Konferenca:
S počitnic nazaj v davčni direndaj

Trajanje konference: -dnevna konferenca

Info

Trenutno ni razpisane izvedbe seminarja. Če vas zanima izobraževanje na to temo, nam prosim pišite s pomočjo kontaktnega obrazca.0

Najbližji termin:

Kraj:

Kotizacija: brez DDV

Čas trajanja:

Tema

Vse o aktualnih davčnih "orehih" in še trših, ki nas čakajo. .

Želite biti med prvimi seznanjeni katere novosti nam prinaša jesen? Kaj lahko storimo že danes, da bo lahko dobra podlaga za nadaljnje odločitve ob koncu leta?

Vabljeni na prvo jesensko srečanje. Izkoristite ugodnosti za zgodnje prijave.

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

… in vse o aktualnih davčnih "orehih" in še trših, ki nas čakajo.

18. 9. 2019, od 9.00 do 15.00, Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana (BTC)

Rezervirajte si 18. september za vaš dan in se čim prej prijavite na konferenco, ki jo organiziramo v sodelovanju z ZDSS. Pričakujemo vas v prijetnem ambientu hotela Blu Radisson Plaza, z odličnimi predavatelji ZDSS, mag. Aleksandro Heinzer, mag. Dejanom Petkovič, mag. Sabino Lamut in Simono Štravs.

Vabljeni: računovodje, kadroviki in vsi, ki vas zanimajo spremembe v davčno-računovodski in delovnopravni zakonodaji ‒ zaposleni v računovodstvu, zaposleni v financah, odvetniki, pravniki, direktorji malih in srednjih družb, zaposleni v računovodskih servisih.

Vljudno vabljeni na letošnje prvo jesensko srečanje.

Letos lahko res ponovno rečemo, da nas čaka vroča jesen, kajti poleg vseh sprememb, s katerimi se moramo seznaniti v jeseni, smo priča še strožjemu nadziranju v davčnih postopkih.

Na srečanju se bomo posvetili aktualni problematiki v postopkihter predstavili okvire predlaganih sprememb zakonov, ki naj bi začeli veljati že s 1. 1. 2020. Javna obravnava zakonov z davčnega področja se je iztekla 1. 8. 2019, zakoni s pokojninskega področja pa bodo v javni obravnavi do 1. 9. 2019.

Spregovorili bomo in podali najnovejša mnenja o:

 • napovedanih DDV spremembah (zaostrovanje pravil pri transakcijah z blagom in novosti v zvezi z DDV stopnjo)
 • spremembah pri zakonu o dohodnini (predlagani višji obdavčitvi kapitala, novi dohodninski lestvici, olajšavi, ukinitvi olajšav za študente),
 • spremembi zakona o dohodku pravnih oseb (nova minimalna stopnja obdavčitve),
 • izvedenih finančnih instrumentih in njihovi obdavčitvi,
 • spremembi davčnega postopka in ponovni uvedbi nekaterih administrativnih ovir (predhodna soglasja FURS pri pridobitvi lastnih poslovnih deležev),
 • novostih glede spremembe pokojninske zakonodaje.

PROGRAM:

9:05 – 9:50
Napovedane DDV spremembe – zaostrovanje pravil pri transakcijah z blagom in novosti v zvezi z DDV stopnjo
(Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer)

 • Dodatni pogoji za oproščeno dobavo blaga znotraj Unije,
 • nova pravila pri zaporednih dobavah blaga in vloga vmesnega subjekta,
 • poenotenje pravil skladiščenja na odpoklic,
 • sprememba stopnje DDV za elektronske publikacije,
 • ukinitev popravka odbitka DDV pri tatvinah,
 • druge napovedane DDV spremembe.

9:50 -10:50
Predvidene spremembe pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (ZDoh-2) ter pravnih oseb (ZDDPO-2) ter obdavčitve IFI od 1.1 2020 dalje
(Predavateljica: mag. Sabina Lamut)

 • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb:
  • obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost,nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove),
  • minimalna plača in upoštevanje že sprejetih sprememb Zakona o minimalni plači – posebna pozornost za delodajalce,
  • predstavitev pripomb na določbe ZDoh-2 v delu sprememb,
 • obdavčitev dohodkov pravnih oseb:
  • sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom,
  • izstopna obdavčitev za čezmejne situacije,
  • omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišanje davčne stopnje z vplivom obdavčitev skozi primer,
  • prenos pravil glede hibridnih neskladij,
 • izvedeni finančni instrumenti in obdavčitev.

10:50 - 11:05
Kratek odmor


11:05 - 12:15
Spremembe ZDoh-2 v delu dohodkov iz kapitala in dohodkov iz dejavnosti
(Predavatelj: mag. Dejan Petkovič)

 • Omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (ter kmetijske dejavnosti), ki se všteva v letno davčno osnovo,
 • zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala, ali imamo prehodno obdobje?
 • kapital pridobljen pred 1.1.2003 in prodaja le-tega,
 • davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe,
 • davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi,
 • dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe,
 • priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala - novost
 • obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve,
 • pomembna novost - obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja.

12:15 - 13:00
Odmor s pogostitvijo


13:00 - 14:30
Aktualno v praksi, inšpiciranje, novosti v davčnem postopku, ki veljajo od 1. 7. 2019, predvidene spremembe na področju pokojninske zakonodaje

(Predavateljica: Simona Štravs)

 • Pregled zakonov, ki se nam obetajo (zakoni v javni razpravi, ki so v pripravi na pristojnih ministrstvih, obravnavi v državnem zboru – vsi pomembni za področje podjetništva),
 • akcija delovne inšpekcije (regresi, izplačila, evidence po zakonu o evidencah na področju dela delovnega časa),
 • dopolnitve urejanja področja trga dela,
 • predlagane spremembe evidentiranja delovnega časa,
 • predlagane spremembe na področju zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev,
 • predlog spremembe ZGD-1,
 • ZDavP-2L, velja od 1. 7. 2019:
  • obveznost dajanja podatkov,
  • nov člen glede popravkov obračunov in 399. člen - izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna,
  • davčni obračun na podlagi samoprijave,
  • obveznosti plačnika davka,
  • spremembe pri obračunu obresti, vračilu davka, prekrški.
 • predlog ZDavP-2M:
  • nujni postopki pri pridobitvi lastnih poslovnih deležev,
  • obveznosti zavezancev glede na spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2,
 • spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija: 188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 13. 9.: 145 EUR+DDV (prva oseba), 99 EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije); popust za POLETNE prijave bo upoštevan na računu.

prijava

Namen

Želite biti med prvimi seznanjeni,katere novosti na prinaša jesen? Kaj lahko storimo že danes, da bo lahko dobra podlaga za nadaljnje odločitve ob koncu leta.

Vabljeni na prvo jesensko srečanje. Izkoristite ugodnosti za zgodnje prijave.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Ciljna skupina

Vabljeni: računovodje, kadroviki in vsi, ki jih zanimajo spremembe v davčno-računovodski in delovnopravni zakonodaji ‒ zaposleni v računovodstvu, zaposleni v financah, odvetniki, pravniki, direktorji malih in srednjih družb, zaposleni v računovodskih servisih.

Imate vprašanje o tej konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji