Konferenca:
UČINKOVITA ŠOLA - Novi izzivi v spremenjenih okoliščinah

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Število razpoložljivih terminov: 1

Najbližji termin: 25.9.2020

Kraj: V živo prek spleta

Kotizacija: 149 € brez DDV

Čas trajanja: 9:00 - 15:00

Tema

Posebne razmere v šolstvu, povezane z epidemiološkim stanjem, terjajo dobro organizacijo dela, dobro komunikacijo ter pripravljenost na interventne aktivnosti v vsakem trenutku. Novo šolsko leto se je dobro pričelo in za vas pripravljamo online konferenco z namenom, da vam bodo teme, o katerih bomo spregovorili, v pomoč in da boste dobili odgovore na vprašanja in dileme s področja delovnih razmerij, o novostih pri javnem naročanju za šolstvo, podali bomo priporočila NIJZ za šolstvo ob soočanju z epidemijo COVID-19 ter razmišljali o novih izzivi, ki jih prinaša vodenje in sodelovanje v spremenjenih okoliščinah. Spregovorili bomo tudi o pravilnosti podatkov pri obračunu v povezavi s COVID-19 in drugimi ukrepi in ob tem razjasnjevali pravilnost izvajanja v izogib napakam.

Vljudno vabljeni!

  Termini in prijava

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • V živo prek spleta
 • 25.9.2020 - 25.9.2020
 • Breda Koren, Simona Perčič, Evgenija Javornik, mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon., Miriam Ravnikar Šurk
 • UČINKOVITA ŠOLA - novi izzivi v spremenjenih okoliščinah (za prijave do 15. 9. 2020:kotizacija 127 EUR + DDV(prva oseba),druga in tretja oseba BREZPLAČNO (iz iste organizacije))
 • 149 € + DDV
Input:

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program

 Iz programa:

 • Nujne in smiselne prilagoditve delovnega procesa zaradi COVID-19
  (Predavateljica: Breda Koren)
  • Predstavljene bodo možne rešitve in s tem povezane prilagoditve in obveznosti delodajalca za zagotovitev fleksibilnosti opravljanja dela – tudi delo na domu, ki bodo srednje in dolgoročno služile spremenljivim zdravstvenim razmeram,
  • prilagoditve notranjih aktov in pogodb o zaposlitvi,
  • obveznosti za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu,
  • kje smo po dveh mesecih in kako lahko najbolj učinkovito zagotavljamo izplačilo redne delovne uspešnosti v skladu s predpisi?
 • Spremembe v letu in pravilnost podatkov pri obračunu v povezavi s COVID-19 in drugimi ukrepi
  (Predavateljica: Evgenija Javornik)
  • Pregled izvajanja in pravilnost v izogib napakam,
  • dodatki in zahtevki za plače z računovodskega vidika,
  • nadomestila in prejeta finančna sredstva.
 • Javno naročanje – novosti za šolstvo
  (Predavateljica: mag. Mirjam Ravnikar Šurk)

  Javno naročanje je  predvsem za manjše naročnike, med katere zagotovo sodijo tudi vrtci in šole, veliko breme. V prispevku bomo predstavili nekaj primerov:

  • Kako si lahko postopke nekoliko olajšamo in poenostavimo,
  • vzpostavitev preglednega sistema zadolžitev in časovnico opravil,
  • predstavitev izjem, ki veljajo zaradi epidemije.
 • Priporočila NIJZ ob epidemiji COVID-19 in kako biti pripravljeni za naprej
  (Predavateljica: dr. Simona Perčič, NIJZ)
  • Priporočila NIJZ za šolstvo ob soočanju z epidemijo COVID-19 in kakšne ukrepe in navodila pristojnih institucij je pričakovati?
  • najpogostejše pomanjkljivosti in napake na področju higiene in higiene prehrane ter priporočila, kako preoblikovati in dopolnjevati šolska pravila na tem področju,
  • kako otrokom, učencem, dijakom ter njihovim staršem razložiti preventivne ukrepe in jih motivirati, da se dejansko upoštevajo,
  • pomen izvajanja nadzora na področju higiene in prehrane,
  • previdnostni ukrepi ter katere higienske ukrepe morajo upoštevati vsi zaposleni, ki sodelujejo pri pripravi in postrežbi obrokov,
  • po novem, dodatna previdnost pri tržni dejavnosti prodaje pripravljenih obrokov zunanjim kupcem.
 • Novi izzivi - vodenje in sodelovanje v spremenjenih okoliščinah
  (Predavateljica: mag. Irena Deželak)
  • Vodja prihodnosti – virtualni vodja?
  • Poznate ključne osebnostne lastnostne za uspešno vodenje na daljavo?
  • Vzpostavljanje socialne interakcije – kako in v kolikšni meri?
  • Kako spodbujati pripadnost med delom na daljavo?
  • Manjši nadzor vodje - manjša učinkovitost sodelavcev?
  • Kako ohranjati zaupanje z oddaljeno ekipo sodelavcev?
  • Konkretni praktični napotki.

 

 

Kaj vam še prinaša prijava:

Kotizacija: 149 EUR + DDV

Ne zamudite dodatnih UGODNOSTI:

     • za prijave do 15. 9. 2020: kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), druga in tretja oseba BREZPLAČNO (iz iste organizacije)

Vaše dileme in vprašanja lahko posredujete vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>>konference@dashofer.si

Dodatne informacije: 01 434 55 29

 

 

Kraj konference

Namen

Srečanje je namenjeno zaposlenim v izobraževalnih organizacijah, ki jim bo koristilo razreševanje aktualnih vprašanj, pridobiti pregled novosti, ki zadeva njihovo delo in si želijo še boljše komunikacije.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Ciljna skupina

Konferenca je namenjena zaposlenim v izobraževalnih organizacijah, vodstvenim delavcem in računovodjem, strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje, vsem, ki jih obravnavano področje zanima oziroma se pri svojem delu srečujejo s predavano tematiko.

Imate vprašanje o tej konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji

Breda Koren

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Opravlja naloge na področju delovnega prava in javnih uslužbencev, finančnega poslovanja, integritete na delovnem mestu, kadrovskega upravljanja, varstva pri delu in druge organizacijske naloge. Pred tem je pregledovala predpise s področja delovnega prava in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Je sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Ljubljani, svetovalka za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu in mediatorka z dolgoletnimi izkušnjami na področju družinskih, civilnih in delovnih sporov. Na Pravni fakulteti v Ljubljani opravlja doktorat iz delovnega prava.

Simona Perčič

Simona Perčič

dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

Evgenija Javornik

Evgenija Javornik

Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, preizkušena računovodkinja, zaposlena v revizijski družbi Revidera d.o.o. Ima več kot 19 let praktičnih izkušenj delovanja s področja javnih financ (MF RS, Občina). Sedaj se poglobljeno ukvarja predvsem z notranjo revizijo proračunov občin in proračunskih uporabnikov (tudi šolstva!), davčnim svetovanjem osebam javnega prava (DDV, DDPO), računovodstvom za javni sektor ter je tudi soavtorica priročnika za Pridobitno in nepridobitno dejavnost ter nekaterih izobraževanj za javni sektor.

mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon.

mag. Irena Deželak univ. dipl. ekon.

je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Je dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE – Experience Educators of Europe. V okviru Family Lab International je pod mentorstvom Jesper Juula pridobila mednarodno licenco. Je predavateljica in nosilka več  študijskih predmetov na visoki šoli in fakulteti. V Sloveniji je edina certificirana predavateljica in coach za PCM – Process Communication Model, ki je trenutno najboljši model komunikacije na svetu in je uporabljan s strani vesoljske agencije NASA za boljše vodenje in komunikacijo. Odlikujejo jo petindvajsetletne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, kar več kot spretno prenaša naprej. Je avtorica in soavtorica ter predavateljica programov s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega komuniciranja, čustvene inteligence ter organizacije časa. Leta 2018 je bila nominirana za Slovenko leta.

Miriam Ravnikar Šurk

Miriam Ravnikar Šurk

mag. Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., se je po diplomi na ljubljanski Pravni fakulteti leta 1992 zaposlila v državnem sektorju, kjer je opravljala kar nekaj vodstvenih funkcij. Leta 1996 je uspešno opravila tudi državni pravosodni izpit. Vseskozi je njeno delo spremljalo tudi javno naročanje, saj je bila poraba javnih sredstev vezana na pravilnost izvajanja ustreznih postopkov. Po nekajletni zaposlitvi na Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije in na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije je bila leta 2009 imenovana za predsednico Državne revizijske komisije. Po odstopu leta 2012 je začela svetovalno poslovno pot. Strokovno je sodelovala pri pripravi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter pri noveli ZJN-2. Kot članica delovne skupine GZS je sooblikovala pripombe za ZJN-3. O svojih izkušnjah predava in vodi seminarje. Aktivno sodeluje tudi pri pripravi evropskih projektov.

Reference

http://www.ucinkovitasola.si/

PortalUčinkovita šolaje namenjen različnim poklicnim skupinam, ki delujejo v organizacijah s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer strokovnemu kadru, svetovalnim delavcem, knjižničarjem, tehnično-administrativam kadrom, vodstvenim kadrom ter vsem, ki jih zanimajo zakonodajne posebnosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

http://www.seja.si/

Javni sektor je strokovni portal, specializiran za javni sektor. Obsega razlago pravne podlage, praktične primere, opozorila na napake in posebnosti in obvestila o spremembah zakonodaje s področja kadrov, financ, računovodstva in davkov za javni sektor.

http://www.javnonarocanje.si/

Javno naročanje je strokovni portal, ki vam nudi konkretne in zanesljive informacije, ki jih potrebujete, če poslujete z javno upravo preko javnih naročil, evropskih projektov, javno zasebnih partnerstev, koncesijske pogodbe ali pa z njo šele pričenjate poslovati. Informacije upoštevajo vidik javnega sektorja in vidik gospodarstva. Usklajene so s slovensko in EU zakonodajo. Na portalu najdete Zakon o javnem naročanju s komentarjem (ZJN-3).