Konferenca:
Delovna razmerja v teoriji in praksi - 170 EUR + DDV (druga oseba iz podjetja 50% popust - 85 EUR + DDV)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9.00-15.00

Konferenca je potekala : 16.3.2017
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Delovna razmerja v teoriji in praksi - 170 EUR + DDV (druga oseba iz podjetja 50% popust - 85 EUR + DDV)

8:30 – 9:00 – Dobrodošlica ob jutranji kavi
9:10 – 10:10 Nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih in priporočila

Prispevek naj bi delodajalce opozoril na nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih, da bodo lahko zakonito, hkrati pa uspešno prilagodili poslovanje.

 • Kako se čim bolj približati zakonitemu in optimalnemu ravnanju na področju delovnih razmerij s poudarkom na delovnem času in odmorih ter obveznih počitkih, plačilu za delo ter mobinga?
 • Kdaj inšpektorji svetujejo in kdaj kaznujejo?

Predavateljica:  ga. Nataša Trček

10:10 – 11:00 Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - kaj bo podjetja maja 2018 zadelo kot strela z jasnega, če se ne bodo pravočasno pripravila?
14. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:

 • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov
 • izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na "domnevno privolitev", privolitev otrok;
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
 • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, med katere sodi segmentiranje in profiliranje posameznikov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
 • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.

Predavateljica: dr. Nataša Pirc Musar

11:00 – 11:20 -  Kratek odmor

11:20 – 12:15  Kako do TOP kadrov s št. 1 orodjem za HRM LinkedIn

Družbena omrežja med kadroviki v Evropi visoko kotirajo in med vsemi je na prvem mestu LinkedIn (agencije več kot 58 %, kadroviki v podjetjih več kot 52 %). Po zadnjih raziskavah 73 % kadrovikov v Sloveniji  uporablja vsaj en račun v družabnih omrežjih za poklicne namene.

Kadroviki imajo preko LinkedIn dostop do: največje baze podatkov, ki tako omogoča najti in raziskati ter doseči prave talente in kandidate (tako aktivne iskalce kot tudi pasivne iskalce zaposlitve).  Le 20 % potencialnih kandidatov aktivno išče zaposlitev - vendar jih je 80 % zainteresiranih za pravo novo priložnost!

 • Družbena omrežja, najhitreje rastoči vir kakovostnih kadrov
 • LinkedIn - najboljše orodje sodobnega kadrovika
 • Vse se začne z vašo zgodbo
 • Zakaj je LinkedIn profil vašega podjetja  ključen?
 • 6 korakov za profesionalno kadrovanje na LinkedInu
 • LinkedIn Talent Solutions  - rešitve na največjem svetovnem strokovnem omrežju
 • Vaša blagovna znamka delodajalca na LinekdInu

 Predavateljica: mag. Brigita Lazar Lunder

12:20 – 13:00 – Odmor s pogostitvijo

13:00 – 14:00 Predlagane novosti Zakona o delovnih razmerjih

Konec leta 2016 je bil v javno razpravo dan predlog novele ZDR-1, ki prinaša nekaj novosti na področju delovnih razmerij. Udeležence želimo vnaprej seznaniti s prihajajočimi spremembami, ki jih bodo morali po sprejetju in uveljavitvi novele ZDR-1 upoštevati pri urejanju delovnih razmerjih s svojimi delavci.

Na srečanju se bomo zato posvetili vsem predlaganim spremembam, ki so pomembne z vidika delodajalca, in sicer:

 • spremembe v zvezi s sporazumnim prenehanjem delovnega razmerja,
 • sprememba opredelitve razloga nesposobnosti,
 • sprememba roka za izplačilo odpravnine in trenutka prenehanja delovnega razmerja delavcem, ki so ob izteku odpovednega roka na bolniški odsotnosti,
 • spremembe na področju sklepanja pogodb civilnega prava in celovita ureditev sankcij za kršitve na tem področju ter še številne druge spremembe.

Predavateljica: Tanja Bohl

14:00 – 15:00 Sodelovalno voditeljstvo za novo dobo

Sodelovanje še nikdar ni bilo tako pomembno, kot je sedaj. Negotovost, silen tempo sprememb v okolju, razvoj tehnologij in tudi povečana usmerjenost ljudi v osebno rast ter iskanje smisla, vse to zelo vpliva tudi na način (so)delovanja v naših organizacijah. Ob tem se spreminja tudi način vodenja in vloga vodje. Njegova naloga je, da navdihuje ljudi okrog sebe, jim daje prostor ter priložnosti, da se razvijajo v voditelje.

Sodelovalno voditeljstvo povezuje osebne vizije v skupno vizijo zaposlenih, združuje namene delovanja posameznikov v poslanstvo podjetja in v vseh krepi zavedanje o smiselnosti sodelovanja za doseganje osebnih in skupnih ciljev. Na predavanju boste spoznali:

 • poslovni sistemi -  od delovnih do ozaveščenih okolij,
 • potrebne razvojne korake za prehod v ozaveščena okolja,
 • vlogo vodje na tem potovanju.

Predavateljica: mag. Sonja Klopčič

 

KOTIZACIJA: 170 EUR + DDV

Priznamo 15% naročniški popust za aktivne naročnike portalov založbe VD: 

  kotizacija 144,50 EUR + DDV

 85 EUR + DDV za dodatno osebo iz podjetja (50% popust)

 

 

Mnenja udeležencev - Delovna razmerja v teoriji in praksi - 170 EUR + DDV (druga oseba iz podjetja 50% popust - 85 EUR + DDV)

Partnerji konference:

KaDo


Delovna razmerja


VDU


Varno na delu