Konferenca:
Jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.30

Konferenca je potekala : 19.10.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Nagovor dr. Igorja Šoltesa, evropskega poslancaUtrinki s konference1) Aktualnosti s področja napredovanj in obračuna plač v javnem sektorju (mag. Branko Vidič)

2) Obdavčitev dohodkov in drugih izplačil fizičnim osebam, ki niso v delovnem razmerju (Majda Gominšek)

Predstavljene bodo vrste izplačil fizičnim osebam, ki niso v delovnem razmerju in kako vpliva razmerje med izplačevalcem dohodka in prejemnikom dohodka na sam obračun in višino obdavčitve. Tako bodo predstavljeni obračuni dohodkov za rezidente kot za nerezidente in kako ravnamo, če smo se z izvajalcem dogovorili za povračila materialnih stroškov.

3) Najpogostejše napake pri obračunu potnih stroškov (Fenja Borštnar)
V praksi se vedno znova srečujemo z vprašanji, ki so povezani z obračunom in izplačilom potnih stroškov. Predvsem zato, ker zakonodaja tega področja ne regulira samo z enim zakonom, temveč moramo poznati in upoštevati kar nekaj zakonskih določb , ki so zapisana v različnih zakonih.
V tem delu konference bomo odgovorili na vprašanja, ki so na (naših) delavnicah in seminarjih vedno aktualna. In sicer, na kaj mora biti organizacija pozorna pri obračunu in izplačilu potnih stroškov.

 • Kaj vsebuje pravilno izpolnjen nalog, na podlagi katerega naredimo obračun?
 • Kdaj delavcem pripada malica in kdaj dnevnica, ter kako ravnati, če je na službeni poti že plačan kakšen obrok?
 • Kako je z obračunom kilometrine in s tem povezanega prevoza na delo in iz njega? Kje se službena pot začne?
 • Kaj pa če gre delavec po končani službeni poti še na dopust v isto državo, kjer je bil prej na službeni poti?

4) Prikaz pridobitne in nepridobitne dejavnosti v letnih poročilih in merjenje uspešnosti javnega zavoda (Darinka Meško, mag.)

 • Razporeditev stroškov javnih zavodov na financiranje javne službe in financiranje pridobitne dejavnosti v skladu z opredelitvami zakonodaje  
 • Kalkulacija kot pripomoček za delitev stroškov s predstavitvijo poenostavljene tehnike razporejanja stroškov 
 • Kako v javnih zavodih presojati uspešnost poslovanja – katera sodila in kazalnike uporabiti, kako jih pravilno izračunati in vsebinsko interpretirati

5) Letno poročilo za leto 2016 (Majda Gominšek)
Poleg zakonskih podlag, ki jih moramo upoštevati pri sestavi letnega poročila, si bomo pogledali kako je sestavljeno letno poročilo in na katera razkritja pri računovodskih izkazih moramo biti še posebej pozorni.

Pričakovane novosti v letu 2017  (Majda Gominšek)

 • Kaj prinaša Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju?
 • Zakon o izvrševanju proračuna za l. 2017 in 2018 – razpolaganje s presežki od prihodkov iz preteklih let ter prerazporejanje sredstev med letom

6) Najpogostejše dileme na področju DDV v javnem sektorju (mag. Aleksandra Heinzer)

 • Kdaj obračunati DDV, kadar ni prejetega plačila:
  •  tatvine,
  • darila,
  • nevrnjeno izposojeno blago (na primer učbeniki)
 • Obravnava odškodnin z vidika DDV

7) Kaj je že novega in kaj bo novega - mini davčna reforma, če to je...? (Simona Štravs)

Vlada je izpolnila obljubo in pripravljeni predlogi za ti » Mini  davčno reformo«  so bili sprejeti v državnem zboru in naj  bi začeli veljati s 1.1.2017.
Če sklepamo po  objavljenih  predlogih, uradnih besedil še ni,   so  deležni sprememb vsi  osnovni zakoni , ki vplivajo na obdavčitev  podjetij in  samostojnih podjetnikov.
Gospodarstvo trdi, rabimo konkretne rešitve, ki bo vzpodbudilo  konkurenčno  okolje.
Kaj pa javni sektor, bodo plače res razbremenjene,  kdaj in komu?

Preleteli bomo predlagane  novosti  in zadrege v praksi.

Najpomembnejši poudarki: 

 • katere so spremembe Zakona o dohodnini, ni samo predlagana sprememba davčne lestvice in dvig olajšave, spremembe so tudi na področju obdavčitve dohodkov pri dejavnosti iz kmetijstva, spremembe se obetajo pri obdavčitvi rezidentov, ki hodijo na delo v tujino in druge novosti…
 • pri obdavčitvi dohodkov pravnih oseb – dvig stopnje 
 • kako se pripraviti na Predlagane spremembe ZDavP-2, bo res manj administriranja
 • nižje zamudne obresti za nepravočasno izpolnjeno davčno obveznost 
 • najavljene so spremembe v davčno inšpekcijskih postopkih
 • zamik plačila prispevkov, kako je z Rek obrazci

Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

Cena:
- 130 EUR
(za aktivne naročnike portalov založbe VD priznavamo 15% naročniški popust)
-  99 EUR + DDV za dodatno osebo iz organizacije

In z malo sreče, če bo žreb ugoden, se bodo štirje udeleženci/ke vrnili/e v službo s četrtletno naročnino enega izmed naslednjih strokovnih portalov:


Portal Javni sektor

On-line knjižnica strokovnih rešitev in nasvetov


Portal Javno naročanje

Je strokovni portal, ki je namenjen vsem, ki potrebujete aktualne in strokovne informacije v povezavi s poslovnimi razmerji med javnim sektorjem in gospodarstvom.


Portal Učinkovita šola

Učinkovita šola je strokovni portal, namenjen vodstvenemu, strokovnemu in administrativno-tehničnemu osebju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.


Portal zakonodaja-online.si

Online baza pravnih predpisov je na voljo vsem, ki iščejo visoko kvaliteto, celovite in aktualne informacije.

Mnenja udeležencev - Jesensko srečanje računovodij v javnem sektorju

Partnerji konference:


Radisson Blue Plaza Hotel LJ

Radisson Blue Plaza Hotel LJ


Dami storitve

Dami storitve d. o. o.


Posita

POSITA.SI


Postar

POŠTAR.EU.SI


Portal Javni sektor
On-line knjižnica strokovnih rešitev in nasvetov

Portal Javno naročanje
Je strokovni portal, ki je namenjen vsem, ki potrebujete aktualne in strokovne
informacije v povezavi s poslovnimi razmerji med javnim sektorjem in gospodarstvom.

Portal Učinkovita šola
Učinkovita šola je strokovni portal, namenjen vodstvenemu, strokovnemu in administrativno-tehničnemu
osebju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Portal zakonodaja-online.si
Online baza pravnih predpisov je na voljo vsem, ki iščejo visoko kvaliteto, celovite in aktualne informacije.