Konferenca:
Koktajl sprememb 2020 (popusti iz akcijske ponudbe bodo upoštevani na računu)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00-15:00

Konferenca je potekala : 21.11.2019
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Koktajl sprememb 2020 (popusti iz akcijske ponudbe bodo upoštevani na računu)

Koktajl sprememb je tradicionalno vseslovensko druženje slovenskih računovodij, kadrovikov in vseh, ki jih zanimajo spremembe v davčno‑računovodski in delovnopravni zakonodaji.


Na srečanju vas želimo:

 • oborožiti z najboljšim strokovnim znanjem, da boste spremembe pričakali v vrhunski formi;
 • pobliže predstaviti preverjene strokovne vire, na katere se lahko vedno zanesete;
 • razvedriti in nagraditi, da boste v novem letu lažje kos vsem nalogam.

Vljudno vabljeni.

Dogodek bo povezoval Peter Poles.

09:10 – 10:15

10 davčnih »cvetk« za 10. jubilejni Koktajl (Predavateljica: Simona Štravs)


Predavateljica:
Simona Štravs

 • Sprehod skozi sprejete in napovedane spremembe, ki jih moramo poznati, da jih bomo znali poiskati...
 • Spremembe in dopolnitve pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (ZDoh-2V, ZDavP-2L, ZDavP-2M,
  • razbremenitev stroškov dela(nova davčna lestvica, višje olajšave, nižja obdavčitev bonitet?),
  • omejitve znižanja davčne osnove pri dohodkih iz dejavnosti,
  • novosti pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala - višja stopnja obdavčitve dividend in širitev dohodkov iz dividend,
  • ekonomska pravna dejstva glede lastnega poslovnega deleža.
 • ZDavP-2L že sprejete spremembe- popravki davčnih obračunov, obresti...
 • Nekatera bistvena opozorila za poslovanje gospodarskih subjektov (spremembe ZGD-1).
10:15 – 10:30

Kratek odmor

10:30 – 11:15

Spremembe ZDDPO-2 v letu 2019 – hibridna neskladja, CFC, izogibanje plačilu davkov, povišanje stopnje davkov, minimalna davčna stopnja,… (Predavatelj: Dušan Jeraj)


Predavatelj:
Dušan Jeraj

Spremembe, ki jih boste morali upoštevati že v letu 2019:

 • Splošno pravilo o preprečevanju zlorab – kdaj pride v poštev (in dosedanje izkušnje);
  • primer iz prakse.
 • Nadzorovana tuja družba – vpliv na davke v Sloveniji;
  • primer iz prakse.

Spremembe, ki so del reforme 2019 (veljavnost v 2020):

 • Minimalna stopnja davka,
 • poslovni najemi – davčna obravnava spremembe evidentiranja po SRS,
 • izstopna obdavčitev in
 • hibridna neskladja.
11:15 – 12:00

Usvojimo formulo za reševanje zaporednih dobav blaga po novem – kasneje bodo potrebne le še DDV vaje (Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer)


Predavateljica:
mag. Aleksandra Heinzer

 • Pogoji za uporabo novega posebnega pravila, ki se nanaša na »zaporedne dobave« (kaj pa verižne dobave in tristranski posli?),
 • kdo nosi status »vmesnega subjekta« in kdo ne,
 • organizacija in pripisovanje prevoza (kaj če je prevoznikov več in kaj pomeni prelom transakcije),
 • primeri zaporednih dobav (bolj ali manj rešljivi).
12:00 – 12:45

Odmor za pogostitev

12:45 – 13:00

Podelitev certifikatov udeležencem izobraževanj “Preizkušeni poznavalec”

13:00 – 14:00

Najpogostejše kršitve na kadrovskem in delovnopravnem področju ter koktajl sprememb (Predavateljica: mag. Nina Scortegagna)


Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna

 • Spremembe pri minimalni plači s 1. 1. 2020 s konkretnimi izračuni in praktičnimi primeri,
 • 5 najpogostejših kršitev na področju delovnih razmerij in kako jih odpraviti,
 • kako morajo delodajalci evidentirati delovni čas zaposlenih in spremembe, ki se pripravljajo,
 • novosti Zakona o urejanju trga dela (kako vplivajo na delavce in delodajalce).
14:00 – 14:45

Aktualno na računovodskem področju ob zaključku leta (Predavateljica: Ida Kavčič)


Predavateljica:
Ida Kavčič

Spremembe SRS 2016 in novosti SRS , ki jih bo potrebno upoštevati pri računovodenju in izdelavi zaključnega računa.

 1. Novosti SRS - Prihodki od prodaje:
  pogodbe s kupci, izvršitvene obveze, določitev transakcijske cene, razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze, pripoznavanje prihodkov.


 2. Spremembe SRS 2016 - Poslovni najemi:
  • Kdaj lahko govorimo o najemu – opredelitev,
  • evidentiranje najema – pravica do uporabe sredstva in obveznost iz najema,
  • pripoznanje in vrednotenje pravice do uporabe sredstva po pripoznanju,
  • pripoznanje obveznosti iz najema in merjenje obveznosti iz najema po začetku najema,
  • izjeme po SRS – kratkoročni najemi, najemi majhnih vrednosti,
  • prehod na nov način obračunavanja najemov.


 3. Ostale spremembe SRS 2016: finančne naložbe, kapital, odhodki.

Kotizacija:199 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

do 11.11.: 136 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije) - popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

do 18.11.: 156 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba) - popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu.

Partnerji - Koktajl sprememb 2020 (popusti iz akcijske ponudbe bodo upoštevani na računu)