Konferenca:
Upravljanje terjatev in optimiranje bilance - cena 150 EUR

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.00

Konferenca je potekala : 6.12.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Upravljanje terjatev in optimiranje bilance - cena 150 EUR

Želite prihraniti denar, izboljšati likvidnost, hitrejše obračanje sredstev in pravočasno plačevanje dobaviteljem? Na konferenci bomo govorili o upravljanju terjatev, kako se izogniti situaciji, ko zaradi finančne nediscipline poslovnih partnerjev trpi Vaše podjetje! Pridružite se nam 17.11.2016 v Ljubljani.

Vpliv upravljanja terjatev in obveznosti na računovodske izkaze in njihov davčni vidik     
(dr. Lidija Robnik)
V času podjetniških in finančnih težav poslovanja podjetij se vsi odgovorni srečujemo, kako posle, ki smo jih korektno izvedli, jih dobimo tudi plačane. Vedno smo v dvomu, kaj to za naše poslovanje pomeni z računovodskega in finančnega vidika. Bomo morali plačati davek ali ne, čeprav plačila s strani kupca ni? Kaj to pomeni za naše poslovanje, če so naši kupci zašli v enega izmed insolvenčnih postopkov? poznamo računovodske in davčne vidike ter vodenje evidenc v svojih poslovnih knjigah?

 • Kdaj lahko rečemo, da smo oblikovali terjatve in obveznosti?
 • Interni predpisi glede oslabitve in odpisov terjatev glede na SRS 2016 in PRS 2016.
 • Upravljanje sredstev in obveznosti iz računovodskega in davčnega vidika.
 • Upravljanje terjatev v insolvenčnih postopkih ter vpliv na zaključni račun 2016.
 • Pomen DDV v insolvenčnih postopkih v letu 2016.
 • Davčni vidik oslabitev in odpisov terjatev in obveznosti.
 • Operativen vidik knjiženj oslabitev in oslabitev terjatev in obveznosti.
 • Vzorci sklepov glede oslabitve in odpisov terjatev ter vsebine vlog za tožbe neplačanih terjatev.
 • Vpliv neplačanih terjatev na izdelavo zaključnega računa 2016 v skladu s SRS 2016 in napovedi za leto 2017.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.

Odpis terjatev. Kdaj, kako in zakaj?
(ga. Nina Globočnik)
Seznanili se bomo z vsemi ravnanji, potrebnimi za pravilen odpis terjatev. Tako bomo s pravnega vidika obdelali vsa vprašanja, ki jih v zvezi z odpisom terjatev ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, tako z vidika teorija kot tudi z vidika sodne prakse. Seznanili pa se bodo tudi s posledicami odpisa terjatev.

 • Kdaj terjatev odpišemo na pravno relevantni način?
 • Kako oceniti stroške izterjave terjatve?
 • Katera ravnanja mora skrben gospodar opraviti, da doseže poplačilo svoje terjatve?
 • Meje izvršbe z vidika odpisa terjatev?
 • Meje stečaja in prisilne poravnave z vidika odpisa terjatev?
 • Kdaj so postopki prisilne izterjave upravičeni?

Kako se zavarovati, da do dolgov sploh ne pride?
(g. Tomaž Kreutz)

 • Iskanje manj tveganih poslovnih partnerjev
 • Pred sklenitvijo pogodbe – na kaj moramo biti pozorni
 • Poznavanje kupca in razumevanje vzrokov neplačil
 • Praktični vidiki za vsakdanje delo

Komunikacija v konfliktnih situacijah
(ga. Andreja Kanižar)
Komunikacija v konfliktnih situacijah zahteva veliko večjo osredotočenost na vsebino in sogovornika kot v sproščenih pogovorih. Posebne tehnike in pristopi nam olajšajo pogovor, kompleksnejši pristopi pa omogočijo, da smo kos še tako zahtevnim sogovornikom.

Učinkovit proces upravljanja terjatev -  denar izterjati strokovno, varno, hitro in učinkovito!
(Igor Stražišnik)
Za učinkovito izterjavo je odločilnega pomena, da z njo pričnemo zelo zgodaj. Gre za zelo zgodnjo vzpostavitev kontakta z dolžnikom, ko se s telefonsko izterjavo vključimo v proces spodbujanja dolžnika k plačilu takoj po valuti zapadlosti oziroma med internim pisnim opominjanjem. 

 • proces učinkovite izvensodne izterjave
 • informacijska podpora v procesu celovite izterjave terjatev (s fokusom na sodni izterjavi – brezpapirno izvajanje kot velika prednost)
 • konkretni primeri, ki bi bili lahko v prihodnje v pomoč nadaljnjim odločitvam

Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

Kotizacija konference: 150,00 € + DDV

UGODNOSTI za prijave do 14. oktobra:

- 114,75 € + DDV; za aktivne naročnike portalov založbe VD priznavamo 15% naročniški popust in še dodatni 10% popust,

- 135,00 € + DDV; za ostale udeležence ponujamo 10% popust,

- 99,00 € + DDV; za dodatno osebo iz podjetja.


Mnenja udeležencev - Upravljanje terjatev in optimiranje bilance - cena 150 EUR

Partnerji konference:

Prohit partner konference