Konferenca:
"ZDRAVO, DELAM VARNO?" - 2. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: 189 € brez DDV

Trajanje:

Konferenca je potekala :
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - "ZDRAVO, DELAM VARNO?" - 2. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

PROGRAM:

Ali je COVID19 lahko poklicna bolezen in česa vse ne smemo spregledati?

(Predavateljica: prof. dr. Metoda Dodič-Fikfak, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa)

Za zaposlene, ki so se s SARS CoV-2 okužili na delovnem mestu, priznavanje okužbe kot poklicne bolezni predlagata tako Mednarodna organizacija dela in Svetovna zdravstvena organizacija, uporablja pa jo tudi večina držav, ki beležijo takšne okužbe, seveda ob natančnih in transparentnih kriterijih za priznavanje poklicne bolezni.

Poškodbe na delovnem mestu in poklicne bolezni – meje delodajalčeve odgovornosti

(Predavateljica: Vanja Šisernik, odvetnica)

Delodajalci se vse pogosteje srečujejo z odškodninskimi zahtevki delavcev v zvezi s poškodbami na delovnem mestu in poklicnimi boleznimi. V prispevku bo predstavljena novejšo sodna praksa s področja odškodninske odgovornosti delodajalca. Izpostavljene bodo pasti posameznih oblik zavarovanj, ki jih imajo delodajalci sklenjene za ta namen, saj se je v praksi izkazalo, da sklenjena zavarovanja odgovornosti delodajalca ne krijejo v celoti.

Kako omilimo in preprečimo simptome v zgornjem udu - roki, dlaneh, prstih?

(Predavateljica: Blanka Koščak Tivadar, mag. vzg. in men. v zdr., dipl. fiziot., Fizioterapija Mediko)

Težko fizično delo, delo v pisarni, uporaba slikovnega zaslona in miške lahko ob dolgotrajni uporabi pospešijo različne simptome v zgornjem udu. Sem sodijo različne patologije povezane z držo in ponavljajočimi gibi npr. utesnitveni sindrom v zapestju (sindrom karpalnega kanala), kar lahko posledično povzroči  postravmatske ali degenerativne spremembe, vnetne spremembe tetivnih ovojnic ali/in ostalih tkiv. V prispevku bo predstavljeno, kako lahko delujemo preventivno.

Ali vemo kdo je v organizaciji ključna oseba - odgovorna za načrtovanje in kako ukrepati ob potresu?  

(Predavateljica: Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje)

 • Ali delujemo na potresno ogroženem območju?
 • Kako potres (različne stopnje) vpliva na našo organizacijo, naše delovanje?
 • Kakšna je potresna odpornost naših objektov?
 • Ali imamo izdelano oceno tveganja organizacije tudi za primere naravnih in drugih nesreč? Ali imajo lahko vpliv na naše ključne poslovne partnerje?
 • Kakšno je sprejemljivo tveganje naše organizacije na potres? Kaj je bilo narejenega in kakšni so načrti za dosego sprejemljivega tveganja na potres?
 • Ali vemo kdo je v organizaciji ključna oseba – odgovorna oseba za načrtovanje in ukrepanje ob potresu?
 • Vloga civilne zaščite.  
 • Ali smo dolžni izdelati načrte zaščite in reševanja za primer potresa?
 • Ali smo usposobljeni za ustrezno ukrepanje ob potresu v našem delovnem okolju (pred, med, po potresu)?
 • Kaj lahko naredimo za izboljšanje pripravljenosti na potres takoj, kakšni so izzivi za naprej?

Zavestno poslušanje - skrivnost dobrih odnosov in zadovoljstva

(Predavatelj: dr. Matej Miklavec, Transformative coaching & Listening workshops)

V negotovih stresnih okoliščinah, kar velja tudi za današnji čas,  je učinkovita komunikacija bistvenega pomena za dobre odnose, rezultate in zadovoljstvo, tudi pri delu. Poslušanje ni samoumevno; je temeljna veščina komunikacije, na katero smo v vsej naglici dela pozabili in jo lahko bistveno izboljšamo, če se bomo zavedli omejujočih ovir in potencialov poslušanja. 

 • Prevzemanje odgovornosti za učinkovito komunikacijo,
 • kaj je poslušanje in kako ga lahko izboljšamo,
 • kakšne so ovire pri poslušanju in kakšni potenciali,
 • kako poslušati, da smo bolj potrpežljivi in se izognemo konfliktom.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: med teorijo in prakso

(Predavateljica: Tatjana Zidar Gale)

BONUS PREDAVANJA (posnetek):

(Predavateljica: Saša Stopar, licencirana AFP osebna trenerka (1,2), inštruktorica skupinskih vadb)

Samo zdravi smo lahko uspešni: Po jutru se dan pozna

 »Po jutru se dan pozna« - kako boste preživeli današnji dan? Boste ves čas pod stresom, nenehno nekam hiteli? To, kako začnemo dan, vpliva na naše počutje tekom celega dne.

Če že zjutraj samo hitimo, se bomo verjetno tako počutili še ves dan. Pomembno je torej, da bomo naša jutra začeli umirjeno in z optimizmom.

Predavateljica prikazuje, zakaj je pomembno, da si vsako jutro vzamemo nekaj minut in tako rekoč "poženemo kri po žilah". Predstavlja pa kratko jutranjo vadbo, s pomočjo katere boste lahko vsak svoj dan začeli polni energije.

Samo zdravi smo lahko uspešni - Začnimo kar v pisarni

Delo v pisarni pomeni 8 in več ur v sedečem položaju. Kaj lahko naredimo, da ne bomo čutili posledic, na primer bolečin v križu, nogah, zategnjen vrat...? Samo zdravi smo lahko uspešni, zato si vzemite 15 minut in si oglejte ta video, v katerem licencirana osebna trenerka razloži in pokaže, kateri so bistveni prvi koraki do dobrega počutja.

 

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike, na katera bi želeli, da vam na srečanju odgovorijo predavatelji. Vaša vprašanja sprejemamo na naslovu konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom).

Kotizacija: 189 EUR + DDV

UGODNOSTI ob prijavi ZADNJI HIP:  dve osebi, ena kotizacija: 1 + 1 gratis!

 - 145 EUR + DDV (za eno osebo),

 - 189 EUR + DDV (za dve osebi).

    (popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu).

 

Mnenja udeležencev - "ZDRAVO, DELAM VARNO?" - 2. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu