Konferenca:
Delovna razmerja v teoriji in praksi

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Število razpoložljivih terminov: 1

Najbližji termin: 24.3.2020

Kraj: Ljubljana

Kotizacija: 199 € brez DDV

Čas trajanja: 9:00-15:00

Tema

Naš cilj je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – z uglednimi strokovnjaki bomo pregledali in opozorili na tiste novosti, ki so pomembne pri poslovanju v kadrovski službi in spregovorili o izzivih na trgu delovne sile.

Na srečanju bomo izpostavili problematiko fleksibilnih oblik zaposlitve, prenehanja delovnega razmerja ter opozorili na davčni vidik bonitet kot spodbud za pridobivanje in ohranitev zaposlenih. Izpostavili bomo vlogo voditeljstva in vedno večji pomen te vloge za zviševanje produktivnosti in timskega duha.

Srečanje je namenjeno kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem splošnih služb, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Udeleženci pa boste imeli možnost dobiti na konferenci strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo, ki ga lahko posredujete vnaprej na mail:konference@dashofer.si.

  Termini in prijava - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • Ljubljana
 • 24.3.2020
 • mag. Nina Scortegagna Kavčnik, mag. Ivan Kranjec, mag. Klavdija Erjavec, Ana Rotovnik, Jadranko Grlić, dr. Borut Štrukelj
 • 199 € + DDV
Input:

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program - Delovna razmerja v teoriji in praksi

8:30 - 9:00

Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

9:00 - 9:40

Nepravilnosti in kršitve pri delovnih razmerjih, ki jih opaža Inšpektorat za delo


Predavatelj:
Jadranko Grlić,
glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo

 

9:40 - 10:45

Fleksibilne oblike zaposlitve in druge oblike opravljanja dela — delovnopravni in stroškovni vidik


Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne pri OZS

Delo se s časom in napredkom tehnologije spreminja. Niso več v ospredju le pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Vedno več je delavcev, ki imajo več delodajalcev ali delajo od doma.

Poleg rednih zaposlitev so v porastu tudi številne druge oblike opravljanja dela, kot so kratkotrajno delo, delo upokojencev, podjemne in avtorske pogodbe ... Razmejitev med tem, kdaj bi moral biti nekdo redno zaposlen in kdaj lahko dela na drugih pravnih podlagah, je včasih zelo težka, vendar nujna, zaradi morebitnih inšpekcijskih nadzorov in sporov na sodiščih. Pogledali si bomo različne možne oblike zaposlitve (krajši delovni čas, dopolnilno delo...) in druge oblike dela (upokojensko delo, kratkotrajno delo, avtorska in podjemna pogodba...). Primerjali bomo delovnopravni in stroškovni vidik. Ne bomo obdelovali osnov, ampak bo poudarek na praktičnih težavah in najpogostejših vprašanjih.

 • Kako je mogoče zaposliti delavca (krajši DČ, dopolnilno delo, delo od doma...),
 • druge oblike dela, ki niso redna zaposlitev (upokojensko delo, kratkotrajno delo, avtorska in podjemna pogodba...).

10:45 - 11:00

Kratek odmor


11:00 - 11:45

Učinkovito reševanje sporov in najnovejša sodna praksa na področju prenehanja delovnega razmerja


Predavateljica:
mag. Klavdija Erjavec,
A & Z Odvetniki
 • Mirno reševanje sporov pri delodajalcu in pred sodiščem,
 • možnost mediacijskega postopka,
 • posamezne vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi s poudarkom na težavah, ki se pojavljajo v praksi,
 • sodna praksa na področju prenehanja delovnega razmerja.

11:45 - 12:15

Jezikovno izobraževanje zaposlenih – luksuz ali nujnost?


Predavateljica:
Ana Rotovnik,
Leemeta, d.o.o.

12:15 - 13:00

Odmor s pogostitvijo

13:00 - 13:45

Srce ni več center našega organizma, ampak je to imunski sistem.


Predavatelj:
Prof. Dr. Borut Štrukelj,
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani

Kaj lahko še naredimo, da ohranjamo zdravje in smo posledično manj odsotni z delovnega mesta?
Imunski sistemu je en od najpomembnejših sistemov v našem organizmu. Poleg aktivne imunizacije (cepljenja), lahko imunski sistem krepimo in se varujemo dejavnikov, ki zmanjšujejo delovanje imunskega sistema.

13:45 - 14:45

Davčni vidik bonitet kot spodbud za pridobivanje in ohranitev zaposlenih


Predavatelj:
mag. Ivan Kranjec,
CMS Reich-Rohrwig Hainz

Podjetja pri pridobivanju novega kadra in pri nagrajevanju ter ob zagotavljanju boljšega delovnega okolja že zaposlenim delavcev namenijo marsikatero ugodnost, ki pa ima lahko tudi davčne posledice.
Na razumljiv način in s praktičnimi primeri bo predstavljeno, kakšne so davčne posledice zagotavljanja bonitet za zaposlene in kakšna je davčna obravnava stroškov bonitet pri delodajalcu.

 • Bonitete kot orodje delodajalca za pridobitev kadra,
 • uporaba bonitet za nagrajevanje obstoječih zaposlenih,
 • davčni učinki bonitet za zaposlenega,
 • davčni učinki bonitete za delodajalca,
 • primeri iz prakse.

 

BONUS, ki ga prejmejo brezplačno vsi udeleženci konference:
»DVOJČEK VIDEOSEMINARJEV«, s priloženim gradivom v vrednosti 98 EUR:

 

Kotizacija: 199 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI za prijavo!

 • za prijave do 3. 3.: kotizacija 149 EUR + DDV (prva oseba), 127 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 19. 3.:10% popust - 179 EUR + DDV (prva oseba), 149 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Kraj konference - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Konferenca bo potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Namen - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Cilj konference je, da z enim dogodkom izpolnimo več vaših želja – z uglednimi strokovnjaki bomo pregledali in opozorili na pomembno pri poslovanju v kadrovski službi in spregovorili o izzivih na trgu delovne sile.

Udeleženci pa boste imeli možnost dobiti na konferenci strokovno mnenje na postavljeno vprašanje ali izpostavljeno dilemo, ki ga lahko posredujete vnaprej na mail:konference@dashofer.si.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Ciljna skupina - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Konferenca je namenjena kadrovskim delavcem, pravnikom, vodjem splošnih služb, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, računovodjem in vodstvenim delavcem, ki jih področje delovnih razmerij zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Imate vprašanje o tej konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - Delovna razmerja v teoriji in praksi

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

je vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi.

mag. Ivan Kranjec

mag. Ivan Kranjec

Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007. Trenutno je zaposlen v družbi CMS Reich-Rohrwig Hainz, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno tematiko, predvsem na področju mednarodnega, statusnega in delovnega prava. Z omenjenih področij tudi redno objavlja strokovne članke in predava na seminarjih.

mag. Klavdija Erjavec

mag. Klavdija Erjavec

je odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti ter partnerica v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., ki se poudarjeno ukvarja s področjem delovnega prava. Znanstveni naziv magister prava je pridobila z uspešnim zagovorom magistrske naloge z naslovom »Sprememba delodajalca v praksi Sodišča Evropskih skupnosti in domačih sodišč«. Pred začetkom kariere v odvetništvu je delovala kot pravna svetovalka v veliki gospodarski družbi. V preteklosti je izkušnje nabirala tudi v sodstvu. Je mediatorka pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Redno sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih s področja delovnega prava in prava socialne varnosti.

Ana Rotovnik

Ana Rotovnik

je slovenistka, kmalu magistrica in doktorica slovenskega jezika. Pri svojem raziskovanju slovenskega jezika se aktivno posveča preučevanju pravopisne in slovnične norme slovenskega jezika in aktualnim spremembam v jeziku z osredotočenostjo na praktično in vsakodnevno rabo pravil. Je tudi demonstratorka ter promotorka Oddelka za slovanske jezike in književnosti in redna zunanja sodelavka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Jadranko Grlić

Jadranko Grlić

je glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo

dr. Borut Štrukelj

dr. Borut Štrukelj

je redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Podoktorsko se je izpopolnjeval na Institutu za rastlinsko molekularno biologijo (CPRO-DLO, PRI Wageningen), v Wageningenu na Nizozemskem. Je soavtor večih svetovnih patentnih prijav in treh patentov na področju transgenih rastlin, bakteriofagnega prikaza in rekombinantnih probiotikov in avtor več kot 180 znanstvenih in strokovnih člankov, od tega čez 120 v pomembnih mednarodnih znanstvenih revijah z dejavnikom vpliva. Poleg raziskav na področju bioloških zdravil se ukvarja z razvojem, marketingom in regulativo prehranskih dopolnil. Prof. Dr. Štrukelj je član večih svetovnih, evropskih in slovenskih združenj s področja farmacije in molekularne biologije. Leta 1991 je za raziskovalne dosežke dobil nagrado Kidirčevega sklada, leta 1996 pa mu je evropska molekularno-biološka organizacija (EMBO) podelila štipendijo za podoktrosko izpopolnjevanje. Leta 2008 je prejel Zoisovo priznanje, leta 2009 Minarikovo odličje, leta 2010 Fulbrightovo štipendijo in leta 2015 Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke.. od leta 2010 deluje kot gostujoči profesor na Duquesne University, Pittsburgh, ZDA. Od leta 1996 do 2011 je sodeloval kot izvedenec v Evropski farmakopeji (Strassbourg) v skupini za farmacevtske biomolekule, do leta 2012pa kot izvedenec pri Agenciji za zdravila EMEA (London) in kot izvedenec za varno hrano pri EFSA (Parma). Od leta 2009 do 2012 je bil član Sveta za zdravila. Je odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika, je v uredniškem odboru revije Interantional Journal of Medicinal Mushrooms in član strateškega sveta za zdravila pri Ministrstvu za zdravje RS. V zadnjih nekaj letih se veliko ukvarja z razvojem in preučevanjem prehranskih dopolnil. Tako je s sodelavci razvil že 8 inovativnih prehranskih dopolnil, pripravil pa je tudi nekaj formulacij za izdelavo v farmacevtski industriji.

Partnerji - Delovna razmerja v teoriji in praksi