Konferenca:
Delovna razmerja v teoriji in praksi - cena 150 EUR

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.30

Konferenca je potekala : 15.6.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Delovna razmerja v teoriji in praksi - cena 150 EUR

Nagovor glavne inšpektorice RS za delo Nataše TrčekUtrinki s konference Delovna razmerja v teoriji in praksiDelamo na področju delovnih razmerij in VZD zakonito?
(ga. Nataša Trček)
Kje na področju delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu najpogosteje kršimo zakonodajo, da bi racionalizirali poslovanje?

 • Nadzor IRSD na področju delovnih razmerij in varnosti, zdravja pri delu – najpogostejše kršitve in opozorila na nepravilnosti
 • Kdaj inšpektorji svetujejo in kdaj kaznujejo
 • Kako delati, da bomo delali zakonito in ne bomo kaznovani

Plačila delavcem v delovnem razmerju
(ga. Tanja Bohl)
ZDR-1 predvideva različna plačila delavcem – tako osnovno plačilo za delo kot tudi različne dodatke, nagrade, povračila stroškov, odpravnine, regres itd..

 • Različne vrste plačil v delovnem razmerju
 • Plačilo za delo, regres za letni dopust, odpravnine, nadomestila plače
 • Nastanitev med delovnim razmerjem in udeležba pri dobičku
 • Plačilo pripravnika in delavca na usposabljanju

Izplačila in ugodnosti delavcem z vidika davkov
(g. Ivan Kranjec)
Posamezni instituti delovnopravne zakonodaje bodo obravnavani tudi z vidika davkov, tako z vidika delavca kot tudi z vidika delodajalca.

 • Davčni vidik za redna plačila (npr. plača, regres…)
 • Davčni vidik za izredna izplačila (odpravnine, bonusi, nagrade…)
 • Povračila stroškov, bonitete in nedenarno nagrajevanje

Varstvo osebnih podatkov
(mag. Andrej Tomšič)
Na predavanju bomo poskušali približati ravnovesje med pravicami delodajalca in zaposlenih glede uporabe službenih sredstev v zasebne namene ter podati priporočila za ustrezno ureditev internih aktov na tem področju. Ne bomo pozabili tudi na pomembno reformo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov in prinaša precejšnje novosti, pomembne za vse upravljavce osebnih podatkov. Splošna uredba o varstvu podatkov, objavljena v Uradnem listu EU, začne veljati 25.5.2016.

  Kje so meje med pravicami delodajalca in zaposlenih glede uporabe e-pošte, interneta, telefonov in drugih naprav na delovnem mestu
 • Dopustnost nadzora uporabe službenih sredstev v zasebne namene
 • Zakonodaja in sodna praksa
 • Priporočila za interne akte
 • Seznanitev z novostmi, ki jih prinaša reforma varstva osebnih podatkov in se tako pravočasno pripraviti na spremembe

Sodoben način dela in vodenja puščajo pečat tudi na delovnopravnem področju
(Nives Fortunat Šircelj)
Pregled najnovejših smernic pisanja delovnopravnih določil in zakaj se delovanje HRM drastično spreminja. Seznanitev s poklici, ki so v ugašanju in kateri se šele rojevajo. Kako to vpliva na organiziranje dela ter motiviranje zaposlenih.

 • Vpliv razvoja tehnologije na način opravljanja dela in vpliv na zapis internih aktov in pravilnikov
 • Kako doseči, da bodo pravila delovanja podjetja upoštevana
 • Kalo motivirati različne generacije
 • Seznanitev z aktualnimi EU razpisi, ki nam omogočajo razvoj kadrov in podjetij

Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

Ugodnosti ob prijavi do 8.6.2016:
- 150 EUR + DDV za 2 osebi
- 99 EUR + DDV za 1 osebo

In z malo sreče, če bo žreb ugoden, se bodo štirje udeleženci/ke vrnili v službo s polletno naročnino enega izmed naslednjih strokovnih portalov:


Portal Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve

On-line portal s področja kadrovanja, dohodkov, obračunov in dajatev


Portal Delovna razmerja

Delovna razmerja je strokovni portal, ki vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za učinkovito delo s kadri.


Portal VDU

Portal VDU je portal video seminarjev, na njem pa najdete video seminarje s področja davkov in računovodstva, plač in kadrov, računalniških znanj ter vodenja in poslovanja podjetja.


Portal Varnost in zdravje na delovnem mestu

Varnost in zdravje na delovnem mestu je strokovna platforma, ki vam pomaga pri zagotavljanju varnega delovnega procesa.

Mnenja udeležencev - Delovna razmerja v teoriji in praksi - cena 150 EUR

Partnerji konference:

KaDo


Delovna razmerja


VDU


Varno na delu

Partnerji - Delovna razmerja v teoriji in praksi - cena 150 EUR

//img.dashofer.sk/cif_si/predavatelji/Bostjan.jpg