Konferenca:
5. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju (ugodna kotizacija do 12.4.2018)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9.00-14.30

Konferenca je potekala : 16.4.2018
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - 5. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju (ugodna kotizacija do 12.4.2018)

08:30 – 09:00 Dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 09.10 Pozdrav organizatorja in otvoritev srečanja

09:10 – 10:15 Predstavitev sistemske ureditve pravic in obveznosti javnih uslužbencev s posebnim poudarkom na povračilih stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Ali poznate predpise, ki so podlaga za urejanje delovnih razmerij, plač, nadomestil plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev? Ali veste, kdaj je treba upoštevati ZDR-1 in kdaj zakon o javnih uslužbencih? Ali veste, kdaj se uporablja ZUJF in kdaj kolektivne pogodbe? Poznate ukrepe, ki veljajo v letu 2018?

Odgovore na ta in vsa druga vprašanje boste dobili na naši konferenci, kjer vam bodo strokovnjaki z izkušnjami iz prakse predstavili sistemsko ureditev, predpise in posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri določanju pravic in obveznosti javnih uslužbencev. Posebej pomembno je, da bo vaše ravnanje zakonito, saj gre za javna sredstva, katerih porabo nadzirajo inšpekcijski in drugi nadzorni organi.

10:15 – 11:00 Praktičen primer – kako se mora organizacija pripraviti na GDPR

 • Pomembno spremembo bo prinesel (novi) Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
 • Kako se lotiti GDPR?
 • Kaj dejansko pomeni odgovorno ravnanje z osebnimi podatki?
 • Kako prepričati vodstvo, da je skladnost s splošno uredbo potrebno jemati resno?
 • Vloga in naloge pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.
 • Sodelovanje pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov s ključnimi internimi deležniki

Predavateljica: mag. Simona Habič

11:00 – 11:15 – Kratek odmor

11:15 – 12:15 Zakonodajne novosti s poudarkom na področju javnega naročanja iz leta 2017 in 2018, ki vplivajo na vaše delo

V prejšnjem letu ste se na svojih delovnih področjih tako ali drugače že srečali z nekaterimi zakonodajnimi spremembami, nekatere pomembne pa nas vse še čakajo.

 • Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), ki je začela veljati 26. 11. 2017
 • Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), ki je začela veljati 26. 11. 2017
 • Nova sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) od februarja 2018, ki se nanaša na upoštevanje določil socialnega, delovnega in okoljskega prava (kršitve predstavljajo zakonski razvezni pogoj pogodbe).
 • Pomembna sprememba s 1. 4. 2018 – uvedba elektronskega poslovanja v postopku oddaje javnega naročila
 • Od 01. 01. 2018 velja tudi (nova) Uredba o zelenem javnem naročanju, ki širi skupine predmetov, za katere se uporablja.
 • Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), ki je še v zakonodajnem postopku in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), ki je bil že objavljen v Uradnem listu

Predavateljica: Miriam Ravnikar Šurk

12:15 – 13:00 – Odmor s pogostitvijo

13:00 – 13:45 Predstavitev sprememb in novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju – novela ZIZ-L

 • Novela ZIZ-L, še ena v vrsti sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju, tudi tokrat prinaša precej novosti.

Predavateljica: Dida Volk (Ljubljana); dr. Anja Drev (v Mariboru)

13:45 – 14:30 Kako komunicirati z ljudmi z drugega planeta?

 • Komunikacija z različnimi tipi osebnosti, na osnovi teorije zavedanja odnosov (SDI).

Doseganje poslovnih ciljev je odvisno tudi od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne vrednote, vedenje, izražanje in komuniciranje. Kako doseči, da se naša komunikacija začne bistveno spreminjati in prilagajati, tako da lahko na določene situacije gledamo tudi skozi vrednote, ki so nam po prepričanju zelo daleč.

Predavateljica: Anja Križnik Tomažin

BONUS predavanje: video seminar DOLOČITEV PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV

Udeleženci srečanja bodo imeli možnost brezplačno sodelovati na On-line klepetalnici: DOLOČITEV KRAJA ZAČETKA IN KONCA SLUŽBENE POTI TER ČASA TRAJANJA SLUŽBENE POTI (klepetalnica bo potekala na portalu SEJA (www.seja.si) 25. 4. ob 10. uri. Na vprašanja bo odgovarjala Fenja Borštnar)

Kotizacija: 177,00 EUR + DDV.

NE SPREGLEJETE posebne ponudbe, ki jo podaljšujemo do 12.4.2018:

 • 115 EUR+DDV
 • 99 EUR+DDV (za drugo osebo iz organizacije)
Ljubljana, 16. 4. 2018