Konferenca:
Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00-14:30

Konferenca je potekala : 12.2.2019
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trend naraščanja zaposlovanja tuje delovne sile na slovenskem trgu dela je v veliki meri posledica strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem (npr. nizka stopnja nezaposlenosti na eni ter težko zaposljive brezposelne osebe na drugi strani) ter slabih demografskih kazalcev (upokojuje se več delavcev, kot jih vstopa na trg dela).

Brez dobrega poznavanja postopkov zaposlovanja tujcev se v praksi podjetjem velikokrat pripeti, da prihaja do vložitve nepopolnih vlog za izdajo dovoljenj za prebivanje in delo ter posledično do podaljševanja obdobja odločanja pristojnih organov v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Seveda pa veliko slovenskih delodajalcev, ki zaposluje tujo delovno silo svoje poslovne priložnosti išče na notranjem trgu EU. V tem kontekstu lahko govorimo o čezmejnem izvajanju storitev z napotenimi delavci. Pri tem pa je zelo pomembno tudi dobro poznavanje pravil ter pogojev pod katerimi se lahko v okviru EU zakonito opravlja čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci.

Delovno pravni vidiki zaposlovanja tujcev ter napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev

 1. Problematika zaposlovanja tujcev ter delovnopravni vidiki napotitve delavcev
  (Predavatelj: Grega Malec, vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ)

Zaposlovanje tujcev iz tretjih držav v Republiki Sloveniji:

 • predstavitev trenutnega stanja na področju zaposlovanja tujcev,
 • aktualne spremembe zakonodaje,
 • predstavitev konkretnega primera zaposlitve tujca po korakih.
 • novosti in posebnosti elektronskega vlaganja vlog za delovna dovoljenja

Čezmejno izvajanje storitev:

 • predstavitev problematike čezmejnega izvajanja storitev v luči kršenja pravil,
 • predstavitev novosti na ravni EU,
 • aktualne spremembe nacionalne zakonodaje.

 1. Pogoji za izdajo obrazca A1 in postopek - izkušnje iz prakse
  (Predavatelj: Roman Kimovec, ZZZS, Področje za urejanje zavarovanj in za mednarodnozdravstveno zavarovanje)

ZZZS izdaja obrazce A1 za napotene delavce in za delavce, ki običajno delajo v več državah EU. Z obrazcem A1 se v drugi državi EU izkazuje, da za delavce ves čas veljavnosti velja slovenska socialna zakonodaja. Od leta 2018 so z uveljavitvijo Zakona o čezmejnem izvajanju storitev natančneje določeni pogoji in postopek izdaje obrazca A1, postopek pa je tudi pospešen.

 • pogoji za pridobitev A1 za napotene delavce (člen 12 Uredbe 883/04) in
 • način ugotavljanja teh pogojev,
 • določitev zakonodaje v smislu člena 13 (za šoferje, serviserje…) in za ostale kategorije
 • delavcev pri enem delodajalcu (gradbeništvo, turistični delavci, ...),
 • pristojnost, postopki in delo enot ZZZS-ja v zvezi s temi postopki, s poudarkom na členu 12,
 • predlogi sprememb zakonodaje, ki izhajajo iz prakse.

 1. Inšpekcijski nadzor pri postopkih zaposlitve delavca v tujini in tujega delavca pri nas ter priporočila IRSD
  (Predavateljica: Suzana Mašat, Inšpektorat Republike Slovenije za delo)

 1. Davčne posebnosti pri zaposlovanju tujcev
  (Predavateljica: Irena Kamenščak)

Pri sodelovanju s poslovnimi partnerji v tujini in izvajanju dela v tujini je potrebno poznavanje posebnih pravil, ki urejajo področje čezmejnega izvajanja storitev z napotenimi delavci. V okviru tega področja pa je pomemben tudi davčni vidik (predvsem vidik dohodnine in prispevkov za socialno varnost).

 • kdaj govorimo o službeni poti in kdaj o napotitvi,
 • kaj lahko delavcem povrnemo neobdavčeno v enem in kaj v drugem primeru,
 • kakšne so davčne ugodnosti v primeru napotitve delavcev na delo v tujino.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 10 dni pred dogodkom).

Datum, čas in kraj izvedbe srečanja:

 1. 2. 2019, od 9. do 15. ure,

Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8

Kotizacija: 188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

 • za prijave do 31.1.:kotizacija 135EUR+DDV (prva oseba), 99EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 6.2.:kotizacija 154EUR+DDV (prva oseba), 99EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Na konferenco

Partnerji - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev