Konferenca:
Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Število razpoložljivih terminov: 1

Najbližji termin: 29.8.2019

Kraj: Ljubljana

Kotizacija: 188 € brez DDV

Čas trajanja: 9.00 - 15.00

Tema

Na srečanju se bomo seznanili z najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja in napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev, upoštevajoč Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih.

Na praktičen in uporaben način vam bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri čezmejnem kadrovanju.

  Termini in prijava - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Kraj
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • Ljubljana
 • 29.8.2019
 • Grega Malec, Tjaša Škedelj, Suzana Mašat
 • 188 € + DDV
Input:

Še vedno so na voljo prosta mesta.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Delovno pravni vidiki zaposlovanja tujcev ter napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev

1. Problematika zaposlovanja tujcev ter delovnopravni vidiki napotitve delavcev
(Predavatelj: Grega Malec, vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ)

 • Zaposlovanje tujcev iz tretjih držav v Republiki Sloveniji:
  • aktualne spremembe zakonodaje,
  • predstavitev konkretnega primera zaposlitve tujca po korakih.
  • novosti in posebnosti elektronskega vlaganja vlog za delovna dovoljenja

 • Zaposlovanje državljanov Srbije po novem
  • državni zbor je sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD), ki med drugim določa pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v Republiki Sloveniji.

 • Čezmejno izvajanje storitev:
  • predstavitev problematike čezmejnega izvajanja storitev v luči kršenja pravil,
  • predstavitev novosti na ravni EU,
  • aktualne spremembe nacionalne zakonodaje.

2. Enotna delovna dovoljenja za prebivanje in delo tujcev – zakonodajni okvir, pogoji, postopek, priporočila
(Predavateljica: Tjaša Škedelj, podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ)

Predstavljen bo zakonodajni okvir, ki se nanaša na pridobitev in izdajo enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji na podlagi določb Zakona o tujcih (ZTuj-2), podrobneje tudi pogoje, ki se nanašajo na pristojnost za vložitev prošnje in pristojne organe za izdajo in vročitev enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. Prikazan bo postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in pogoje za izdajo ter kakšna je vloga tujca in delodajalca.

Govorili bomo še o dodatni novosti, ki je bila v ZTuj-2 vključena v začetku leta 2018, prenos direktive EU in sicer glede izdaja enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj gospodarsko povezanih družb - pogoji za izdajo, kratkotrajne in dolgotrajne premestitve tujcev znotraj povezanih gospodarskih družb.

 • Vstop in prebivanje tujcev v Republiko Slovenijo;
 • Pridobitev in izdaja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v RS;
  • vložitev vloge, vročitev izdanega enotnega dovoljenja;
  • kategorije tujcev, ki lahko za pridobitev prvega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaprosijo pri pristojnem organu v RS, kjer se tujcu dovoljenje tudi vroči;
  • pogoji in postopek za izdajo enotnega dovoljenja;
  • sprememba zaposlitve oziroma delodajalca v času veljavnosti enotnega dovoljenja;
  • roki za odločanje;
  • izdaja enotnega dovoljenja "ICT" (osebe, premeščene znotraj gospodarsko povezanih družb).
 • Odgovori na vprašanja

3. Inšpekcijski nadzor pri postopkih zaposlitve delavca v tujini in tujega delavca pri nas ter priporočila IRSD
(Predavateljica: Suzana Mašat, Inšpektorat Republike Slovenije za delo)

 • pristojnosti inšpektorjev za delo in inšpekcijski nadzor pri postopkih zaposlitve delavca v tujini in tujega delavca
 • vrste in načini inšpekcijskih nadzorov (redni, izredni, kontrolni)
 • pasti zakonodaje v smislu prepovedi zaposlovanja - posledice inšpekcijskih postopkov o prekršku in prepoved zaposlovanja po ZZSDT
 • Najpogostejše kršitve pri zaposlovanju tujcev in priporočila inšpektorata

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslovkonference@dashofer.si(vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Datum, čas in kraj izvedbe srečanja:

 1. 8. 2019, od 9. do 15. ure, Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8

Kotizacija:188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

za prijave do 31.7.: 127EUR+DDV (prva oseba), 99EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Namen - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Na srečanju bomo predstavili najpomembnejše vidike zaposlovanja in dela tujcev. Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju državljanov tretjih držav. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
01 434 55 29
040 895 501

Ciljna skupina - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave, obračunavate plače,....ter vse, ki bi želeli dobiti dodatna priporočila pri napotitvi delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev.

Imate vprašanje o tej konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Grega Malec

Grega Malec

vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij.

Tjaša Škedelj

Tjaša Škedelj

je podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravniškim državnim izpitom (PDI). S področjem migracij se ukvarja že od leta 2005. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve  ukvarjala s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS. Na ravni Evropske unije je v obodbju od leta 2007-2008 sodelovala pri projektu Predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, od leta 2008 dalje pa aktivno sodeluje pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij.

Suzana Mašat

Suzana Mašat

je univerzitetna diplomirana pravnica z bogatimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje in delovnih razmerij. Zaposlena je na Uradu IRSD kot inšpektorica, sodeluje v medresorskih skupinah in nadzorih s posebnimi pooblastili ter deluje na področju nadzora tujcev in trgovine z ljudmi.