Konferenca:
Prehrana v šolskih kuhinjah in drugih javnih obratih

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Število razpoložljivih terminov: 1

Najbližji termin: 9.6.2021

Kraj: V živo prek spleta

Kotizacija: 99 € brez DDV

Čas trajanja: 9:00-13:00

Tema

Priprava obrokov v javnih ustanovah in zavodih kot so npr. šole, vrtci, domovi starostnikov in bolnišnice predstavlja vedno izziv. Na eni strani so pričakovanja uporabnikov storitev in na drugi strani cene obrokov, ki so pogosto predpisane in razmeroma nizke. Pred tistimi, ki se ukvarjate s pripravo obrokov v javnih obratih, je vedno dilema kako zagotoviti zdravo, polnovredno, pestro in varno hrano s katero bodo uporabniki zadovoljni in bo cenovno sprejemljiva za vse deležnike. Na spletni konferenci v živo bomo spregovorili o zavržkih hrane, ki naj ne obremenjujejo okolja in "denarnice", javnem naročanju živil (lokalnih, biološko pridelanih itd.), HACCP kot preventivnem sistemu v skrbi za varno hrano in tudi kako s primernimi jedilniki zagotavljati zdravo in uravnoteženo prehrano. Po zaključku konference boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi, ki velja pri inšpekcijskem nadzoru kot dokazilo o sprotnem usposabljanju zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik z živili. Vljudno vabljeni!

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • V živo prek spleta
 • 9.6.2021
 • Jana Goršin Fabjan, Petra Fefer, doc. dr. Evgen Benedik, Nejc Zemljak, Tatjana Kruder
 • Prehrana v šolskih kuhinjah in drugih javnih zavodih (KOTIZACIJA 89EUR+DDV, za prijave ZADNJI HIP - 10% popust bo upoštevan na računu)
 • 99 € + DDV
Ta termin je žal razprodan.

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

Priprava obrokov v javnih ustanovah in zavodih kot so npr. šole, vrtci, domovi starostnikov in bolnišnice predstavlja vedno izziv. Na eni strani so pričakovanja uporabnikov storitev in na drugi strani cene obrokov, ki so pogosto predpisane in razmeroma nizke.  Pred tistimi, ki se ukvarjajo s pripravo obrokov v javnih obratih, je vedno dilema kako zagotoviti zdravo, polnovredno, pestro in varno hrano s katero bodo uporabniki zadovoljni in bo cenovno sprejemljiv za vse deležnike.

Po zaključku konference bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi, ki velja pri inšpekcijskem nadzoru kot dokazilo o sprotnem usposabljanju zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik z živili.

 

Zavržki hrane naj ne obremenjujejo okolja in »denarnice«…

(Predavateljica: Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med., vodja HACCP sistema in notranjega nadzora na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma)

Zavržkov hrane se vedno bolj zavedamo in o tej problematiki se več govori in piše. Zavržki hrane nam lahko predstavljajo težavo ali izziv. Vzemimo jih kot izziv in jih skušajmo maksimalno zmanjšati in s tem poskrbeti na eni strani za okolje in na drugi strani za cenejšo in dostopnejšo hrano v javnih obratih.

Obrati javne prehrane se problematike zavržkov hrane lotevajo na različne načine. Pri tem je pomembno, da zajamemo vse korake od načrtovanja jedilnikov, naročanja živil, priprave in razdeljevanja obrokov, ravnanja z nerazdeljenimi pripravljenimi obroki in preprečevanje pretekov rokov uporabe pri živilih. Zavedati se moramo, da so zavržki hrane strošek, ki ga lahko učinkovito zmanjšamo.

 • Splošno o preprečevanju zavržkov hrane na različnih nivojih,
 • možnosti za zmanjševanje zavržkov preko izobraževanja in usposabljanja vseh deležnikov,
 • kako stremeti k čim manjši količini zavržene hrane, ki za zavod predstavlja strošek in hkrati učni moment - predstavitev primera dobre prakse na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma iz Novega mesta. 

Prehrana iz šolske kuhinje/javnega zavoda tudi na dom (dostava in/ali prevzem hrane iz šolske kuhinje)

(Predavateljica: Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med., vodja HACCP sistema in notranjega nadzora na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma)

 • Pozitivni doprinos: nudenje zdrave hrane širši lokalni skupnosti,
 • izkoriščanje kapacitet kuhinje, ki so na voljo in izboljšanje poslovnih rezultatov kuhinje

Javno naročanje živil (lokalnih, biološko pridelanih itd.)

(Predavatelj: Nejc Zemljak, pravnik in strokovnjak za javno naročanje)

Pri naročanju živil za javne zavode je pomembno, kaj in kako naročamo in kaj dobimo. Prednost lokalnih ponudnikov je že širše prepoznana, zato je dobro, da jih vključimo v dobavo živil, saj si tako zagotovimo kakovost in svežino živil ter odzivnega in zavzetega ponudnika.

 • Priprava na javno naročanje živil – ugotavljanje potreb in raziskava trga, kaj je na voljo v lokalnem okolju in kdaj,
 • merila za izbor ponudnika – ustrezno postavljena merila nam zagotovijo, da dobimo največ za svoj denar,
 • oblikovanje sklopov – z ustrezno postavljenimi sklopi lahko zagotovimo, da neposredni pridelovalci in manjši ponudniki lahko sodelujejo v javnem naročilu,
 • izločanje sklopov z namenom doseganja kratkih oskrbnih verig in lokalne samooskrbe,
 • interventna zakonodaja – novosti na področju naročanja živil,
 • izvajanje pogodbe z izbranimi dobavitelji – reklamacije, kako pristopamo do njih,
 • pogled s strani dobavitelja – primer dobre prakse.

HACCP kot preventivni sistem v skrbi za varno hrano

(Predavateljica: Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živilske tehnologije)

 • Kaj je HACCP in kaj so spremljajoči higienski programi?
 • dejavniki tveganja pri delu z živili (mikrobiološki, kemijski in fizikalni),
 • HIGIENA (osebna higiena, higiena procesa, higiena izdelka),
 • mikrobiološki dejavniki tveganja: bakterije, virusi, plesni, paraziti…,
 • živila z visokim tveganjem,
 • pomen temperature živil (hlajenje, zamrzovanje, topla veriga, hladna veriga),
 • bolezni, ki se prenašajo s hrano; kaj pa korona virus in hrana?
 • diete: skrb za varno hrano otrok z dietami,
 • kadar HACCP zataji: primeri iz prakse,
 • prevoz hrane, prevzem hrane na dislociranih enotah, urejenost kuhinj v zunanjih enotah, težave pri zagotavljanju higiene ter ustreznega temperaturnega režima.

Prehranski izzivi in upoštevanje želja uporabnikov (predstavitev dobre prakse)

Petra Fefer, OŠ 8 talcev Logatec, vodja prehrane

 • Dietna prehrana/vegetarijanska prehrana,
 • lokalni dobavitelji,
 • v kolikšni meri je dolžna šola poskrbeti za želje učencev in staršev?

Zagotavljanje zdrave in uravnotežene prehrane - jedilniki

(Predavatelj: doc. dr. Evgen Benedik, univ. diplomirani inženir živilske tehnologije)

Zdrave prehranske navade posledično zmanjšajo tveganje za razvoj prekomerne telesne mase, diabetesa, povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja in presnovnih bolezni, tako pri otroku, kot kasneje pri odraslemu človeku. Zato je ključnega pomena, da zagotovimo zdravo in uravnoteženo prehrano vsem, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov na neki dieti. Dejstvo namreč je, da bolj kot se omejuje nabor živil, večje je tveganje za pomanjkanje hranil. 

 • Zakaj je prav prvih 8000 dni življenja tako pomembnih?
 • Kakšne so pasti izvajanja diet in katere so najpogostejše napake?
 • Na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju doživljenjskih diet? 

 

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija: 99 EUR + DDV

UGODNOSTI ob prijavi ZADNJI HIP: 

 - 89 EUR + DDV  (10% popust bo upoštevan na računu).

Namen

Na spletni konferenci v živo bomo spregovorili o aktualnih temah, ki so skupne mnogim organizatorjem prehrane - o zavržkih hrane, ki naj ne obremenjujejo okolja in "denarnice", javnem naročanju živil (lokalnih, biološko pridelanih itd.), HACCP kot preventivnem sistemu v skrbi za varno hrano in tudi kako s primernimi jedilniki zagotavljati zdravo in uravnoteženo prehrano. V sklopu konference lahko udeleženci postavljate tudi svoja individualna vprašanja, s čimer bomo spletnemu dogodku dodali praktično vrednost, z odgovori strokovnjakov pa morda pomagali širšemu krogu slušateljev, ki se pri delu posredno ali neposredno srečujejo s podobnimi izzivi. 

Po zaključku konference boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi, ki velja pri inšpekcijskem nadzoru kot dokazilo o sprotnem usposabljanju zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik z živili.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Predavatelji

Jana Goršin Fabjan

Jana Goršin Fabjan

je doktorica veterinarske medicine z 19 letnimi izkušnjami na področju varne hrane na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma. Ukvarja se z izdelavo in preverjanjem HACCP sistemov na področjih pridelave, predelave in priprave živil.  Izvaja notranje presoje in izobražuje na področju varnosti živil, organizacije dela v živilskih obratih in deluje kot predavateljica na višji strokovni šoli ter je učiteljica strokovno teoretičnih predmetov na biotehniški gimnaziji. Izhaja iz prakse, kajti na Zavodu kjer je zaposlena, koordinira delo in skrbi varno izvajanje procesov predelave in priprave živil v dveh šolskih kuhinjah, gostinskem obratu, slaščičarni, predelavah živil rastlinskega izvora, predelavah živil živalskega izvora in prodajalnah.

Petra Fefer

Petra Fefer

je profesorica biologije in gospodinjstva, z več kot dvajsetletnimi izkušnjami z vodenjem šolske prehrane na OŠ 8. talcev Logatec. Bila je tudi vodja eko in zdrave šole.

doc. dr. Evgen Benedik

doc. dr. Evgen Benedik

univ. dipl. inž. živ. tehnol. je delno zaposlen na Pediatrični  kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana kot klinični dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične dietetike. Je ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje. Ima bogate izkušnje na področju prehranskega svetovanja. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj.

Nejc Zemljak

Nejc Zemljak

je doštudiral pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, leta 2018 pa je opravil tudi pravosodni izpit. Z javnimi naročili tako v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju se ukvarja že dolgo, poleg tega pa deluje na področju javnega prava, delovnega prava ter civilnega prava. Na področju javnih naročil uspešno vodi postopke tako na strani naročnikov, kot na strani ponudnikov, svoje znanje pa deli tudi kot predavatelj in avtor prispevkov. V preteklosti je bil zaposlen kot pravnik v Slovenski vojski, Občini Kočevje in Komunali Kočevje d.o.o., pa tudi kot sodniški pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani, sedaj samostojni pravni svetovalec.

Tatjana Kruder

Tatjana Kruder

po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. Je tudi sodna izvedenka in cenilka za živilstvo na Ministrstvu za pravosodje in ocenjevalka senzorične kakovosti mesa in mesnih izdelkov. Svojim strankam nudi kvalitetno in strokovno podporo, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah s področja ravnanja z živili.

REFERENCE:

 • vodja prehrane (Bolnišnica Celje);
 • Mesna industrija: pomočnica vodje prodaje (reklamacije, priprava mesa in izdelkov za prodajo); soustanoviteljica in vodja internega mikrobiološkega laboratorija;
 • Izvajalka velikega števila izobraževanj s področja varnosti hrane (Intelektum, Odin, Krka, Telekom, BKS, Trgovinska zbornica Slovenije, Območne obrtne zbornice, Kmetijsko gozdarski zavodi Celje in Novo mesto in mnogi drugi);
 • Odgovorna oseba za nadzor nad pitno vodo občina Hoče – Slivnica;
 • Vodja projekta »zorjeno meso« Era Velenje;
 • Zunanja strokovna sodelavka na Ministrstvu za zdravje, Urad RS za kemikalije;
 • Mikropis;
 • Vodja projekta Karavana varne kemije v društvu PLANET ZEMLJA;
 • Avtorica strokovnih člankov s področja varne hrane;
 • Sodna izvedenka in cenilka za živila na Ministrstvu za pravosodje RS.

Reference

Časovni razpored

09.00 - 09.55  Završki hrane naj ne obremenjujejo okolja in »denarnice«…

                       Prehrana iz šolske kuhinje/javnega zavoda tudi na dom (dostava in/ali prevzem hrane)

09.55 - 10.10  Prehranski izzivi in upoštevanje želja uporabnikov (predstavitev dobre prakse)

10.10 - 10.15  Kratek odmor

10.15 - 11.00  Javno naročanje živil (lokalnih, biološko pridelanih itd.)

11.00 - 11.20  Odmor

11.20 - 12.15  HACCP kot preventivni sistem v skrbi za varno hrano

12.15 - 13.30  Zagotavljanje zdrave in uravnotežene prehrane - jedilniki