Konferenca:
"ZDRAVO, DELAM VARNO?" - 2. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 150 € brez DDV

Trajanje: 9.00 - 15.00

Konferenca je potekala : 24.5.2016
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - "ZDRAVO, DELAM VARNO?" - 2. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

V skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (U.L. RS 109/11), bodo strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu prejeli 8 KREDITNIH TOČK. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi in številu kreditnih točk.

10 minut za dober dan
Blanka Koščak Tivadar, mag. vzg. in men. v zdr., dipl. fiziot. 

Najpogostejše kršitve na področju varnosti in zdravja pri delu
Nataša Trček, glavna inšpektorica Inšpektorata za delo 

Predstavitev na najpogostejše napake in neznanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Predstavitev kršitve glede izjave o varnosti, kršitve ugotovljene pri zagotavljanju zdravja pri delu in kršitve pri usposabljanju za varno in zdravo delo.

 • naloge in odgovornosti lastnikov podjetij ter vodilnih in vodstvenih delavcev glede varnosti in zdravja pri delu v letu 2016
 • izjava o varnosti
 • usposabljanje
 • zagotavljanje zdravja pri delu

Vzpostavitev učinkovite promocije zdravja v podjetju
Gregor Gartner, dipl. var. inž.
Promocija zdravja pri delu pomeni uvajanje načrtovanih zdravju koristnih sprememb v delovno okolje. Delodajalci in zaposleni morajo zato osvojiti določena znanja in veščine. V podjetjih, ki ta program že uspešno izvajajo in se zavedajo pomena dobrega zdravja zaposlenih in se lahko pohvalijo tudi s prihranki na letnem nivoju.

 • Cilji promocije zdravja na delovnem mestu in kako v praksi
 • Vzpostavitev podpornega okolja za zdravje delavcev
 • Terminski plani aktivnosti za izboljšanje zdravja delavcev

Sedeči človek in negativne posledice
Mito Šinkovec, profesionalni osebni trener

 • homo sedicus – sedeči človek in negativne posledice
 • posledice vzorcev prisilne drže
 • kako si lahko najbolje pomagamo sami

Ergonomsko delovno okolje
Blaž Kovačič, strokovnjak in svetovalec na področju ergonomsko oblikovanih delovnih stolov

Delodajalci in zaposleni se vse bolj zavedajo pomena ergonomsko oblikovanega pisarniškega delovnega okolja.

 • pisarniško delovno okolje & ergonomsko oblikovani delovni pripomočki
 • pomen zagotavljanja ergonomsko oblikovanega delovnega okolja in pripomočkov
 • primeri dobre prakse – prednosti za delodajalce in zaposlene

Poslovni in davčni vidik ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu
Ivan Kranjec, univ. dipl. prav.

Promocija zdravja za ne delovnem mestu ima posledice tudi na področju obdavčitve – tako za delodajalca, kot tudi za delavca. Ob poznavanju predpisov je mogoče davčne učinke posameznih transakcij s področja promocije zdravja ne delovnem mestu predvideti, obenem pa tudi optimizirati.

V predstavitvi bodo s konkretnimi primeri predstavljeni nekateri tipični ukrepi promocije zdravja na delovnem mestu ter njihove posledice na področju posameznih davkov (DDV, davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina). Tipični ukrepi so lahko:

 • organiziranje zdravstvenih pregledov in cepljenja za zaposlene
 • nakup sadja in zdravih živil za zaposlene
 • plačilo za najem športnih objektov ali plačilo vadbe zaposlenim
 • nakup ortopedskega pohištva in delovnih pripomočkov idr.

Ukrepi za zmanjševanje trpinčenja (mobinga) in z njim povezanega zdravstvenega absentizma na delovnem mestu
dr. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine 

Zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem psihosocialnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in so redkeje odsotni z delovnega mesta. Organizaciji ostajajo zvesti, s svojim pozitivnim odnosom do dela in organizacije pa prispevajo tudi k njenemu boljšemu ugledu v javnosti ter k finančnih ter številnim drugim koristim za organizacijo.

 • kako odgovorni prispevajo k razmeram, da do negativnih psihosocialnih vplivov ne bo prišlo ali jih bodo zmanjšali na minimum
 • kako se zaposleni sami zaščitijo pred negativnimi psihosocialnim vplivi delovnega mesta

Prispevek coachinga k dobremu počutju in zdravju zaposlenih
dr. Klemen Podjed, coach in promotor zdravja na delovnem mestu 
Pogosto obstaja velik razkorak med željami po dobrem počutju in resničnostjo vsakodnevne preobremenjenosti z delom in stresom. Coaching za zdravje in dobro počutje (wellness coaching) je eno potencialno najboljših možnosti za izboljšanje zdravja, kakovosti življenja in ne nazadnje tudi delovne uspešnosti posameznika.
potovanje skozi stanje zdravja in počutja v Sloveniji in EU danes

 • orodja in pristopi coachinga za zdravje in dobro počutje
 • coaching Program dobrega počutja

Za večjo varnost na poti v službo in domov
AMZS, Center varne vožnje Vransko 
Niso dovolj le varni avtomobili in sodobne ceste. S strokovno šolo vožnje s treningi varne vožnje ter strpnim vedenjem v prometu postanimo vozniki s petimi zvezdicami! Naj bo to desetletje, desetletje srečne in varne vožnje za vse.

 • Desetletje za večjo varnost na cestah 2011 – 2020
 • Izročitev darilnega bona za udeležbo na tečaju varne vožnje izžrebanemu udeležencu srečanja oz. popustov

Program bo potekal tudi v INTERAKTIVNIH KOTIČKIH: 
11.30 – 13.00 in 15.30 – 16.00

KOTIČEK 1: Prva pomoč na delovnem mestu
Vabljeni Slovensko združenje za urgentno medicino

Povzetek glavnih smernice za oživljanje 2015
Temeljni postopki oživljanja odraslih in avtomatska zunanja defibrilacija

KOTIČEK 2: Za večjo varnost na poti v službo in domov
AMZS, Center varne vožnje Vransko 

Niso dovolj le varni avtomobili in sodobne ceste. S strokovno šolo vožnje s treningi varne vožnje ter strpnim vedenjem v prometu postanimo vozniki s petimi zvezdicami! Naj bo to desetletje, desetletje srečne in varne vožnje za vse.

KOTIČEK 3: Ergonomija
Klun ambienti d.o.o.

Kako pomembno je sedeti na ergonomsko oblikovanem pisarniškem stolu kaže dejstvo, da delavec zaposlen v pisarni, presedi v življenju povprečno 80.000 ur. Pravilno oblikovan pisarniški stol upošteva človeško telo in ergonomijo za ustvarjanje temeljev anatomsko pravilnega in zdravega sedenja.

KOTIČEK 4:
Vse več podjetij spodbuja zaposlene k redni telesni aktivnosti, saj se zavedajo, da le ta blagodejno vpliva na zdravje in splošno počutje. Rezultatov take odločitve bo podjetje deležno na dolgi rok v smislu zmanjševanja stresa na delovnem mestu in preprečevanja nastanka številnih obolenj ter posledično v obliki manjše odsotnosti z dela. Prikazali bomo pravilno držo in strokovno svetovali, kako vztrajati pri pravilni drži na pisarniškem stolu.
Bowling
Za vas imamo rezervirane bowling steze in kdor bi želel, vabljen da se pridruži rekreaciji, ki ponuja tudi zabavo, sprostitev in rekreacijo hkrati. Zakaj ne bi podrli vseh kegljev hkrati in z navdušenjem zakričali »strike«?

Pozitivni vplivi vadbe z dodatnimi bremeni na zdravje in moč
Center BIO-FIT Ljubljana
Prikaz vadbe s prostimi utežmi – kako ostati in postati zdrav, močan … brez kemije, naprav in ubijajočih treningov ter pozitivni vplivi vadbe.

POSEBNA PONUDBA:
- 135 EUR + DDV za 2 osebi
- 99 EUR + DDV za 1 osebo

Mnenja udeležencev - "ZDRAVO, DELAM VARNO?" - 2. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu