Konferenca:
7 ključnih novosti po 1. 1. 2020

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Info

Trenutno ni razpisane izvedbe seminarja. Če vas zanima izobraževanje na to temo, nam prosim pišite s pomočjo kontaktnega obrazca.0

Najbližji termin:

Kraj:

Kotizacija: brez DDV

Čas trajanja:

Tema

Vabimo vas na srečanje, kjer boste v enem dnevu pridobili koristne informacije za uspešen začetek poslovnega leta ter se pripravili na ključne davčne in delovnopravne novosti, ki jih boste morali poznati in upoštevati v letu 2020.

Rezervirajte si 23. januar za Vaš dan in si zagotovite mesto na srečanju.

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

Vabimo vas na srečanje, kjer boste v enem dnevu pridobili koristne informacije za uspešen začetek poslovnega leta ter se pripravili na ključne davčne in delovnopravne novosti, ki jih boste morali poznati in upoštevati v letu 2020.

Rezervirajte si 23. januar za Vaš dan in si zagotovite mesto na srečanju.


Pridružite se nam tudi letos, govorili bomo o aktualnih temah, ki zadevajo vaše delo.

9.00 – 9.05

Otvoritev srečanja in pozdrav organizatorja

9.05 – 10.15

Aktualno na računovodskem področju in novosti o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020


Predavateljica:
Ida Kavčič

- Kratek pregled posebnosti vrednotenja ekonomskih kategorij in vpliv na davčno osnovo:

 • Opredmetena osnovna sredstva: neopredmetena sredstva, poudarek na najemih
 • Finančne naložbe.
 • Naložbene nepremičnine.
 • Terjatve, odpisi terjatev.
 • Oslabitve sredstev (insolventni postopki, neizterljivost).
 • Rezervacije (pravilno oblikovanje) in časovne razmejitve.
 • Prihodki – poudarek na novostih SRS 15
 • Odhodki

- Pomembne novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020:

 • Sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom ZDDPO-2.
 • Izstopna obdavčitev.
 • Minimalna efektivna davčna stopnja.
 • Hibridna neskladja.
10.15 – 10.30

Kratek odmor

10.30 – 11.30

Uvedba posebne znižane DDV stopnje in pregled ostalih DDV novosti v 2020


Predavateljica:
mag. Aleksandra Heinzer,
davčna svetovalka,
Pakta svetovanje d.o.o.

Sprejeti sta kar dve noveli ZDDV-1K in ZDDV-1L, ki v letu 2020 predvidevata spremembe tako pri mednarodnem kot tudi domačem poslovanju, pri čemer pa se prvič v Sloveniji uvaja posebno znižana DDV stopnja. Obisk konference vam bo tako omogočil pregled vseh DDV novosti in dodaten vpliv pričakovanih sprememb PZDDV. Še zlasti si bomo pogledali:

- spremembe pri trgovanju z blagom znotraj Unije,
- za katere dobave bo po novem treba uporabiti posebno znižano 5 % stopnjo DDV,
- ostale DDV spremembe in pregled spremenjenega PZDDV.

11.30 – 12.15

Odmor za pogostitev

12.15 – 13.15

Minimalna plača v 2020


Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
vodja pravne, kadrovske in splošne službe pri OZS

Z letom 2020 bo minimalna plača doživela največ novosti. Iz nje bodo izvzeti vsi dodatki, ki se bodo prištevali na minimalno plačo. Preverili bomo, kako se bodo dodatki obračunali (kaj je osnova za obračun), kako vemo, kakšna je višina teh dodatkov, kateri delodajalci si lahko določijo svoje višine dodatkov in kje. Prikazani bodo konkretni izračuni in primeri obračuna dodatkov.

Zaradi pravilnega obračunavanja dodatkov in določanja drugih pravic delavcem mora vsak delodajalec vedeti, katera (če sploh katera) kolektivna pogodba dejavnosti ga zavezuje. Od tega je odvisno, ali pravice delavcem odmerja pravilno in ali zanj veljajo tudi določene ugodnosti napram ZDR-1. Pogledali si bomo, kaj delodajalec lahko določi v pravilniku o delovnih razmerjih, če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, in kaj se zgodi, če se z delavcem dogovori za uporabo kolektivne pogodbe dejavnosti, ki ga sicer ne zavezuje.

- Kaj je osnova za obračun dodatkov v 2020 in kje so določene višine dodatkov?
- Minimalna plača in nadomestilo plače v breme ZZZS.
- Ali pojem zajamčene plače še obstaja ali ga je nadomestil pojem minimalne plače?
- Kako delodajalec ve, katera kolektivna pogodba dejavnosti ga zavezuje?
- Kaj pomeni razširjena veljavnosti kolektivne pogodbe?
- Kaj mora delodajalec narediti, če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti?
- Kaj delodajalec lahko določi v pravilniku o delovnih razmerjih?

13.15 – 14.40

Sprejete in napovedane spremembe, ki jih moramo poznati, in nekatera bistvena opozorila


Predavateljica:
Simona Štravs,
davčna svetovalka,
Deps Consulting d.o.o.

- Opozorila na spremembe, ki vplivajo na poslovanje podjetij; sprejeti zakoni in

podzakonski akti (delovnopravno področje, korporativno in davčno področje.

- Pomembne novosti Zakona o dohodnini v letu 2020:

 • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb: obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost, nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove.
 • Omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (ter kmetijske dejavnosti).
 • Zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala. Ali imamo prehodno obdobje?
 • Davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe.
 • Dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, v letu 2020 postopkovni pogoji glede lastnih deležev v Zakonu o davčnem postopku.
 • Priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala.

- Pomembnejše spremembe v Zakonu o davčnem postopku:

 • Nujni postopki glede kapitalskih rezerv.
 • Nujni postopki pri prodaji deležev družbi (lastni poslovni delež).
 • Odlog plačila davka pri izstopni obdavčitvi.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@konference.si (vprašanja sprejemamo do 10 dni pred dogodkom).

Kotizacija: 188 EUR + DDV

BONUS za vse udeležence konference:

Vsak udeleženec srečanja bo prejel še e-brošuro v vrednosti 79 € brez DDV: Novi primeri knjiženja po SRS

e-brošura vsebuje primere knjiženja po novih Slovenskih računovodskih standardih (SRS). Slovenski računovodski standardi so se spremenili ob koncu leta 2018 in se uporabljajo v letu 2019. Popolnoma nov je Slovenski računovodski standard 15 Prihodki. Poleg prihodkov se glavnina sprememb nanaša na poslovne najeme. Ker so se standardi spremenili, se določeni poslovni dogodki (na primer najemi) knjižijo po novih (spremenjenih) SRS, zato smo na enem mestu objavili vse nove primere knjiženja v letu 2019. Avtorji e-brošure: Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev, VD 2019.

BONUS popust za prve prijave (do 31. 12. 2019):

BON s 50 % popustom za prijavo na enega od seminarjev v organizaciji VD v letu 2020!

Ne zamudite dodatnih UGODNOSTI:

 • za prijave do 31. 12.: kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 18. 1.:kotizacija 136 EUR + DDV(prva oseba),127 EUR + DDV(druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave po 18. 1.: redna kotizacija 188 EUR + DDV, dodatna oseba 99 EUR + DDV

Kraj konference

Konferenca bo potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.

Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Namen

Vabimo vas na srečanje, kjer boste v enem dnevu pridobili koristne informacije za uspešen začetek poslovnega leta ter se pripravili na ključne davčne in delovnopravne novosti, ki jih boste morali poznati in upoštevati v letu 2020.

Rezervirajte si 23. januar za Vaš dan in si zagotovite mesto na srečanju

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Ciljna skupina

Vabljeni: računovodje, kadroviki in vsi, ki vas zanimajo spremembe v davčno-računovodski in delovnopravni zakonodaji ‒ zaposleni v računovodstvu, zaposleni v financah, kadrovski delavci, podjetniki, odvetniki, pravniki, direktorji malih in srednjih družb, zaposleni v računovodskih servisih in vsi, ki bi bili radi na tekočem z novostmi v novem letu.

Imate vprašanje o tej konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji