Konferenca:
Zaposlovanje tujcev v Sloveniji (ugodno za dve prijavi ali več: 115EUR+DDV za osebo))

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00-15:00

Konferenca je potekala : 29.8.2018
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Zaposlovanje tujcev v Sloveniji (ugodno za dve prijavi ali več: 115EUR+DDV za osebo))

 1. Najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja, dela in samozaposlovanja tujcev
  (Predavatelj: Grega Malec, vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ)

Na srečanju se bomo seznanili z najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja, dela in samozaposlovanja tujcev upoštevajoč Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih.

Na praktičen in uporaben način vam bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju državljanov tretjih držav.

 • predstavitev sistema zaposlovanja in dela tujcev ter postopka pridobitve enotnega dovoljenja na podlagi soglasja ZRSZ;
 • zaposlovanje tujcev na podlagi mednarodnih sporazumov med RS in tretjimi državami;
 • predstavitev različnih vrst soglasij po namenu ter pogojih za podajo, tudi z vidika predložitve ustreznih dokazil s ciljem vložitve popolne vloge;
 • praktični nasveti in pojasnila udeležencem glede na njihove specifične potrebe na področjuzaposlovanja, dela ali samozaposlovanja tujcev;
 • praktični nasveti z vidika zaposlovanja tujcev za namen napotovanja na delo v druge države članice EU

 1. Opažanja in priporočila pri zaposlovanju tujcev v Sloveniji
  (Predavateljica: Suzana Mašat, Inšpektorat Republike Slovenije za delo)
 • osnovni predpisi v RS, ki se nanašajo na delo in zaposlovanje tujcev
 • izvajanje inšpekcijskih nadzorov pri delodajalcih, ki zaposlujejo tujce
 • najpogostejše kršitve delovnopravne zakonodaje pri zaposlovanju tujcev
 • sodelovanje z drugimi državnimi organi in organizacijami pri izvedbi inšpekcijskih nadzorov (Policija, Zavod RS za zaposlovanje, sindikati..….)
 • praktični primeri (napoteni delavci, ...)

 1. Davčne posebnosti pri zaposlovanju tujcev
  (Predavateljica: Irena Kamenščak)

Pri zaposlovanju tujcev je poleg delovno pravnih dovoljenj potrebno paziti tudi na določene davčne posebnosti. Pogosto se pojavljajo vprašanja povezana z davčnim rezidentskim statusom, posebnostmi pri pripravi obračunov plač, obveznosti napovedi dohodkov, ki imajo vir v tujini ali v Sloveniji ... Predstavili bomo bistvena pravila glede davčnega rezidentskega statusa (kdaj ga je potrebno urediti, za kaj je pomemben, na kaj je potrebno paziti), opozorili na posebnosti pri pripravi obračuna plač tujcem ter opozorili na obveznost napovedi dohodkov tujcev slovenski davčni upravi.

 • Davčni rezidentski status:
  • pravila ZDoh-2
  • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
  • urejanje statusa v Sloveniji
 • Priprava obračuna plače tujcem:
  • rezident / nerezident - vpliv na pripravo obračuna plače
  • glavni / drugi delodajalec
  • povračila stroškov
 • Napoved dohodka FURS:
  • rezident / nerezident - vpliv na obveznost napovedi dohodkov FURS
  • prikaz priprave napovedi
  • obveznost plačila davčne obveznosti

Datum, čas in kraj izvedbe seminarja: 29. 8. 2018, od 9. do 15. ure,

Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8

Kotizacija: 177 EUR + DDV

Ne spreglejte

̶
V primeru dveh ali več prijav: 115 EUR + DDV za osebo


Za konferenco

Mnenja udeležencev - Zaposlovanje tujcev v Sloveniji (ugodno za dve prijavi ali več: 115EUR+DDV za osebo))