplačila.

13.00-14.30
Ključna opozorila pri davčnih obveznostih. Aktualno iz prakse in druge davčne zagate.
Predavateljica: Simona Štravs, Deps Consulting d.o.o., predsednica ZDSS

 • podatki za odmero dohodnine (obveznosti izplačevalcev )
 • izplačila za poslovno uspešnost (izpolnjevanje pogojev)
 • spremenjeni obrazci pri napovedih dohodnine in obveznosti v prvih mesecih
 • strukturnih sprememb ni, zagate so v postopkih in razlagah

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 10 dni pred dogodkom).

BONUS PREDAVANJE: REK obrazci
Predavateljica: Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

 • vsi udeleženci na konferenci prejmejo povezavo do spletnega seminarja

Kotizacija: 177 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

 • za prijave do 31.12.: kotizacija 127EUR+DDV (prva oseba), 99EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 18.1.:kotizacija 135EUR+DDV(prva oseba),127EUR+DDV(druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave po 18.1.: redna kotizacija - 177 EUR+DDV, dodatna oseba 99 EUR+DDV
Na konferenco

Partnerji - 7 ključnih novosti po 1. 1. 2019 - odgovorno in informirano v leto 2019