Seminar:
"ZDRAVO, DELAM VARNO." - 6. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Program konference smo zasnovali tako, da ni namenjen samo strokovnjakom, ki pokrivajo to področje v podjetjih, ampak nudi praktične rešitve in napotke tudi tistim podjetjem, ki nimajo zaposlenega specialista za to področje in si te naloge razdelijo znotraj kolektiva.

Srečanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate z vodenjem zaposlenih, s kadrovskim in pravnim področjem ter področjema varnosti v organizacijah ter zdravja in varnosti pri delu.

V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (UL RS, št. 78/19), bodo strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu prejeli 11 KREDITNIH TOČK.

Vljudno vabljeni višji in srednji vodstveni kader, predstavniki, zdravstveni delavci in vsi, ki ste odgovorni za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu.

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9.00-15.00

Konferenca je potekala :
Kraj: Ljubljana

Tema

Program konference smo zasnovali tako, da ni namenjen samo strokovnjakom, ki pokrivajo to področje v podjetjih, ampak nudi praktične rešitve in napotke tudi tistim podjetjem, ki nimajo zaposlenega specialista za to področje in si te naloge razdelijo znotraj kolektiva.

Srečanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate z vodenjem zaposlenih, s kadrovskim in pravnim področjem ter področjema varnosti v organizacijah ter zdravja in varnosti pri delu.

V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (UL RS, št. 78/19), bodo strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu prejeli 11 KREDITNIH TOČK.

Vljudno vabljeni višji in srednji vodstveni kader, predstavniki, zdravstveni delavci in vsi, ki ste odgovorni za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu.

Program - "ZDRAVO, DELAM VARNO." - 6. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

9:00 – 9:45

Varno in zdravo delovno okolje po vrnitvi na delovna mesta
mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica  Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, MDDSZ

Sedaj, ko so spoznanja o nevarnosti za okužbo s COVID-19ter tveganjih v posameznih okoljih in pogojih dela, že bolje prepoznana, je primeren čas, da delodajalci pripravijo in sprejmejo nove oziroma revidirane ocene tveganja glede na nevarnosti okužbe z COVID-19 ter ukrepe prilagajajo oceni tveganja (prilagoditve v delovnem okolju in organizacije dela - npr. delo od doma, ipd).                      

9:45 – 10.30

Priporočila NIJZ za delodajalce po epidemiji COVID-19 in kako biti pripravljeni za naprej
Simona Perčič, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

 • Priporočila NIJZ za delodajalce po epidemiji COVID-19,
 • zdravo in aktivno staranje na delovnem mestu - projekt STAR-VITAL.

10:45 – 12:00

Prehranjevanje med delovnim časom in skrb za varno hrano
Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Zdravo prehranjevanje spada med osnovne stebre zdravja na delovnem mestu, zato je še kako pomembno, kaj jemo, kdaj jemo in kako jemo. Hkrati se v času koronavirusa še posebej zavedamo tudi možnosti prenosa okužb. Ne smemo pa pozabiti tudi na okužbe, ki se prenašajo od ljudi na živila in obratno. Ob spoštovanju previdnostnih in zaščitnih ukrepov  velja v delovnih okoljih nameniti tudi posebno pozornost ob priložnostih skupnega druženja. Na kaj biti posebej pozorni?

 • Zdrava prehrana kot del zdravega načina življenja,
 • malica ali kosilo v službi: menza, lokal, doma pripravljena hrana?
 • zakonske obveze za varno hrano: kdo je odgovoren, kdo nadzira,
 • bolezni, ki se prenašajo s hrano in zastrupitve s hrano: na kaj moramo biti pozorni, kako se obvarujemo,
 • virusne okužbe: kako se zaščititi, kako ravnati v primeru okužbe,
 • kemikalije v hrani: naravne, namensko dodane, ostanki obdelave in predelave živil.

12:30 – 13:30

Praktični primeri vpeljave varnostnih ukrepov v podjetju za preprečevanje širjenja okužb med in po epidemiji
Gregor Gartner, dipl. var. inž ter dela na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva

Za preprečevanje širjenja okužb COVID-19 oziroma varno delo v podjetjih so potrebni tako splošni ukrepi, ki jih predpisuje nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje, kot tudi individualni ukrepi, ki jih je potrebno zagotoviti za vsako podjetje posebej. Za pripravo individualnih ukrepov naj se podjetje posvetuje z medicino dela in strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu.

 • Imenovanje skupine, ki bo zadolžena obvladovanje varnosti in zdravja delavcev v času epidemije,
 • priprava splošnih in individualnih ukrepov,
 • vpeljava ukrepov v praksi,
 • nadzor nad izvajanjem ukrepov,
 • ogrožene skupine delavcev,
 • vloga direktorja podjetja, strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu in izvajalca medicine dela pri obvladovanju varnosti in zdravja delavcev.

13:30 – 14:30

Osnovni postopki za zagotavljanje higiene in varnega delavnega okolja - Izzivi, ki jih prinaša obdobje po epidemiji COVID-19 in aktualni ukrepi
Vesna Jurkošek je diplomirana sanitarna inženirka

Vsak dan vse pogosteje slišimo stavek, da se počasi vračamo v vsakodnevno življenje.  Vendar, čisto vse  ne bo enako. Vse več pozornosti bomo posvečali osnovni higieni in temeljnim postopkom, ki zagotavljajo varno delovno okolje.

 • Temeljne zahteve za izvajanje ustreznega čiščenja in razkuževanja v delovnem okolju,
 • znanje,
 • oprema in pripomočki,
 • osebna varovalna oprema,
 • uporaba sredstev za čiščenje in razkuževanje,
 • varnostni listi.

14:30 – 15:10 (posnetek)

Skrb za zdravje v izrednih razmerah in kaj še lahko naredimo za zvečanje odpornosti
prof. dr. Borut Štrukelj, Fakulteta za farmacijo v Ljubljani

KOTIZACIJA:

Ne spreglejte - podaljšujemo ugodnost do 15. 6. 2020:

 • ONLINE izvedba za prijave do 15. 6. 2020: 149 EUR + DDV - samo 127 EUR+DDV, druga oseba 99 EUR+DDV, tretja oseba GRATIS
 • Izvedba v DVORANI- za prijave do 9. 6. 2020: 199 EUR + DDV - samo 160 EUR+DDV, druga oseba 99 EUR+DDV, tretja oseba GRATIS

Kaj vam še prinaša prijava:

Vaše dileme in vprašanja lahko posredujete vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>>konference@dashofer.si

Dodatne informacije: 01 434 55 29