Konferenca:
"DESNA ROKA" - Spomladansko strokovno srečanje vodij pisarn, poslovnih sekretarjev in asistentov

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.30

Konferenca je potekala : 31.3.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - "DESNA ROKA" - Spomladansko strokovno srečanje vodij pisarn, poslovnih sekretarjev in asistentov

Organizacija poslovne administracije – predpogoj za varno davčno poslovanje

Pomembno je vedeti, kje so pasti napačnega davčnega administriranja, katera zakonska določila nevede kršimo v podjetju, ter kako urediti notranji organizacijski ustroj, da bi zmanjšali tveganja.

 • Relevantna davčna zakonodaja in slovenski računovodski standardi
 • Pojem verodostojne knjigovodske listine
 • Pogoste napake pri administriranju v sistemu DDV
 • Pogoste napake v notranji organizaciji administracije in računovodstva
 • Napotki za varno davčno poslovanje
 • Zahteve Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti

  Vodilu, da je urejeno poslovanje izkaznica uspešnega podjetja, sledi čedalje več podjetij. Organizirano poslovanje pomeni urejenost dokumentacije po vsebini, določitev odgovornih oseb ter zakonsko pravilno hrambo statusne dokumentacije.

 • Evidence, ki jih morajo voditi delodajalci (evidenco o zaposlenih delavcih, evidenco o stroških dela, evidenco o izrabi delovnega časa in evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu)
 • Prekrškovne odločbe
 • Uporaba pametnega telefona in tablice v poslovne namene - kako in ali je to sploh pametno?

  Biti obveščen o vseh nujnih spremembah na vsakem koraku, vam omogoča hitrejše poslovanje. Če vključimo pametne telefone v svoj način poslovanja, vam je urejanje dokumentov vedno na dosegu.

 • Kje je najbližji bankomat in kako izgleda na sliki?
 • Preverimo boniteto podjetja, promet in ime lastnika
 • Kako izvedem prezentacijo s telefonom in si ogledam ostalo projektno dokumentacijo v oblaku?
 • Bonus trik: tablica kot nepogrešljiv pripomoček na sestankih
 • Varno in zdravo na delovnem mestu

  Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta je izredno pomembno, zato je potrebno zagotoviti optimizacijo dela in okolja ter se znati izogniti pastem sedečega dela. Odgovorno podjetje promovira zdravje pri delu, saj s tem poveča motivacijo zaposlenih in izboljšuje delovno ozračje.

 • Pravilno urejeno in organizirano delovno mesto
 • Pregled zakonskih normativov in internih dokumentov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih mora imeti vsako podjetje
 • Načini obvladovanja stresa in preprečevanje izgorelosti

  Vzdušje v pisarni vpliva na vzpostavitev in nadaljnje komunikacije. Poslovna sekretarka, tajnica, asistenti... so pomembni vezni členi med zaposlenimi in vodstvom podjetja. Kako skozi delovni dan ohraniti dobro voljo in obvladati dejavnike, ki rušijo naše stabilno počutje in dobro voljo?

 • Kako prepoznati simptome in znake stresa?
 • Ključne tehnike upravljanja s stresom, ki jih lahko uporabljamo tudi med službenim časom
 • Trening hitrega sproščanja s pomočjo dihanja s trebušno prepono - praksa
 • Varovanje osebnih podatkov na delovnem mestu

  Srečujemo se z dilemami in vprašanji, kaj sploh je osebni podatek in kako naj varujemo zasebnost zaposlenih v podjetju, zaupne podatke, poslovne skrivnosti. Kdo in na kašen način jih je dolžan varovati?

 • Kaj je zasebnost in kaj (vse) so osebni podatki?
 • Kdaj (ne)smem obdelovati osebne podatke, kakšne so naše dolžnosti, kakšne so kršitve in sankcije?
 • Kako zagotoviti varnost podatkov pred zlorabami?
 • Primeri iz prakse in najpogostejša vprašanja
 • Vabimo vas, da nam na email naslov: tatjana.kert@dashofer.si posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

  Vsi udeleženci na seminarju prejmete darilo, video seminarja shranjena na USB ključku:

  - Obvezni in priporočljivi akti v podjetju

  - Ali vaši delovni prostori ustrezajo zakonskim zahtevam?

  In z malo sreče, če bo žreb ugoden, se bosta dva udeleženca/ki vrnila v službo z letno naročnino na naslednja dva strokovna portala:
  Portal Minimalna pravna ureditev oz. portal Varnost in zdravje na delovnem mestu.

  Mnenja udeležencev - "DESNA ROKA" - Spomladansko strokovno srečanje vodij pisarn, poslovnih sekretarjev in asistentov

  Konferenca je bila izvedena v sodelovanju s hotelom