Konferenca:
Agrobiznis - z znanjem in sodelovanjem do konkurenčnosti - cena 150 EUR

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.00

Konferenca je potekala : 17.11.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Agrobiznis - z znanjem in sodelovanjem do konkurenčnosti - cena 150 EUR

Nove tržne priložnosti

Oblike združevanja pridelovalcev in skupno nastopanje na trgu - primer dobre prakse

Aktualni razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev

Javna naročila, subvencije - roki, postopki, davčno-računovodski vidik

Mnenja udeležencev - Agrobiznis - z znanjem in sodelovanjem do konkurenčnosti - cena 150 EUR

Več o partnerjih konference objavimo kmalu.