Konferenca:
Davčno priznani in davčno nepriznani odhodki - cena 170 EUR

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 170 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.00

Konferenca je potekala : 31.8.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Davčno priznani in davčno nepriznani odhodki - cena 170 EUR

Namen konference je na enostaven in razumljiv način in tudi skozi primere pojasniti kateri so:

 • računovodski prihodki, ki so trajno davčno nepriznani
 • davčni odhodki, ki so trajno računovodsko nepriznani
 • računovodski odhodki, ki so trajno davčno nepriznani

in tako knjigovodsko evidentirati začasne in stalne razlike  (amortizacija, stroški osebnih avtomobilov, reprezentance…).
Pregledali bomo vse aktualne teme, tako da nikar ne zamudite priložnosti in se nam pridružite 31.8.2016.

I. UVOD - SPLOŠNI DEL (ga. Ida Kavčič)

 • Začasne in stalne razlike med računovodsko in davčno bilanco
 • Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih in vpliv na davčno bilanco
 • Zavezanci za DDPO (rezidenti, nerezidenti, oproščeni davčni zavezanci)
 • Odprava dvojne obdavčitve oz. neobdavčitve
 • Sprememba računovodskih usmeritev in popravkov napak

II. DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI
Skupina A – delavnica s primeri (ga. Ida Kavčič)

 • Prevrednotenje terjatev
 • Prevrednotenje finančnih naložb
 • Dolgoročne rezervacije
 • Amortizacija
 • Tanka kapitalizacija
 • Ostali nepriznani odhodki

Skupina B (g. Ivan Kranjec)

 • Povezane osebe v domačih transakcijah
 • Povezane osebe v tujih transakcijah
 • Naložbe v odvisne družbe
 • Prevrednotenje dobrega imena
 • Izvzem dividend in dividendam podobnih dohodkov
 • Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
 • Pravna obravnava prenosa revalorizacijskih rezerv v osnovni kapital

Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

CENA: 170 EUR + DDV
- za aktivne naročnike portalov založbe VD priznamo še dodatni 15% naročniški popust:
  cena 144,50 EUR + DDV
-  99 EUR + DDV za dodatno osebo iz podjetja

Za dodatne informacije vas vabimo, pokličete nas po telefonu 01 434 55 29.

Mnenja udeležencev - Davčno priznani in davčno nepriznani odhodki - cena 170 EUR

Partnerji konference:

DaRa


ddvasistenca


Davki enostavno in jasno


Floral Image


Floral Image

Partnerji - Davčno priznani in davčno nepriznani odhodki - cena 170 EUR