Konferenca:
Novi izzivi v upravljanju z odpadki in zaščita okolja

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.30

Konferenca je potekala : 7.12.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Novi izzivi v upravljanju z odpadki in zaščita okolja

Odlaganje odpadkov je prostorsko zelo omejeno, zato je nujno ločeno zbiranje odpadkov, reciklaža in energetska predelava, za kar obstajajo sistemski pristopi, kot npr. ISO 14001 in EMAS.
Odpadki nastajajo povsod in prav za vse, tako za nenevarne  kot tudi za nevarne, je predpisano ustrezno ravnanje.
Zaradi novosti in številnih nejasnosti na področju z ravnanju z odpadki, vas vabimo, da se nam pridružite na konferenci 7.12.2016, ki bo b Ljubljani, v prijetnem ambientu hotela Blu Radisson Plaza.


08:45-09:00

Dobrodošlica ob jutranji kavi

09:00-11:45

Zakon o varstvu okolja – spremembe in dopolnitve od ZVO-1 do ZVO-1  in NOVI izzivi pri upravljanjem z odpadki

 • Nove smernice pri upravljanju z odpadki.
 • Načela in cilji pri upravljanju z odpadki .
 • Planski dokumenti.
 • Prenos Direktive IED, SEVESO III.
 • Organiziranje in izvajanje gospodarjenja z odpadki znotraj gospodarskih sistemov – NOVI IZZIVI pri upravljanju z odpadki - preprečevanje, priprava za ponovno uporabo, recikliranje na kraju nastanka odpadkov.
 • Nadzor, obveze in odgovornosti  za podjetja in lokalne gospodarske javne službe pri varstvu okolja.
 • Ukinitev časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja.
 • Načrtovane spremembe v ZVO-2.
 • Obveze povzročiteljev odpadkov in posrednikov odpadkov.
 • Pooblaščenci.
 • Načrt gospodarjenja z odpadki.
 • Proces evidentiranja odpadkov in dodelitev številke odpadkov.
 • Kakšne so zahteve in usmeritve za skladiščenje odpadkov?
 • Pregled dokumentov za ravnanje z odpadki predstavitve vsebin s praktičnimi primeri.
 • Vodenje evidenc v skladu z zahtevami in predstavitev praktičnih primerov.
 • Poročanje o ravnanju z odpadki.

11:45-12:30

Odmor s pogostitvijo

12:30-14:30

 • Zelena gradnja.
 • Kaj je EU Ecolabel?
 • Kakšen je namen EU Ecolabel oznake?
 • Za katere proizvode se izdaja in kako se ga pridobi?
 • EMAS kot prednost v poslovanju.
 • Nacionalni EMAS register in EMAS register EU.
 • Optimiziranje poslovnih procesov.
 • Prihranki surovin, energije, vode in posledično zmanjšanje količine odpadkov.
 • Usklajenost s predpisi na področju zaščite okolja na nacionalni in EU ravni.
 • EMAS register Europske Unije.
 • Prednost pri javnih naročilih, zelene nabave.

Kotizacija:
- 150 EUR
(za aktivne naročnike portalov založbe VD priznavamo 15% naročniški popust)
-  99 EUR + DDV za dodatno osebo iz organizacije

Ob prijavi DARILO Založbe VD: 3-mesečno naročnino po izbiri

Mnenja udeležencev - Novi izzivi v upravljanju z odpadki in zaščita okolja

Partnerji konference:


Radisson Blue Plaza Hotel LJ

Radisson Blue Plaza Hotel LJ