Aktualne konference

Plače in personalistika

Info

Kotizacija: 154 € brez DDV

Trajanje: 9:30-13:30

Število razpoložljivih terminov: 1
Najbližji termin: 21.9.2021
Kraj: ONLINE
 Več informacij in prijava

Tema

Letos bo tradicionalno davčno-računovodsko srečanje »S POČITNIC NAZAJ V DAVČNI DIRENDAJ« potekalo v online izvedbi. Tudi tokrat bomo še pred jesenjo pregledali vse aktualno in se dotaknili problematike iz prakse, kjer tudi vi lahko sodelujete s svojimi vprašanji in dilemami.

Obravnavane teme bosta predstavila predavatelja Simona Štravs in mag. Dejan Petkovič, oba davčna svetovalca ZDSS.

Vabljeni na letošnje prvo jesensko srečanje.

Info

Kotizacija: 136 € brez DDV

Trajanje: 9:30 - 13:00

Število razpoložljivih terminov: 1
Najbližji termin: 23.9.2021
Kraj: ONLINE
 Več informacij in prijava

Tema

S sprejemom novele Zakona o tujcih v mesecu aprilu 2021 (ZTuj-2F) so se med drugim spremenili pogoji, ki se nanašajo na dokazovanje zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje oziroma podaljšanja dovoljenja za prebivanje (enotnega dovoljenja za prebivanje in delo), kar v veliki meri vpliva na prihod in zaposlitev tuje delovne sile in družinskih članov teh tujcev v Republiki Sloveniji.

Prav tako se je z novelo Zakona o tujcih spremenil način dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje za študente, ki prihajajo na študij v Republiko Slovenijo. Vse aktualne spremembe in nova ureditev s pojasnili, na kakšen način lahko sedaj tujci izkazujejo zadostna sredstva za preživljanje, ki je eden izmed pogojev, ki se zahteva za izdajo dovoljenja za prebivanje, bodo na posvetu podrobneje pojasnjene. Izpostavljene bodo tudi težave s pojasnili, s katerimi se srečujejo tujci in študenti ter ukrepi za reševanje teh težav.

Pojasnjeni bodo tudi novi vidiki zaposlovanja in vpliv nove ureditve na zaposlovanje tuje delovne sile...

Vljudno vabljeni!