Konferenca:
Varstvo in obdelava osebnih podatkov - zakonske omejitve in priložnosti - cena 190 € (akcijska cena do 16.9.2016: 113,05€+DDV za naročnike VD produktov; 133,00€+DDV za nenaročnike)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 190 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 14.30

Konferenca je potekala : 22.9.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Varstvo in obdelava osebnih podatkov - zakonske omejitve in priložnosti - cena 190 € (akcijska cena do 16.9.2016: 113,05€+DDV za naročnike VD produktov; 133,00€+DDV za nenaročnike)

Nagovor mag. Andreja Tomšiča, namestnika Informacijske pooblaščenkeVarstvo in varnost osebnih podatkov po ZVOP-1 in nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (mag. Andrej Tomšič)
Predstavitev ključnih zahtev obstoječega Zakona o varstvu osebnih podatkov in bistvene spremembe, ki jih prinaša pred kratkim sprejeta Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, ki bo v precejšnji meri nadomestila obstoječi zakon. Poudarek bo na postopkih in ukrepih za varnost podatkov s primeri iz prakse.

 • Zakonske podlage – Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
  • Varnost podatkov – zahteve ZVOP-1 – teorija in praksa
  • Zahteve glede sledljivosti obdelave  osebnih podatkov
  • Primeri dobrih in slabih praks ter kršitev
  • Reforma zakonodajnega okvira v EU – Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
  • Bistvene novosti, ki jih prinaša uredba
  • Varnost podatkov po uredbi
  • Obveznost poročanja o varnostnih kršitvah
  • Certificiranje in kodeksi ravnanja

Videonadzor in pravica do zasebnosti (g. Simon Savski)
Področje videonadzora je eno od tistih področij, na katerih najpogosteje pride do posegov v posameznikovo zasebnost in s tem povezano kršitev zakonodaje. Videonadzor se uporablja v trgovinah, na ulicah, cestah in drugih javnih prostorih, v šolah in vrtcih, v bankah in drugih javnih in zasebnih institucijah.

 • Splošno o uporabnosti videonadzora
 • Videonadzor kot del sistema tehničnega varovanja
 • Funkcionalna uporabnost videonadzora in standardi
 • Dokazna vrednost posnetkov
 • Načrtovanje videonadzornega sistema
 • Dokazna vrednost posnetkov
 • Načrtovanje videonadzornega sistema
 • Videonadzor in pravica do zasebnosti
 • Pravna podlaga za izvajanje videonadzora
  • Videonadzor dostopa v poslovne prostore
  • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah
 • Videonadzor delovnih prostorov in procesov

Skupina A
Do varstva osebnih podatkov z upravljanjem IT po COBIT 5 (mag. Boštjan Kežmah)
Varstvo osebnih podatkov je lahko zelo enostavno, seveda pod pogojem, da imamo urejen informacijski sistem. Predpisi s tehničnega vidika pravzaprav ne zahtevajo nič več, kot zahteva že dobra praksa upravljanja informacijskih sistemov. Da urejeni informacijski sistemi v majhnih in srednjih družbah ne obstajajo, je le izgovor. Potrebujemo dobro podlago dobrih praks in ena bolj uveljavljenih, predvsem pa tudi primernih za vse družbe, ne glede na velikost, je COBIT.
Če ima podjetje urejen informacijski sistem, s tem gotovo izboljša varnost, preglednost in stroške delovanja IT ter hkrati zadosti predpisom s področja varstva osebnih podatkov.

 • Predstavitev COBIT in ISACA
 • Ključni procesi upravljanja po COBIT
 • Pregled procesov in dobrih praks upravljanja varnosti
 • Pregled procesov in dobrih praks spremljanja delovanja IT in zagotavljanja skladnosti
 • Praktični primeri

Skupina B
Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki vsebuje osebne podatke, z vidika arhivske zakonodaje (mag. Tatjana Hajtnik in ga. Aleksandra Mrdavšič)

 • Na kratko o predpisih, ki obravnavajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in dolžnosti organizacij v javnem in zasebnem sektorju, ki izhajajo iz njih
 • Urejeno upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom kot pogoj za učinkovito varstvo osebnih podatkov (urejanje dostopov do gradiva)
 • Hramba in arhiviranje gradiva, ki vsebuje osebne podatke - posebnosti pri obravnavanju osebnih podatkov v arhivskem gradivu
 • Izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu  
 • Izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva, ko potečejo roki hranjenja

Vabimo vas, da nam na naš e-mail naslov posredujete vprašanja iz obravnavanih tematik, na katera bi želeli, da vam odgovorijo predavatelji.

Mnenja udeležencev - Varstvo in obdelava osebnih podatkov - zakonske omejitve in priložnosti - cena 190 € (akcijska cena do 16.9.2016: 113,05€+DDV za naročnike VD produktov; 133,00€+DDV za nenaročnike)

Partnerji konference:

B2

B2


Radisson Blue Plaza Hotel LJ

Radisson Blue Plaza Hotel LJ


Dami storitve

Dami storitve d. o. o.


Posita

POSITA.SI


Postar

POŠTAR.EU.SI


DaRa

Portal davki in računovodstvo
On-line knjižnica strokovnih davčnih in računovodskih rešitev


ddvasistenca

Portal DDV asistenca
Vse o DDV na enem mestu!


Davki enostavno in jasno

On-line priročnik: DAVKI ENOSTAVNO IN JASNO
Praktični vodič po davkih

Partnerji - Varstvo in obdelava osebnih podatkov - zakonske omejitve in priložnosti - cena 190 € (akcijska cena do 16.9.2016: 113,05€+DDV za naročnike VD produktov; 133,00€+DDV za nenaročnike)