Konferenca:
Prehrana v šolskih kuhinjah in drugih javnih obratih

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Število razpoložljivih terminov: 1

Najbližji termin: 25.8.2021

Kraj: V živo prek spleta

Kotizacija: 99 € brez DDV

Čas trajanja: 9:00-13:00

Tema

Pred tistimi, ki se ukvarjate s pripravo obrokov v javnih obratih, je vedno dilema kako zagotoviti zdravo, polnovredno, pestro in varno hrano s katero bodo uporabniki zadovoljni in bo cenovno sprejemljiva za vse deležnike. Pri tem je pomembno, da v javnih ustanovah in zavodih kot so npr. šole, vrtci, domovi starostnikov in bolnišnice zajamemo vse korake od načrtovanja jedilnikov, naročanja živil, priprave in razdeljevanja obrokov, ravnanja z nerazdeljenimi pripravljenimi obroki in preprečevanje pretekov rokov uporabe pri živilih in da ob tem ne pozabimo na zaposlene v kuhinji in nabavi. Na eni strani so pričakovanja uporabnikov storitev in na drugi strani cene obrokov, ki so pogosto predpisane in razmeroma nizke. Na spletni konferenci v živo bomo spregovorili kako čim bolj racionalno pripraviti hrano, o problematiki javnega naročanja živil (lokalnih, biološko pridelanih itd.), o uravnoteženem in varnem obroku iz javnega zavoda v domačem okolju, HACCP kot preventivnem sistemu v skrbi za varno hrano in tudi kako s primernimi jedilniki zagotavljati zdravo in uravnoteženo prehrano.

Po zaključku konference boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi, ki velja pri inšpekcijskem nadzoru kot dokazilo o sprotnem usposabljanju zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik z živili.

Vljudno vabljeni!

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • V živo prek spleta
 • 25.8.2021
 • Jana Goršin Fabjan, Nejc Zemljak, doc. dr. Evgen Benedik, Tatjana Kruder, Laura Javoršek
 • Prehrana v šolskih kuhinjah in drugih javnih zavodih (KOTIZACIJA 79EUR+DDV, za prijave V JULIJU-popust bo upoštevan na računu)
 • 99 € + DDV
Input:

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

Priprava obrokov v javnih ustanovah in zavodih kot so npr. šole, vrtci, domovi starostnikov in bolnišnice predstavlja vedno izziv. Na eni strani so pričakovanja uporabnikov storitev in na drugi strani cene obrokov, ki so pogosto predpisane in razmeroma nizke.  Pred tistimi, ki se ukvarjajo s pripravo obrokov v javnih obratih, je vedno dilema kako zagotoviti zdravo, polnovredno, pestro in varno hrano s katero bodo uporabniki zadovoljni in bo cenovno sprejemljiv za vse deležnike.

Po zaključku konference boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi, ki velja pri inšpekcijskem nadzoru kot dokazilo o sprotnem usposabljanju zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik z živili.

 

HACCP kot preventivni sistem v skrbi za varno hrano

(Predavateljica: Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živilske tehnologije)

 • Začetki uvajanja HACCP sistema: zakaj je potreben.
 • Dobra higienska praksa je osnova dela s hrano.
 • Splošna higienske zahteve za osebe, ki delajo v proizvodnji in prometu z živili:
  • zdravstvene zahteve za delavce v živilski dejavnosti,
  • mikrobiološki, kemični in fizikalni dejavniki tveganja,
  • onesnaženje živil,
  • mikroorganizmi, ki povzročajo kvar in mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni,
  • shranjevanje živil in sledljivost: določitev sekundarnega roka uporabe,
  • nove zahteve zakonodaje: omejite akrilamida v živilih (zakonske zahteve za vse),
  • trans maščobne kisline: Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih,
  • prevoz hrane, prevzem hrane na dislociranih enotah, urejenost kuhinj v zunanjih enotah, težave pri zagotavljanju higiene ter ustreznega temperaturnega režima,
  • ravnanje z odpadki v živilstvu,
  • deklaracije na živilih,
  • obisk inšpektorja uprave za varno hrano: kaj je potrebno pripraviti.

Kuhinja brez zavržkov hrane - želja ali  realnost?

(Predavateljica: Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med., vodja HACCP sistema in notranjega nadzora na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma)

Cene živil se zvišujejo in v javnih zavodih moramo vedno bolj racionalno kupovati in uporabljati živila. Zavržkov hrane se, tako javni zavodi kot tudi uporabniki, vedno bolj zavedamo. Zavržki hrane lahko predstavljajo težavo ali izziv.  Vzemimo zavržke kot izziv in jih poskušam  maksimalno zmanjšamo. Z racionalno uporabo surovin, ustrezno sestavljenimi jedilniki in izračunanimi količinami živil na obrok, upoštevanju specifik posamezne populacije uporabnikov, lahko količino zavržkov močno zmanjšamo in s tem poskrbeti na eni strani za okolje in na drugi strani za cenejšo in dostopnejšo hrano v javnih obratih.

Obrati javne prehrane se problematike zavržkov hrane lotevajo na različne načine. Pri tem je pomembno, da zajamemo vse korake od načrtovanja jedilnikov, naročanja živil, priprave in razdeljevanja obrokov, ravnanja z nerazdeljenimi pripravljenimi obroki in preprečevanje pretekov rokov uporabe pri živilih. Pri tem ne smemo pozabiti na zaposlene v kuhinji in nabavi. Zavedati se moramo, da so završki hrane strošek, ki ga lahko učinkoviti zmanjšamo.

 • Splošno o preprečevanju zavržkov hrane na različnih nivojih,
 • možnosti za zmanjševanje zavržkov preko izobraževanja in usposabljanja vseh deležnikov,
 • namesto zavržkov - možnosti varnega recikliranja živil,
 • kako stremeti k čim manjši količini zavržene hrane, ki za zavod predstavlja strošek in hkrati učni moment - predstavitev premera dobre prakse na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma iz Novega mesta.

Zdrav, uravnotežen in varen obrok iz javnega zavoda v domačem okolju starostnika, bolnika, alergika ali šolarja"

(Predavateljica: Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med., vodja HACCP sistema in notranjega nadzora na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma)

 • Pozitivni doprinos: nudenje zdrave, uravnotežene in varne hrane širši lokalni skupnosti,
 • pričakovanja uporabnikov in dileme izvajalcev,
 • izkoriščanje kapacitet kuhinje, ki so na voljo in izboljšanje poslovnih rezultatov kuhinje,
 • priprava obrokov po pričakovanju in zdravstvenih zahtevah uporabnikov storitev (diete, alergije, konsistenca hrane...)

Kako izvajati pogodbo za dobavo živil

(Predavatelj: Nejc Zemljak, pravnik in strokovnjak s področja javnega naročanja)

Pri naročanju živil za javne zavode pomembno, kaj in kako naročamo in kaj dobimo. Izbor ponudnika je pomemben, še pomembnejši  pa je odnos med naročnikom in dobaviteljem skozi obdobje trajanja pogodbe. Zato se bomo na srečanju med drugim osredotočili:

 • kako izbrati ponudnika in tudi kako odnos med strankama spraviti v ustrezne pravne okvire,
 • pregled načinov, ki nam pomagajo izbrati kakovostnega ponudnika,
 • kakšne varovalke si moramo kot naročniki zagotoviti ter kako jih uveljaviti,
 • kaj se zgodi, če dobavitelj prestopi mejo in je pogodbo treba odpovedati,
 • možnosti naročnikov po končani pogodbi za povrnitev škode in stroškov, ki smo jih imeli zaradi neprimernega ravnanja dobavitelja.

Javna naročila v šoli – izzivi in priložnosti

(Predavateljica: Laura Javoršek, vodja šolske prehrane na OŠ Ob Rinži Kočevje)

Izvajanje javnih naročil za dobavo živil je zagotovo izziv za vodje šolske prehrane. Učencem želimo ponuditi varno in uravnoteženo prehrano, ki je hkrati tudi okusna in jo učenci radi pojedo.

 • Izzivi pri pripravi dokumentacije in izvajanju javnih naročil v osnovni šoli,
 • zagotavljanje kvalitete dobavljenih živil.

Prehrana v šolskih kuhinjah in drugih javnih obratih za dolgo in kvalitetno življenje

(Predavatelj: doc. dr. Evgen Benedik, univ. diplomirani inženir živilske tehnologije)

Zdrave prehranske navade posledično zmanjšajo tveganje za razvoj prekomerne telesne mase, diabetesa, povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja in presnovnih bolezni, tako pri otroku, kot kasneje pri odraslemu človeku. Zato je ključnega pomena, da zagotovimo zdravo in uravnoteženo, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov na neki dieti. Dejstvo namreč je, da bolj kot se omejuje nabor živil, večje je tveganje za pomanjkanje hranil. 

 • Na kakšen način prehrana vpliva na dolžino in kvaliteto življenja?
 • Kakšne so pasti izvajanja diet in katere so najpogostejše napake, ki se zgodijo v kuhinji?
 • Na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju doživljenjskih diet? 

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija: 99 EUR + DDV

UGODNOSTI ob prijavi do 31. 7. 2021: 

 - 79 EUR + DDV  (popust bo upoštevan na računu).

Namen

Na spletni konferenci v živo bomo spregovorili kako čim bolj racionalno pripraviti hrano, o problematiki javnega  naročanja  živil (lokalnih, biološko pridelanih itd.), o uravnoteženem  in  varnem obroku  iz javnega zavoda v domačem okolju,  HACCP kot preventivnem sistemu v skrbi za varno hrano in tudi kako s primernimi  jedilniki zagotavljati zdravo in uravnoteženo prehrano.

V sklopu konference lahko udeleženci postavljate tudi svoja individualna vprašanja, s čimer bomo spletnemu dogodku dodali praktično vrednost, z odgovori strokovnjakov pa morda pomagali širšemu krogu slušateljev, ki se pri delu posredno ali neposredno srečujejo s podobnimi izzivi. 

Po zaključku konference boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi, ki velja pri inšpekcijskem nadzoru kot dokazilo o sprotnem usposabljanju zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik z živili.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Predavatelji

Jana Goršin Fabjan

Jana Goršin Fabjan

je doktorica veterinarske medicine z 19 letnimi izkušnjami na področju varne hrane na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma. Ukvarja se z izdelavo in preverjanjem HACCP sistemov na področjih pridelave, predelave in priprave živil.  Izvaja notranje presoje in izobražuje na področju varnosti živil, organizacije dela v živilskih obratih in deluje kot predavateljica na višji strokovni šoli ter je učiteljica strokovno teoretičnih predmetov na biotehniški gimnaziji. Izhaja iz prakse, kajti na Zavodu kjer je zaposlena, koordinira delo in skrbi varno izvajanje procesov predelave in priprave živil v dveh šolskih kuhinjah, gostinskem obratu, slaščičarni, predelavah živil rastlinskega izvora, predelavah živil živalskega izvora in prodajalnah.

Nejc Zemljak

Nejc Zemljak

je doštudiral pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, leta 2018 pa je opravil tudi pravosodni izpit. Z javnimi naročili tako v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju se ukvarja že dolgo, poleg tega pa deluje na področju javnega prava, delovnega prava ter civilnega prava. Na področju javnih naročil uspešno vodi postopke tako na strani naročnikov, kot na strani ponudnikov, svoje znanje pa deli tudi kot predavatelj in avtor prispevkov. V preteklosti je bil zaposlen kot pravnik v Slovenski vojski, Občini Kočevje in Komunali Kočevje d.o.o., pa tudi kot sodniški pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani, sedaj samostojni pravni svetovalec.

doc. dr. Evgen Benedik

doc. dr. Evgen Benedik

univ. dipl. inž. živ. tehnol. je delno zaposlen na Pediatrični  kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana kot klinični dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične dietetike. Je ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje. Ima bogate izkušnje na področju prehranskega svetovanja. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj.

Tatjana Kruder

Tatjana Kruder

po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. Je tudi sodna izvedenka in cenilka za živilstvo na Ministrstvu za pravosodje in ocenjevalka senzorične kakovosti mesa in mesnih izdelkov. Svojim strankam nudi kvalitetno in strokovno podporo, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah s področja ravnanja z živili.

REFERENCE:

 • vodja prehrane (Bolnišnica Celje);
 • Mesna industrija: pomočnica vodje prodaje (reklamacije, priprava mesa in izdelkov za prodajo); soustanoviteljica in vodja internega mikrobiološkega laboratorija;
 • Izvajalka velikega števila izobraževanj s področja varnosti hrane (Intelektum, Odin, Krka, Telekom, BKS, Trgovinska zbornica Slovenije, Območne obrtne zbornice, Kmetijsko gozdarski zavodi Celje in Novo mesto in mnogi drugi);
 • Odgovorna oseba za nadzor nad pitno vodo občina Hoče – Slivnica;
 • Vodja projekta »zorjeno meso« Era Velenje;
 • Zunanja strokovna sodelavka na Ministrstvu za zdravje, Urad RS za kemikalije;
 • Mikropis;
 • Vodja projekta Karavana varne kemije v društvu PLANET ZEMLJA;
 • Avtorica strokovnih člankov s področja varne hrane;
 • Sodna izvedenka in cenilka za živila na Ministrstvu za pravosodje RS.

Laura Javoršek

Laura Javoršek

je univ. dipl. profesorica biologije in gospodinjstva z zaključenim izpopolnjevanjem za poučevanje kemije in naravoslovja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na OŠ Ob Rinži v Kočevju poučuje biologijo, kemijo, gospodinjstvo in naravoslovje ter vodi šolsko prehrano. Koordinira in aktivno sodeluje pri različnih projektih in v razvojnih skupinah s področja prehrane in različnih naravoslovnih predmetov.

Reference

Časovni razpored