Konferenca:
Delovna razmerja v teoriji in praksi - cena 150 EUR

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.30

Konferenca je potekala : 15.6.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Delovna razmerja v teoriji in praksi - cena 150 EUR

Aktualno iz področja delovnih razmerij

(Predavateljica: mag. Katja Rihar Bajuk, Generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in delovne pravice)

Elektronsko arhiviranje kadrovske dokumentacije

(Predavateljica: Biserka Šubelj,  Metaja d.o.o.)

 • Pogodba o zaposlitvi kot del kadrovske dokumentacije.
 • Ali je elektronska oblika pogodbe o zaposlitvi ustrezna?
 • Kaj pomeni elektronska oblika arhiviranja?
 • Ali je PDF in JPG oblika ustrezna elektronska oblika arhiviranja?
 • Kakšne so prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja?
 • Za katero kadrovsko dokumentacijo je elektronsko arhiviranje obvezno?
 • Na kaj je treba biti pozoren pri elektronskem arhiviranju v primerjavi s klasičnim arhiviranjem?
 • Uporaba digitalnega potrdila/podpisa in skeniranega podpisa v praksi in predpisih.

Delo na domu in "prisilna upokojitev"

(Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne pri OZS)

Delodajalec mora za zakonito opravljanje dela na domu izvesti vrsto korakov. Slovenija je v letu 2021 tudi ratificirala Konvencijo o delu na domu MOD št. 177, ki je bila sprejeta že od leta 1996. Delo na domu bo verjetno ostala bolj pogosta oblika opravljanja dela tudi po koncu korona razmer.

Interventna Covid zakonodaja je tudi prinesla nov odpovedni razlog v primeru, da delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Spregovorili bomo:

 • Kdaj lahko delodajalec delavcu delo na domu odredi enostransko in ali lahko namesto nove pogodbe skleneta dodatek?
 • Ali lahko delavec opravljanje dela na domu odkloni?
 • Ali je delavec na domu tudi delavec, ki občasno dela na domu?
 • Ali je izplačilo nadomestila za uporabo sredstev za delo na domu obvezno in kako se izračuna?
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, če izpolnjuje pogoje za starosto upokojitev?
 • Kako delodajalec preveri, ali delavec pogoje izpolnjuje?
 • Mnenje Zagovornika načela enakosti o novem odpovednem razlogu in vpliv vložene ustavne presoje na veljavnost določbe.

Kaj je izkušnja kandidata (CE) in kako le-ta vpliva na poslovni uspeh podjetja?

(Predavateljica: Anja Žibert, strokovnjakinja na področju kadrovskega marketinga)

Katere so veščine, ki ustvarjajo prijetno izkušnjo kandidata v zaposlitvenem procesu (ne samo na razgovoru) in zakaj si je pomembno pomagati tudi z nekonvencionalnim pogledom na področje zaposlovanja?

 • Kaj je AIDA model?
 • Marketing in HR – z roko v roki do uspeha.
 • Negativna izkušnja kandidata vas lahko precej stane.
 • Najpogostejši razlogi za negativno izkušnjo kandidata.
 • Konkretna digitalna orodja za bolj učinkovito rekrutiranje talentov.

Fleksibilnost slovenske delovnopravne zakonodaje

(Predavateljica: Alja Fakin, odvetnica)

Plača ni edina konkurenčna prednost delodajalca. Kako si lahko delodajalec v skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo pomaga pri izboljšanju svoje konkurenčne prednosti na trgu dela?

 • Pogodba o zaposlitvi
  • Kaj lahko delodajalec ponudi kandidatu v pogodbi o zaposlitvi, ki poleg plače predstavljajo dodatno konkurenčno prednost delodajalca?
  • Kako zapisati dogovor? Kdaj velja ustni dogovor?
 • Konkurenčna klavzula
  • Kakšna je pravno pravilna določitev konkurenčne klavzule?
  • Najpogostejše napake, ki jih delodajalci naredijo pri vnašanju konkurenčne klavzule v pogodbe o zaposlitvi, zaradi česar je večina slednjih neveljavnih.
  • Razlika med konkurenčno prepovedjo, klavzulo in poslovno skrivnostjo.
  • Posledice nepravilno določene konkurenčne klavzule.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: med teorijo in prakso

(Predavateljica: Tatjana Zidar Gale)

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

 

Kotizacija: 189 EUR + DDV

UGODNOSTI ob prijavi do 13. 5. 2021:  dve osebi, ena kotizacija: 1 + 1 gratis!

 - 136 EUR + DDV (za eno osebo),

 - 189 EUR + DDV (za dve osebi).

    (popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu).

Mnenja udeležencev - Delovna razmerja v teoriji in praksi - cena 150 EUR

Partnerji konference:

KaDo


Delovna razmerja